Kredyty gotówkowe – ranking

Kwota kredytu
Wprowadź cyfrę
Okres spłaty
Wprowadź cyfrę

Kredyty konsumenckie są popularnym produktem finansowym, który jest jednym ze sposobów na realizację inwestycji. Zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Co warto wiedzieć o kredytach? Czym tak właściwie są i jak działają?

Czym jest kredyt gotówkowy – konsumencki?

Punktem wyjściowym dla każdego kredytu jest umowa. Na jej podstawie bank zobowiązuje się do oddania do dyspozycji klienta określonej sumy pieniędzy. Kluczowym aspektem każdej umowy kredytowej jest czas, na jaki przekazane są środki finansowe. Po upłynięciu wyznaczonego okresu kredytobiorca jest zobowiązany do całkowitej spłaty wartości kredytu.

Oprócz dwóch najważniejszych faktorów w umowie – jakimi jest czas i kwota przekazanej gotówki – obie strony porozumienia zobowiązane są do przestrzegania innych zapisów sporządzonego dokumentu. Wraz z podpisywaną umową kredytobiorca otrzymuje często aneks, w którym opisany jest szczegółowo plan spłaty zobowiązania – wraz z terminami i odsetkami.

Umowa kredytu i strony umowy

Aby możliwe było zawarcie umowy kredytowej, niezbędni są jej uczestnicy:

 • kredytodawca – czyli podmiot, który jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych,
 • kredytobiorca – osoba, instytucja lub przedsiębiorstwo, które jest uprawnione do podjęcia zobowiązania finansowego.

Przedmiotem umowy bankowej jest pożyczenie określonej kwoty pieniężnej, według ustaleń i czasu, jaki jest wyznaczony w ramach umowy. Zwyczajowo umowa kredytowa jest sporządzana na piśmie. Obecnie, kiedy niektóre zobowiązania mogą być podejmowane również drogą elektroniczną, kredytobiorca może otrzymać umowę mailem lub za pośrednictwem zwykłej poczty. Niektóre banki mogą wymagać pojawienia się klienta w placówce, gdzie zostaje podpisana umowa.

Co musi znaleźć się w umowie?

Umowa kredytowa musi zawierać następujące informacje, inaczej jest nie ważna:

 • strony umowy (adresy, nazwy i inne dane niezbędne do identyfikacji stron)
 • kwota i waluta kredytu
 • cel pożyczki (samochód, mieszkanie, remont, zakup sprzętu)
 • zasady i terminy spłaty kredytu
 • wysokość oprocentowania, a także warunkach zmiany wysokości oprocentowania (jeśli takowa jest możliwa)
 • sposób zabezpieczenia kredytu (ubezpieczenie kredytu nie jest zazwyczaj obowiązkowe)
 • możliwości banku w zakresie kontroli wykorzystania użyczonych środków
 • sposób pozostawienia do dyspozycji kredytobiorcy kwoty kredytu
 • opłaty związanych z kredytem (wysokości prowizji, kosztach manipulacyjnych)
 • możliwości dla zmian warunków umowy, jak i rozwiązaniu porozumienia.

Na czym polegają i jak działają poszczególne rodzaje kredytów?

W ofercie podmiotów bankowych znajdują się różnego rodzaju produkty kredytowe.

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki jest najprostszym do uzyskania tego typu produktem finansowym. W ramach niego kredytobiorca pożycza określoną sumę pieniędzy, na wyznaczony czas. Po jego upływie jest ono zobowiązany do całkowitej spłaty zaciągniętego zadłużenia. W przeciwieństwie do innych rodzajów kredytów, kredyt konsumencki można przeznaczyć na dowolny cel. Jego podanie jest opcjonalne i zazwyczaj nie obowiązkowe – przy składaniu wniosku kredytowego.

Zaciągnięcie kredytu konsumenckiego jest stosunkowo proste. Kredytobiorca musi posiadać w odpowiedniej do wysokości pożyczki zarobki. Takie, które w opinii banku umożliwią mu samodzielną spłatę zobowiązania. Kredyt konsumencki przeważnie nie wymaga żadnego zabezpieczenia i może służyć do sfinansowania dowolnego przedsięwzięcia.

Kredyt konsumencki – ze względu na niskie wymagania – jest jednym z najczęściej wybieranych przez zainteresowanych klientów. Jest on również najbardziej elastycznym i uniwersalnym produktem finansowym, dlatego cieszy się tak dużą popularnością. Niestety duża dowolność, jaką gwarantuje, nie idzie w parze w jego największą opłacalnością. W tej kwestii znacznie korzystniej wypadają kredyty dedykowane pod konkretny cel.

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy jest kredytem celowym, czyli takim, w którym jasno określone jest przeznaczenie pożyczanych pieniędzy. Finansowanie zakupu samochodu przy pomocy kredytu dedykowanego jest bardziej opłacalne. W porównaniu do kredytu gotówkowego będzie on wyróżniał się niższym oprocentowaniem, dłuższym okresem spłaty i często będzie nawet łatwiejszy do uzyskania. Jest to spowodowane tym, że zabezpieczenie spłaty kredytu jest kupowany pojazd. W przypadku braku spłaty zobowiązania na określonych w umowie warunkach bank może zabrać kredytobiorcy samochód.

Kredytodawca zabezpiecza się udzielając kredytu samochodowego na kilka różnych sposobów:

 • cesję praw z polisy AC
 • depozyt karty pojazdu
 • przewłaszczenie z warunkiem zawieszającym.

Kredyty samochodowe mogą mieć różną formę. Najpopularniejsza jest tradycyjna, czyli ratalna. Jednak coraz chętniej kredytobiorcy decydują się na alternatywy w postaci kredytów 50/50 lub balonowych.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny może być zaciągnięty na zakup nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub jego wybudowanie. W niektórych sytuacjach ma miejsce również zabezpieczenie kredytu hipoteką już posiadanej nieruchomości i przeznaczenie pożyczonych pieniędzy na inny cel.

Kredyt hipoteczny jest najczęściej kredytem wieloletnim. Banki udzielają zobowiązania na okres nawet 30 i więcej lat. Wysokość kredytu zobowiązuje kredytodawców do wnikliwej analizy wniosków kredytów, jak i samych kredytobiorców. Każdy bank dokonuje oceny zdolności kredytowej w oparciu o własne algorytmy. Nawet jeśli klient posiada zdolność kredytową, to bank nie jest zobowiązany do udzielenia mu kredytu.

Wpływ na zdolność kredytową ma szereg czynników. Uniwersalnymi są:

 • istniejące zobowiązania finansowe
 • historia kredytowa
 • wiek kredytobiorcy
 • zarobki kredytobiorcy
 • koszty prowadzenia gospodarstwa domowego

Kredyt hipoteczny jest szczególnie korzystnym produktem finansowym dla banku. Umożliwia on egzekwowanie należności, nawet w przypadku zmiany właściciela nieruchomości. Zabezpieczeniem kredytu jest bowiem sama kupowana nieruchomość i to od jej wartości jest określana wysokość kredytu.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny daje możliwość połączenia kilku rat w jedną. Jest on rozwiązaniem dla osób, które posiadają wiele zobowiązań, najczęściej w różnych podmiotach. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu klientowi łatwiej jest kontrolować budżet domowy.

Konsolidacja kredytów powoduje wygaszenie zadłużeń w innych bankach. Bank dokonuje spłaty aktualnych zobowiązań. Kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy na swoje konto. Niemożliwe jest samodzielne uregulowanie należności. Podjęcie kredytu konsolidacyjnego umożliwia otrzymanie niższej raty. Dzieje się tak dzięki opcji wydłużenia spłaty zobowiązania. Warto jednak pamiętać, że dłuższy okres spłaty wiąże się z większymi końcowymi kosztami kredytu.

Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny jest zazwyczaj dostępny w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku. Powiększa on saldo dostępnych pieniędzy i daje możliwość korzystania z niego w dowolnym czasie.