Najniższa krajowa 2019. Jakie zmiany nas czekają?

Po długiej i niekończącej się debacie – w końcu Rada Ministrów przyjęła projekt zgodnie, z którym płaca minimalna w 2019 roku będzie wynosić co najmniej 2 216,70 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa 14,70 zł brutto. Jest to wedle szacunków Komisji Europejskiej, jeden z najwyższych prognozowanych wzrostów w całej Unii Europejskiej.
najniższa krajowa 2019

Płaca minimalna – najniższe gwarantowane wynagrodzenie za pracę

Zanim odpowiemy sobie na pytania dotyczące zmian w ustalaniu stawki minimalnej – najpierw wyjaśnimy samo to pojęcie. Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie za pracę, które tyczy się wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Za to nie obejmuje swoim zasięgiem:

 • Pracowników mających umowę zlecenie lub o dzieło
 • Przedsiębiorców – np. osób posiadających jednoosobową działalność gospodarczą bądź świadczących usługi na mocy umów agencyjnych

Płaca minimalna 2019. Jakich kwot musi trzymać się rząd?

Zgodnie z postanowieniem wydanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zapadła decyzja tycząca się najniższego wynagrodzenia. Początkowo proponowana była stawka 2 220 zł brutto oraz minimalna stawka godzinowa na poziomie 14,50 zł brutto. Ostatecznie jednak rząd zdecydował się na wyższe kwoty.

Minimalna płaca w 2019 roku wyniesie – 2 216,70 zł brutto, czyli 1634 zł na rękę. Natomiast minimalna stawka godzinowa – 14,70 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 104 zł netto, w przypadku miesięcznej płacy i o złotówkę więcej wynagrodzenia godzinowego, którego kwota wypłacana pracownikowi “na rękę” wyniesie 12 zł, przy umowie o dzieło oraz 9 zł na umowę zlecenie.

Przypomnijmy, że Kodeks pracy gwarantuje pracownikom otrzymanie płacy minimalnej. Zaś rok rocznie, wysokość minimalnego wynagrodzenia podawana jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” w okresie do 15 września.

Polecamy artykuł: Jaka jest zdolność kredytowa przy najniższej krajowej?

Od czego zależy wysokość stawki minimalnej?

Płacę minimalną, a raczej jej poziom i minimalną stawkę godzinową określają:

 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów, ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej

W świetle projektowanych zmian, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pacy. Nowe rozporządzenie zakłada rozszerzenie składników nieuwzględnianych przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia. Obecnie, do ustalania stawki minimalnego wynagrodzenia nie wliczają się już dodatki za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa czy odprawa emerytalna i rentowa. Od 2017 roku jest to również dodatek za pracę w nocy – a teraz obraduje się nad tym, by dodatek za staż pracy nie wpływał na wysokość wynagrodzenia. Nowe prawo ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Jaki jest cel nowelizacji przepisów? Wprowadzone zmiany, zdaniem Rady Ministrów mają wprowadzić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty zarys minimalnego wynagrodzenia za pracę, dzięki czemu poprawi się sytuacja materialna pracowników uzyskujących najniższe wynagrodzenie.
płaca minimalna

Kogo obejmuje płaca minimalna?

Minimalne wynagrodzenie przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym o umowę o pracę! Z kolei przepisy odnoszące się do minimalnej stawki godzinowej zostały stworzone z myślą o zleceniobiorcach i osobach samozatrudnionych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Mimo wszystko wprowadzone zmiany nadal nie chronią wszystkich zatrudnionych. Nie gwarantują ustawowo wprowadzonej minimalnej stawki, chociażby osobom z podpisaną:

 • Umową o dzieło
 • Umową agencyjną lub innymi zawieranymi przez osoby fizyczne, które nie wykonują działalności gospodarczej

Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę jest nie tylko istotna dla osób zarabiających najniższą krajową – ale odgrywa również brzemienną rolę w określaniu stawki różnych świadczeń, odszkodowań czy nawet kar.

Im wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę, tym wyższy dodatek:

 • za pracę w nocy,
 • odszkodowanie za mobbing,
 • odprawę, w przypadku zwolnień grupowych
 •  do minimalnej podstawy zasiłku chorobowego.

Jednak skok najniższego wynagrodzenia przyczynia się także do wzrostu składek, tzw. małego ZUS-u, z których usług korzystają przedsiębiorcy, w pierwszych dwóch latach działalności, a także ustala limit kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia.
minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie a ewidencja czasu pracy

Jeśli zatrudniony wykonuje pracę opartą o minimalną stawkę pracy to zleceniodawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy. Jest to konieczne do ustalenia liczby przepracowanych godzin.

Ewidencja pracy może być sporządzona w formie:

 • Papierowej
 • Elektronicznej
 • Dokumentowej – np. Faktury lub rachunki do umowy zlecenie

Co wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?

Przy wyliczaniu najniższej krajowej należy wziąć pod uwagę kilka składników. W skład płacy minimalnej wchodzi:

 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Dodatek za staż
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Nagrody oraz premie regulaminowe oraz uznaniowe

Co nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?

 • Nagroda jubileuszowa oraz inne nagrody wypłacane jako wyróżnienia
 • Dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych
 • Odprawy i odszkodowania określane regulaminowo
 • Świadczenia wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Wszelkie świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty, które wynikają ze świadczeń BHP i innych przepisów Kodeksu pracy

staż pracy

A co z dodatkiem za staż pracy?

Jak już wspomnieliśmy, w połowie grudnia, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało weryfikację sposobu ustalania wynagrodzenia minimalnego. Dodatek stażowy, a więc dodatek za wysługę lat nie ma być wliczany do podstawowego wynagrodzenia. Dlaczego?  Otóż, stawka podstawa wieloletniego pracownika często jest niższa niż nowego, dopiero co zatrudnionego po stażu. Dlatego nadchodzące zmiany mogą być nie lada wyzwaniem dla pracodawców – co może przyczynić się do tego, że dodatek stażowy faktycznie będzie wpływał na wysokość pensji.

Ba – i nawet, jeśli zostanie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia o pracę to wejdzie w życie dopiero w 2020 roku. Dlatego, póki pod pojęciem “płaca minimalna” kryje się wiele dodatkowych uzupełnień to nadal jedni zyskiwać będą na nim znacznie więcej, a inni mniej. Jednak z punktu widzenia każdego pracownika zawsze jest to dobra szansa na rozpoczęcie oszczędzania w domowym budżecie. Czytaj także: Jak zacząć oszczędzać? 6 cennych rad dla opornych.

Dodaj komentarz