Zerowy PIT – zwolnienie z podatku do 26 roku życia

W ostatnich tygodniach duże zainteresowanie wzbudza nowelizacja ustawy o podatku dochodowym. Zakłada ona, że od 1 sierpnia 2019 roku pracujące osoby przed ukończeniem 26. roku życia będą zarabiać więcej. Na czym polega tzw. zerowy PIT? Jakie warunki należy spełnić? Co trzeba zrobić, aby zostać objętym ulgą podatkową? Przedstawiamy obszerny poradnik.

Zerowy PIT

Od października 2015 roku, obecna koalicja rządząca regularnie wzbudza duże zainteresowanie i zarazem emocje wokół zmian, jakie wprowadza w obowiązującym ustawodawstwie. Dotychczas, najwięcej uwagi zdobył m.in. program „Rodzina 500+”. Polega on na comiesięcznej wypłacie 500 złotych na drugie, a od lipca 2019 roku także na pierwsze dziecko. Co więcej, zniesiono kryterium dochodowe, dzięki któremu każdy rodzic ma szansę na zdobycie środków.

Jednym z najnowszych pomysłów jest też nowelizacja, jaka weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku1. Od tego momentu ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje w zaktualizowanej formie. To dobra wiadomość dla osób, które pracują i zarazem nie ukończyły 26. roku życia. Dlaczego? Dotyczy ona bowiem bezpośrednio stanu ich finansów.

Zerowy PIT – na czym polega i dla kogo został przewidziany?

Zacznijmy od tego, w jaki sposób omawiana nowelizacja nazywa się formalnie. Najprościej mówiąc, dotyczy ona ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja wprowadza zmiany oparte na zwolnieniu z płacenia podatku. Mowa tu o przychodach ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z umów zlecenia. Co za tym idzie, znowelizowane prawo obejmuje określoną grupę młodych pracujących. Muszą oni uzyskiwać dochody w udokumentowany sposób w oparciu na jednym z wymienionych wyżej rodzajów umów. Niestety, inne odmiany nie podlegają tzw. ustawie o zerowym picie. Mowa tutaj o popularnej umowie o dzieło.

Ulga przysługuje do ukończenia 26. roku życia i obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. Tym samym, pierwsze pensje, od których nie odjęto dotychczas należnego podatku, młodzi pracownicy otrzymali z początkiem września. W zależności od zasad funkcjonowania danego zakładu pracy, odliczenia dokonuje pracodawca we własnej osobie lub oddelegowany do tego inny pracownik, np. księgowy.

Jakie dochody są objęte zerowym PIT-em? Inaczej w 2019, a inaczej w 2020 roku

Przepisy omawianej ustawy określają kryterium dochodowe w ujęciu rocznym. Oznacza to, że prawo do tzw. zerowego PIT-a posiada młody pracownik, który w ciągu 12 miesięcy nie zarobił więcej niż według obowiązujących progów podatkowych. Co ciekawe, progi podatkowe ustalone na 2019 roku są zupełnie inne niż te, jakie przewidziano na przyszły 2020 rok.

  • Kryterium na 2019 rok.
    Zerowy PIT dotyczy osób, które od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zarobią nie więcej niż 35 636,67 złotych.
  • Kryterium na 2020 rok.
    Z kolei od przyszłego roku, czyli od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, zerowy PIT obejmie tych, którzy nie zarobili więcej niż 85 528 złotych.

Pamiętaj – umowy do 200 złotych nadal podlegają opodatkowaniu

Choć brzmi to zaskakująco – zerowy PIT nie obejmuje osób o najbardziej symbolicznych zarobkach. Jak zwróciła uwagę Rzeczpospolita2, obowiązująca od 1 sierpnia 2019 nowelizacja nie tyczy się umów zleceń ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Co za tym idzie, młode osoby poniżej 26. roku życia nie są objęte tzw. zerowym PIT-em nawet, jeśli ich miesięczne symboliczne dochody, nie przekraczają 200 złotych.

Sprawdź również: Progi podatkowe – co warto wiedzieć?

W ten sposób – pomimo swojego wieku, młodzi pracownicy o małych dochodach nadal muszą płacić podatek dochodowy. Kto wie, być może w najbliższych miesiącach i ta nieścisłość prawna zostanie wyeliminowana. Póki co, obecna nowelizacja ustalona jest prawnie.

Ukończenie 26. roku życia to podstawowy warunek!

Poza przytaczanym już kilkukrotnie kryterium dochodowym, podstawą omawianych przepisów jest przede wszystkim kryterium wiekowe. W teorii nie powinien to być kłopot. W końcu dane osobowe pracownika z momentem przyjęcia go do zakładu są znane pracodawcy i utrwalone na umowie. Dlatego, w razie jakichkolwiek wątpliwości, pracodawca zawsze może szybko sprawdzić, czy pracownikowi przysługuje omawiana ulga podatkowa.

Co więcej, pracodawca powinien sprawdzać regularnie to, ile zatrudnionemu pozostało do ukończenia 26. roku życia. To niezwykle istotne w przypadku osób np. po 25. roku życia, które niebawem osiągną graniczny wiek. Dlaczego? Omawiane przepisy określają bowiem sztywną granicę, która nie może zostać nagięta! Po ukończeniu 26. urodzin ulga zwyczajnie przestaje działać!

Co w przypadku, gdy pracownik ochodził 26. urodziny np. przed wypłatą lub chwilę po rozpoczęciu nowego miesiąca pracy? W teorii, jest to proste. Ulga przysługuje za wszystkie przepracowane miesiące, jakie upłyną aż do dnia 26. urodzin. Niestety, jeżeli urodziny miały miejsce przed dniem wypłaty to miesiąc podlega już opodatkowaniu. Z kolei, gdy urodziny były po wypłacie – to dotychczasowy miesiąc podlega jeszcze zwolnieniu z podatku dochodowego.

Jak złożyć wniosek o zerowy PIT?

Niestety, w momencie pisania tego artykułu, czyli z końcem września 2019 roku, termin składania wniosków do pracodawcy o objęciu pensji tzw. zerowym PIT-em, już minął. Papierowe wnioski można było kierować do pracodawcy do 31 lipca 2019 roku. Wynikało to z faktu, że miesiąc pracy objęty brakiem podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia, rozpoczął się kolejnego dnia – wspomnianego 1 sierpnia 2019 roku.

Dlatego w celu objęcia ulgą podatkową, konieczne było złożenie np. w biurze księgowym pracodawcy – pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z najważniejszymi treściami znowelizowanej ustawy. W dokumencie należało podać: datę, miejsce oraz podpis. Składając zatem oświadczenie – najpóźniej do ostatniego dnia lipca 2019, pierwsza wypłata bez PIT-u powinna dotarła pod koniec sierpnia lub na początku września.

Co, jeśli nie złożyliśmy wniosku, a spełniamy ustawowe warunki?

Czy zatem osoby, które nie zdążyły złożyć stosownego wniosku o zerowy PIT do 31 lipca 2019, straciły szansę na uzyskanie istotnej ulgi podatkowej? Nic bardziej mylnego. Jeżeli nie złożyłeś na czas oświadczenia do pracodawcy, to faktycznie pensja wypłacana za sierpień 2019 i kolejne miesiące będzie miała taki sam wymiar. Nadwyżka wynikająca ze zwolnienia z zaliczki na PIT zostanie zsumowana i wypłacona na początku 2020 roku.

Dlatego, jeśli pracodawca co miesiąc odciągał od pensji na poczet podatku PIT np. 400 złotych, to pracownik rok 2020 rozpocznie z dodatkowym wpływem na konto! Będzie on wynosił 5 x 400 złotych, czyli łącznie 2 000 złotych. Dokładna kwota wypłaconej nadwyżki zależy oczywiście od ściśle spersonalizowanych okoliczności. Mogą to być, m.in. wysokość pensji i to, jaka jej część dotychczas stanowiła zaliczkę na rzecz podatku dochodowego.

Pamiętaj, im wyższe dochody, tym wyższa będzie miesięczna kwota podwyższająca wynagrodzenie bez zaliczki na PIT.

Zerowy PIT nie dotyczy przedsiębiorców!

Na objęcie omawianą nowelizacją przepisów nie mają co liczyć przedsiębiorcy. Zmiany w ustawie zostały skonstruowane wyłącznie z myślą o najmłodszych reprezentantach polskiego rynku pracy zarabiających na podstawie umowy o pracę, a także umowy zlecenie. Według szacunków rządu, tzw. zerowy PIT obejmie swoim zasięgiem ponad 2 miliony ludzi na terenie całej Polski.

Z grona zwolnionych z podatku nie wliczają się także osoby pracujące na innych umowach, a także objęci zasiłkami i świadczeniami chorobowymi, macierzyńskimi czy rehabilitacyjnymi.

Jakie korzyści może nieść zerowy PIT? Z czym może się jednak wiązać dla budżetu państwa?

Jedną z podstawowych korzyści, jaka wiąże się ze zwolnieniem młodych osób z płacenia podatku PIT jest potencjalne zwiększenie miesięcznych dochodów. Jest to szczególnie cenne w młodym wieku. Pojawiają się nowe zobowiązania, jak kredyty, abonamenty czy czynsz – dlatego każdy grosz jest na wagę złota. Na dzień dzisiejszy nie są dostępne jeszcze statystyki, które odnoszą się do liczby osób korzystających z dodatkowych środków.

Kto wie, być może rozsądnie wydając środki będące rekompensatą za zerowy PIT, młodzi przyczynią się do zwiększenia swojej zdolności kredytowej. Wyższe dochody mogą zatem poprawić sytuację młodych dłużników, których w ostatnich latach systematycznie przybywa3.

Odrębną kwestią jest fakt, że taki przywilej dla wchodzących na drogę zawodową to obciążenie dla budżetu państwa. Traci on wpływy z dotychczas odciąganego podatku od ponad 2 milionów osób pracujących, co daje niebagatelną kwotę. Rządząca obecnie partia deklaruje, że poszukuje sposobów na uszczelnienie systemu finansowego i zrekompensowanie dziury w budżecie. Czy to się uda? Wszystko okaże się w najbliższych miesiącach i latach.

Źródła:
  1. https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych
  2. https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307279992-Zwolnienie-z-PIT-do-26-roku-zycia.html
  3. https://mojafirma.infor.pl/windykacja/wierzyciel-i-dluznik/702338,Przybywa-mlodych-dluznikow-jak-walczyc-z-dlugami.html

Dodaj komentarz