Bank BPS -kody SWIFT i IBAN

Kod IBAN Bank BPS umożliwia użytkownikom banku dokonywanie przelewów międzynarodowych z wykorzystaniem zwykłego rachunku bieżącego. Jest to możliwe dzięki sieci International Bank Account Number, która łączy ze sobą instytucje bankowe działające w kilkudziesięciu różnych krajach całego świata. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w niektórych przypadkach sam kod IBAN może okazać się niewystarczający. W takiej sytuacji dane przelewu warto uzupełnić o kod SWIFT, będący źródłem bardziej szczegółowych informacji, niż IBAN.

BPS logo
SWIFT:POLUPLPR
IBAN: PL + 26 cyfr składających się na numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.
Przykład: PL 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Dane adresowe: 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

Bank BPS – jaki jest kod IBAN?

Kod IBAN dla Banku Polskiej Spółdzielczości będzie miał taką samą strukturę, jak dla wszystkich innych banków działającym na terenie naszego kraju. Oznacza to, że kod IBAN Bank BPS będzie składał się dokładnie z 28 znaków, przy czym dwa pierwsze znaki to ISO kraju, zaś następne 26 znaków będzie stanowić po prostu numer rachunku bankowego klienta.

Przykładowy kod IBAN dla Banku BPS będzie wyglądał następująco: PL 40 1930 0000 0000 0000 0000 0000

Co oczywiste, powyższy przykład ma tylko i wyłącznie charakter demonstracyjny. Kod IBAN każdorazowo tworzymy poprzez poprzedzenie numeru naszego rachunku bankowego ISO danego kraju, czyli w tym wypadku Polski.

Sprawdź również:

Kody IBAN w przelewach międzynarodowych

Znajomość naszego kodu IBAN to pierwszy warunek, jaki musimy spełnić w celu realizacji przelewu międzynarodowego. Poza tym, potrzebny będzie nam również kod IBAN odbiorcy przelewu. Tutaj warto wyraźnie zaznaczyć, że struktura kodu IBAN nie jest taka sama dla każdego kraju. Banki działające na terenie Polski zawsze będą mieć kod IBAN liczący 28 znaków oraz ISO umiejscowione na samym początku kodu. W przypadku banków działających na terenie innych państw struktura kodu IBAN może być już jednak znacząco odmienna.

Kolejna istotna kwestia to konieczność bardzo dokładnego sprawdzenia poprawności kodu IBAN zarówno nadawcy, jak i odbiorcy przelewu. Możemy zrobić to samodzielnie, jednak dla pewności warto dodatkowo skorzystać z dostępnych w internecie narzędzi, które automatycznie weryfikują poprawność kodów IBAN.

Kod SWIFT- z czego się składa i do czego służy?

Kod SWIFT zawiera precyzyjne informacje, które pozwalają na dokładniejszą identyfikację placówki będącej odbiorcą przelewu. W przypadku niektórych rodzajów przelewów zagranicznych, jak np. przelewy SEPA, podanie kodu SWIFT jest obowiązkowe. W innych przypadkach SWIFT jest rozwiązaniem opcjonalnym, jednak warto z niego korzystać, ponieważ pozwala to przyspieszenie procesu realizacji transakcji. Podając kod SWIFT odbiorcy przelewu zmniejszamy również ryzyko, że przelew do nas wróci, na przykład na skutek nieprawidłowej weryfikacji automatycznej przez któryś z podmiotów pośredniczących.

Kod SWIFT Bank BPS to POLUPLPR

Dodaj komentarz