Bank Pekao – kody SWIFT i IBAN

SWIFT i IBAN to narzędzia stworzone przez międzynarodowy rynek finansowy w celu zabezpieczenia, uwiarygodnienia i transparentności przelewów transgranicznych. To właściwie jedyne dwie cechy, które dla osób rzadko wykonujących płatności za granicę mogą sprawić jakąkolwiek trudność. Przelewy zagraniczne rządzą się swoimi prawami, które trzeba po prostu poznać, dotyczy to również wszystkich właścicieli kont Banku Pekao.

SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL + 26 cyfr składających się na numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.
Przykład: PL 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Dane adresowe: 
Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa

Bank Pekao – jaki jest kod IBAN? 

IBAN to akronim pochodzący od słów: Bank Account Number – międzynarodowy numer rachunku bankowego. Składa się on z 4 elementów: 

  • dwucyfrowego kodu właściwego dla danego państwa, np. : Polskę określa PL, Holandię NL, Wielką Brytanie GB 
  • dwucyfrowej liczby kontrolnej, będą to dwie pierwsze cyfry pochodzące od numeru rachunku właściciela, potwierdzające prawidłowość numeru konta
  • numeru rozliczeniowego banku, to numer właściwy dla konkretnego banku, dzięki któremu można go natychmiast rozpoznać  
  • właściwego numeru konta klienta banku

Kody IBAN w przelewach międzynarodowych

Polskie banki w swoich numerach IBAN posiadają 28 znaków, na które składają się: PL + numer rachunku bankowego. Jeżeli klient banku chce dokonać przelewu za granicę musi podać numer rachunku wraz z kodem kraju, w którym posiada konto odbiorca. Dokonując przelewu z Polski do Holandii, numer rachunku musi zostać poprzedzony kodem NL. Niektóre kraje tworzą numer rachunku z cyfr i liter. 

Kod SWIFT – z czego się składa i do czego służy? 

Kolejną składową przelewu międzynarodowego jest kod SWIFT. Składa się on z 8 znaków: liter i cyfr, które mają zidentyfikować daną instytucję – odbiorcę przelewu. SWIFT wymiennie nazywa się kodem BIC, pochodzącym od Business Identifier Code. SWIFT nadawany jest każdej instytucji bankowej, zarówno w Polsce jak i za granicą. W uzasadnionych przypadkach ciąg liter i cyfr rozszerza się do 11 znaków. Zwykle po to, by szybko wskazać konkretny oddział banku. 

Skrót SWIFT odnosi się do nazwy własnej instytucji zajmującej się nadawaniem i rejestracją kodów, jest nią: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT, czyli identyfikator Banku Pekao to PKOPPLPW. Składa się na niego: 

  • PKOP- to cztery znaki identyfikatora nadanego przez powyższą instytucję
  • PL – to symbol kraju
  • PW – określa lokalizację banku 

Zobacz również:

Wszystkie informacje identyfikujące dany bank znajdują się na jego stronie. Dokonując przelewu kody należy wpisać w określoną rubrykę. W przypadku przelewów online system nie wykona operacji bez pełnych danych, dlatego nie da się ich ominąć. 

Dodaj komentarz