CitiHandlowy -kody SWIFT i IBAN

International Bank Account Number, czyli IBAN to system umożliwiający szybkie dokonywanie międzynarodowych przelewów z rachunku bankowego. System IBAN bez wątpienia znacząco ułatwił procedurę transferów pieniężnych pomiędzy różnymi krajami, jednak niekiedy konieczne będzie posłużenie się również numerem SWIFT. 

citibank logo
SWIFT:CITIPLPX
IBAN: PL + 26 cyfr składających się na numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.
Przykład: PL 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Dane adresowe:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
tel. 22 657 72 00
fax 22 692 50 23

Zarówno w jednym, jak i w drugim celu potrzebny będzie nam kod danego banku, np. kod SWIFT CityHandlowy albo kod IBAN CityHandlowy. Jednocześnie warto pamiętać, że oba te rodzaje kodów nie stanowią odrębnych systemów, lecz wzajemnie się uzupełniają.

CityHandlowy- jaki jest kod IBAN

Przykładowy kod IBAN CityHandlowy prezentuje się następująco: PL 88 1030 8888 8888 8888 8888 8888

Pierwsza część kodu IBAN to oczywiście identyfikator kraju, w którym mieści się placówka danego banku(dla Polski tym identyfikatorem zawsze będzie skrót PL). Dwie następne cyfry stanowią sumę kontrolną dla całego kodu. Kolejne 24 cyfry numer rozliczeniowy banku oraz numer indywidualnego konta klienta.

Jak widać na powyższym przykładzie, w praktyce kod IBAN różni się od zwykłego numeru konta jakim posługujemy się przy wykonywaniu przelewów krajowych jedynie tym, że cały numer naszego rachunku zostaje poprzedzony symbolem PL. 

Co bardzo ważne, kody IBAN dla oddziałów bankowych umiejscowionych w Polsce zawsze będzie składał się z dokładnie 28 znaków. Jeżeli wprowadzony przez nas kod IBAN liczy np. mniej lub więcej znaków, oznacza to, że w którymś miejscu popełniliśmy błąd. Możliwa jest szybka weryfikacja poprawności kodów IBAN poprzez dostępne w internecie narzędzia służące właśnie w tym celu. Kolejną istotną kwestię stanowi fakt, że zarówno liczba znaków wchodzących w skład kodu IBAN jak też struktura kodu będą zmieniać się w zależności od kraju. Przykładowo, w Austrii kod IBAN liczy nie 28, lecz 20 znaków. Natomiast np. w UK kody IBAN niektórych banków zawierają nie tylko cyfry, lecz również litery(w przypadku polskich kodów IBAN litery są obecne wyłącznie na samym początku kodu).

Zobacz również:

Kody IBAN w przelewach międzynarodowych

Jak już sama nazwa wskazuje, kody IBAN(International Bank Account Number) służą w celu wykonywania przelewów międzynarodowych. Aby dokonać takiego przelewu, będziemy musieli znać zarówno nasz kod IBAN, jak też kod IBAN odbiorcy. Oczywiście, oba wprowadzone kody muszą być poprawne oraz posiadać prawidłową strukturę.

Kod SWIFT – z czego się składa i do czego służy?

Kody SWIFT służą uproszczeniu procedury przelewów międzynarodowych w ramach systemu IBAN. Kod SWIFT zawiera precyzyjne informacje na temat osoby będącej odbiorcą przelewu, co znacznie przyspiesza całą procedurę a czasami również zmniejsza koszty przelewu.

Kod SWIFT CityHandlowy to CITIPLPX

Standardowo w polskich warunkach kod SWIFT będzie składał się z 8 znaków, jednak w niektórych sytuacjach może to być 11 znaków.

Dodaj komentarz