Czy lokaty bankowe zawsze są bezpieczne? Sprawdź, co mówi prawo!

Sposobów na kumulowanie oszczędności jest co nie miara! Ba – osoba dopiero co, rozpoczynająca swoją przygodę z odkładaniem pieniędzy, może być nieco oszołomiona mnogością różnych rozwiązań. Można bowiem odkładać je na specjalnym koncie oszczędnościowym, inwestować na giełdzie, ale i… wpłacić na lokatę bankową, która jest gwarantem bezpieczeństwa, pozwalającym przy okazji na powiększenie kwoty o dodatkowe odsetki. Czy jednak zawsze lokaty są wolne od kłopotów finansowych, nawet gdy dana instytucja wpadnie w szpony kryzysu?
czy lokaty są bezpieczne

Lokata bankowa – oszczędzanie bez ryzyka?

Na konto wpłynęła Twoja pierwsza wypłata w życiu? A może w końcu wykaraskałeś się z długów i posiadasz nadwyżki finansowe? Jaka by nie była tego przyczyna – szczerze gratulujemy! W tym momencie dołączasz do elitarnej grupy Polaków, którzy posiadają oszczędności. A jeśli, jesteś jeszcze w trakcie ich kumulowania to nic straconego. Odnajdziesz tutaj kilka rad, jak oszczędzać pieniądze i nie utonąć w wydatkach?

Dzisiaj skoncentrujemy się na funkcjonowaniu lokat bankowych. Czym są? Definicję lokaty bankowej reguluje ustawa Prawa bankowego, z dnia 29.08.1997 roku (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) zgodnie, z którą oznacza wpłacenie do banku określonej sumy pieniędzy, na określony z góry okres i procent, by finalnie odebrać całą sumę, powiększoną o zarobione odsetki. Co więcej, lokatę można założyć najkrócej na 2 tygodnie i najdłużej na 60 miesięcy. Dodatkowo – im większy wkład własny, tym wyższe oprocentowanie – a co za tym idzie, większy zysk. Dlatego większość banków na wstępie określa minimalną sumę, od której można założyć lokatę. Najczęściej wynosi ona 100 zł. Mówi się również, że lokaty obok bonów skarbowych są jednym z najbezpieczniejszych sposobów oszczędzania. Dlaczego tak się dzieje?
bankowy fundusz gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – gwarant bezpiecznych oszczędności!

Winowajcą takiego stanu rzeczy jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym szerzej pisaliśmy we wcześniejszym artykule.Funkcjonuje na mocy ustawy z 10.06.2016 roku, o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.), która obowiązuje od 9 października 2016 roku. Najprościej mówiąc jest to instytucja, która stoi na straży bezpieczeństwa wszelkich depozytów bankowych klientów, którzy ulokowali swoje oszczędności w krajowych bankach komercyjnych i spółdzielczych, z siedzibą w Polsce. Co to oznacza? W przypadku, gdy bank zgłosi wniosek o upadłość i bankructwo – BFG wypłaca klientom cały zwrot ulokowanego kapitału wraz z odsetkami, do równowartości 100 tys. euro.

Co istotne, kapitał powyżej kwoty 100 tys. euro wcale nie musi przepaść. Zwrot pozostałych kosztów może odbyć się na drodze podziału upadłej instytucji, w ramach procesu upadłościowego.

Co chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

  • Środki pieniężne należące do osób prywatnych i firm,
  • Podstawą bezpieczeństwa jest kapitał ulokowany na wszystkich lokatach bankowych! Terminowych, oszczędnościowych czy bieżących,
  • Zabezpiecza zarówno depozyty złotówkowe i walutowe – jednak ewentualne należności wypłaca wyłącznie w złotówkach,
  • Przekazuje oszczędności w ciągu 7 dni roboczych, od dnia zawieszenia działalności banku. Ponadto klienci mają 5-letni termin zgłoszenia się do banku i wnioskowania o zwrot utraconych należności,
  • Bezpieczeństwem objęte są wszystkie depozyty w kasach i bankach na terytorium RP.

bezpieczeństwo lokat

Jak zaplanować oszczędzanie z lokatą?

Jednak z ostatnich wyliczeń Expandera wynika, że udział lokat bankowych wśród Polaków wynosi niecałe 39 proc. Jest to niewiele zważywszy, że jeszcze 20 lat temu tłumnie gromadziliśmy oszczędności na lokatach. Za taki stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim niskie stopy procentowe i niewielkie zyski. W tym roku ma to ulec zmianie – bo, jak podkreślają eksperci stopy procentowe mają pójść w górę. Dodatkowo specjaliści zachęcają, by nie trzymać oszczędności na kilkuletnich lokatach z oprocentowaniem stałym. Ich zdaniem lepiej pozostać przy półrocznych lub długoterminowych, ale z oprocentowaniem zmiennym! Co ważne, przy wyborze odpowiedniej lokaty warto rozpatrzyć nie tylko oprocentowanie, ale także kondycję firmy, u której ulokujemy pieniądze.

Jest to kluczowa kwestia – bo, jeśli nawet banki zapewniają, że ich sytuacja jest nienaganna, a przyszły klient nie ma powodów do zmartwień to lepiej wybrać działającą od wielu lat instytucję z mniejszym zyskiem, niż nową, nieugruntowaną z dobrymi prognozami na przyszłość. Choć tak naprawdę kryzys może dopaść każdego. Najlepszym przykładem jest bankructwo w 2008 roku, jednego z największych podmiotów finansowych – banku Lehman Brothers. I to wydarzenie jest najczęściej przywoływane jako główny czynnik kryzysu finansowego w ostatnich latach. A jak jest bankructwem na rodzimym terenie? Od 1989 roku upadło w sumie 6 banków komercyjnych. Co ciekawe, od 2000 roku, żadna instytucja finansowa w Polsce nie ogłosiła upadłości! W 2015 roku, dokonał tego jedynie SK Bank – był to jednak bank spółdzielczy.

Bezpieczna lokata to kilka lokat!

Według badań CBOS z 2017 roku, ponad 60% Polaków nie posiada żadnych oszczędności! Ba – większość z nich przyznaje, że nie jest w stanie sfinansować nagłego wypadku, w wysokości 1 tys. zł, bez skorzystania z pożyczki lub kredytu. A co, jeśli znajdujesz się w odwrotnej sytuacji i posiadasz sporo funduszy, których jednak nie chcesz ulokować wyłącznie na jednym koncie? Możesz wówczas zdecydować się na rozłożenie oszczędności na kilku lokatach w różnych bankach.

Dzięki temu, prawdopodobieństwo, że utracisz cały swój kapitał spada praktycznie do zera. Bankructwo kilku instytucji w tym samym czasie? To prawdziwy pech! A nawet, jeśli by się tak przydarzyło to w sytuacji, gdy posiadasz na lokatach mniej niż 100 tys. euro to z pewnością otrzymasz całość zdeponowanego kapitału. Jeżeli interesuje Cię, która lokata jest najbardziej opłacalna, sprawdź nasz ranking lokat.

Dodaj komentarz