Deutsche Bank -kody SWIFT i IBAN

Kody IBAN oraz SWIFT (BIC) znacząco ułatwiają realizację przelewów międzynarodowych. Bez nich wysłanie pieniędzy na rachunek prowadzony w zagranicznym banku będzie niemożliwe. IBAN to międzynarodowy numer rachunku bankowego, który składa się z określonej liczby znaków. W Polsce ma on 28 znaków (identyfikator PL + 26 cyfr oznaczających numer rachunku bankowego). Z kolei kod SWIFT (BIC) pozwala na zidentyfikowanie banku, z którego został wysłany przelew. Jest on niezwykle pomocny podczas przeprowadzania przelewów międzynarodowych. W Polsce nazywa się go SWIFT, zaś w innych krajach BIC. Sprawdź, jakie są kody IBAN oraz SWIFT w Deutsche Bank.

SWIFT:DEUTPLPX
IBAN: PL + 26 cyfr składających się na numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.
Przykład: PL 0100 6543 0000 0000 0000 0000 00
Dane adresowe: 
Deutsche Bank Polska S.A.

al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Deutsche Bank – jaki jest kod IBAN? 

International Bank Account Number, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego, to międzynarodowy standard stosowany w numeracji rachunków bankowych. Podczas realizacji przelewu krajowego wiemy, że numer rachunku zawsze będzie składał się z 26 cyfr. Kiedy wysyłamy przelew międzynarodowy na rachunek prowadzony w polskim banku, wystarczy, że dodamy oznaczenie „PL” przed numerem rachunku. Uwaga: numer IBAN podczas wysyłania przelewów w bankowości elektronicznej trzeba podać w jednym ciągu. 

Kod IBAN dla Deutsche Banku jest następujący:  PL + numer rachunku bankowego, na który wysyłamy przelew. Na przykład: gdy będziemy chcieli wysłać środki pieniężne na rachunek bankowy o numerze „0100 6543 0000 0000 0000 0000 00”, kod IBAN będzie prezentował się w sposób następujący: „PL 0100 6543 0000 0000 0000 0000 00”. 

Zobacz również:

Kody IBAN w przelewach międzynarodowych 

Kod IBAN jest nam niezbędny, gdy chcemy zrealizować przelew na rachunek bankowy prowadzony w zagranicznym banku. Oznaczenie dla Polski brzmi „PL”, dla Austrii „AT”, Cypru „CY”, Bułgarii „BG” itd. Różna jest też ilość cyfr w numerach rachunków bankowych. Dla przykładu: w Grecji rachunki mają 25 cyfr, w Gruzji 20, Islandii 24 itd. Jeśli będziemy chcieli zrealizować przelew z Polski na rachunek prowadzony w Kazachstanie, będziemy musieli wprowadzić następujący kod IBAN: KZ135679846135976543.

Kod SWIFT – z czego się składa i do czego służy?

SWIFT (inaczej BIC, Business Identifier Code) to międzynarodowy kod, który informuje o tym, z jakiego banku pochodzi dany przelew. Wszystkie kody SWIFT składają się z ośmiu liter. Wpisuje się je przed numerem danego rachunku bankowego. Gdzie można znaleźć informację o kodach SWIFT? Każdy bank swój kod SWIFT podaje na stronie głównej oraz w bankowości elektronicznej.

Kod SWIFT (BIC) dla Deutsche Banku jest następujący: DEUTPLPX.

Dodaj komentarz