Kredyt dla młodych – jak zwiększyć szanse na kredyt?

Kredyty bankowe od lat cieszą się dużą popularnością. Przybliżają one w końcu dostępność wielu kosztownych dóbr, na czele z tak podstawowym mieniem, jak mieszkanie. Aby uzyskać tak formę finansowania, trzeba jednak pamiętać o warunkach, jakie bank stawia przed każdym konsumentem. Jak zwiększyć na swoje szanse na kredyt dla młodych? Przedstawiamy kilka ważnych rad.

Kredyt dla młodych

Dostępność niektórych dóbr bywa w naturalny sposób ograniczona np. przez bardzo duży popyt, ograniczoną dostępność czy wreszcie – ceny. Aby zakupić bardziej kosztowne w zakupie rzeczy jak np. samochód, komputer, telewizor czy pralkę, wielu z nas musi najpierw rozsądnie rozplanować taki wydatek w swoich planach finansowych. Bieżące wydatki i dochody powodują, że taka postawa jest zwyczajnie niezbędna.

Szczególnie do takich przypadków zalicza się zakup mieszkania lub domu, który jak wiadomo – szczególnie wysoko plasuje się w hierarchii pożądanych i zarazem bardzo drogich elementów mienia. Każdy z nas potrzebuje miejsca do zamieszkania, przez co naturalne jest, że tak wielu dąży do własnych czterech kątów. W obliczu dużych kosztów, wiele osób szuka sposób na sfinansowanie zakupu mieszkania.

Jeżeli na dokonanie takiej transakcji nie pozwalają bieżące środki, nie uzyskało się mieszkania w ramach darowizny, spadku lub inną drogą – optymalnym rozwiązaniem jest zobowiązanie w banku. Kredyt dla młodych może okazać się wartościową pomocą w obliczu potrzeby zakupu mieszkania, jednak warto być świadomym wyzwań, jakie wiążą się z taką formą finansowania. Z powodu różnych czynników w końcu szanse na kredyt mogą być mniejsze lub bardzo duże. Konsument może różnymi działaniami je zwiększać, otwierając sobie nie tylko do samego kredytu, ale i potencjalnie atrakcyjniejszych warunków.

Kredyt dla młodych – zdolność kredytowa to podstawa

Najważniejszym czynnikiem przy udzielaniu kredytu w banku, jaki ma decydujący wpływ na postępowanie banku, jest zdolność kredytowa. Obowiązki związane z weryfikacją tego parametru nakłada na sektor bankowy art. 70 Prawa bankowego1, który określa zakres tego etapu weryfikacji. O zdolności kredytowej można usłyszeć dużo nawet na długo przed ubieganiem się o kredyt w banku, gdyż czynność ta budzi dużo emocji wśród potencjalnych konsumentów sektora bankowego.

Banki podchodzą do tego parametru bowiem restrykcyjnie, określając stosunkowo wyśrubowane wymagania. Widać to szczególnie w porównaniu do np. sektora firm pożyczkowych, które zazwyczaj udzielają zobowiązań przy znacznie mniejszej liczbie formalności. Z drugiej jednak strony, kredyty bankowe – szczególnie kredyty hipoteczne – oparte są na znacznych sumach pieniężnych. Dotyczą też bardzo kosztownego mienia, dlatego w tym przypadku – obowiązek weryfikacji zdolności wydaje się mieć uzasadnienie.

Po co bankowi zdolność kredytowa? Ocenia on w ten sposób ryzyko związane z pożyczeniem środków finansowych na określony czas i ścisłych warunkach. Brana jest przy tym pod uwagę ewentualność, że kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązanie, co narazi bank na straty. W ten sposób, analizuje się szeroko pojętą sytuację finansową konsumenta, by zorientować się, jak duże są podstawy do twierdzenia, że będzie spłacał zobowiązanie bez problemów. Nie są to luźno ustalone, sekretne dane. To, co bank bierze pod uwagę przy weryfikacji zdolności kredytowej, jest dobrze znane. I to właśnie na tym się skupiamy w niniejszym tekście.

Co składa się na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa oparta jest na kilku ważnych filarach, które ważne są zarówno same w sobie, jak i w szerszym ujęciu. To właśnie dlatego osiągnięcie dobrej zdolności kredytowej nie jest tak proste, jak może się wydawać. Przy np. dobrej sytuacji finansowej, ale długach na koncie, bank podchodzi do takich konsumentów z rezerwą. Przyjrzyjmy się bliżej czynnikom, jakie mają decydujący wpływ na decyzję banków co do przyznania kredytu.

Historia w BIK

Pierwszym, podstawowym składnikiem zdolności kredytowej, jest historia finansowa zawarta w Biurze Informacji Kredytowej. Ten popularny rejestr, który przed nieco ponad 20 laty powstał z inicjatywy sektora bankowego2. Jego rolą jest przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie informacji na temat historii kredytowej klientów głównie instytucji bankowych, a od ostatnich kilku lat – także wybranych firm pożyczkowych.

BIK gromadzi dane na temat terminowości i regularności spłaty zaciągniętych uprzednio zobowiązań. Zbiera zatem również dane o ewentualnym zadłużeniu z tego tytułu, podobnie jak o opóźnieniach. Podczas weryfikacji wniosku kredytowego, bank informuje konsumenta o sprawdzeniu jego profilu w BIK i dokonaniu oceny wygenerowanego raportu. Warto dodać, że w celu ułatwienia oceny tego, jak dobra jest historia kredytowa, BIK przewidział coś co nazywamy scoringiem BIK.

W aktualnej formie, w skali do maksymalnie 100 punktów „oceniany” jest całokształt przedstawionych informacji o historii kredytowej. Im wyższa punktacja, tym mocniejszy i bardziej wiarygodny dla banku jest przedstawiony raport. Nie ulega zatem wątpliwości, że im więcej informacji o regularnie spłacanych zobowiązaniach, tym lepiej – bank widzi bowiem, że jesteśmy sumiennymi płatnikami wszelkich zobowiązań i nie stanowią one dla nas problemu.

Rodzaj umowy i staż pracy

Kolejnym ważnym etapem weryfikacji zdolności kredytowej konsumenta jest drugi, ważny filar – uzyskiwanie regularnych dochodów z wiarygodnego źródła. Jak to rozumie bank? Konsument, który ubiega się o kredyt w banku, powinien posiadać dochody spełniające kilka niezbędnych warunków.

 • Legalne źródło. Bank bierze pod uwagę tylko takie zarobki, które uzyskujemy na legalnej umowie. Praca na czarno nie wchodzi w grę.
 • Rodzaj umowy. Nie jest tajemnicą, że banki priorytetowo traktują umowę o pracę, z rezerwą zarazem podchodząc do umów o dzieło czy umów-zlecenie. Zazwyczaj, wnioski kredytowe osób z pozostałym rodzajem umów są narażone na odrzucenie.
 • Staż pracy. Bank priorytetowo podchodzi do osób, które wykazują się dłuższym stażem pracy w danym miejscu. Jest to wyraz stabilności zatrudnienia, która potencjalnie może oznaczać mniejsze ryzyko jego nagłej utraty lub zmiany. Wiąże się z tym zarazem czas trwania umowy w pracy. To najbardziej pożądane są umowy na czas nieokreślony.

Wysokość zarobków

Legalne, stabilne i wiarygodne źródło dochodów powoduje, że potencjalny kredytobiorca bardzo zyskuje w oczach banku. Nawet i tak pożądane cechy to jednak za mało, jeżeli nie uzyskujemy odpowiednio wysokich dochodów. Bank udzielając kredyt na daną kwotę, ustala jego raty i oczekuje, aby uzyskiwane regularnie zarobki pozwalały na bezproblemową spłatę zobowiązania. Nie ma sztywnej kwoty minimalnych dochodów, którą bank określa jako odgórnie obowiązującą każdego klienta.

Wynika to z prostej przyczyny – każdy kredyt różni się od siebie wieloma parametrami. Może on zostać udzielony na bardzo różne kwoty, na różny czas spłaty, na różne cele i wreszcie – klientom o różnych cechach, które ich uwiarygadniają. Nie ulega jednak wątpliwości, że im lepiej, tzw. uzyskując dochody wielokrotnie wyższe od wysokości raty, tym większe mamy szanse na uzyskanie zobowiązania w preferowanej kwocie. Nawet przy dobrej zdolności kredytowej i ze stabilnym zatrudnieniem, ale bardzo niskimi zarobkami, szanse na kredyt spadają.

Wysokość miesięcznych zobowiązań

Kolejny parametr wpływający istotnie na zdolność kredytową jest zarazem dowodem, że każdy z wymienionych tutaj aspektów przenika ze sobą nawzajem i jest od siebie wzajemnie uzależniony. W przypadku wysokości miesięcznych zobowiązań, jest ona bezpośrednio powiązana z wyżej wymienionym warunkiem uzyskiwania odpowiednio wysokich zarobków. Poza dochodami znaczenie ma w końcu to, ile z nich wydajemy na swoje potrzeby i niezbędne wydatki.

Pozwala to w końcu oszacować, ile realnie finansowego zapasu pozostaje z miesięcznej pensji po odjęciu niezbędnych wydatków. Im więcej konsumentowi pozostaje średnio z wypłaty, tym lepiej – pozwala to ustalić optymalną ratę kredytu. Bank uznaje wówczas, że finanse konsumenta są bezpieczne i wystarczająco w dobrej kondycji, by kredyt nie okazał się czymś ponad siły kredytobiorcy.

Co składa się na omawiane zobowiązania? Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze przykłady.

 • Wydatki związane z mieszkaniem (czynsz, rachunki za wodę, gaz, prąd, internet itd.).
 • Inne regularne wydatki (bilet miesięczny, paliwo, żywność, abonament telefoniczny itd.).
 • Pozostałe, ewentualne pożyczki, kredyty, karty kredytowe, limity odnawialne itd.

Osoby na utrzymaniu

Ostatnim, ważnym czynnikiem, jaki bank zawsze z dokładnością bierze pod uwagę przy udzielaniu kredytu są informacje związane z tym, kogo jeszcze utrzymuje konsument. Dotyczy to oczywiście tylko wybranych osób, które np. opiekują się kimś w świetle prawa, utrzymują swoje dzieci, małżonka, członka rodziny itd. Wydatki na utrzymanie takich osób w końcu również obciążają miesięczne finanse i powodują, że spłata rat kredytu wymagać będzie większego „zapasu”, niż w przypadku osób bez kogokolwiek na utrzymaniu poza samym sobą.

Kredyt dla młodych – jak zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu?

Znamy już najważniejsze czynniki, jakie bank bierze zawsze pod uwagę podczas weryfikacji zdolności kredytowej konsumenta. W momencie weryfikacji bank ocenia oczywiście naszą sytuację kredytową w zastanej formie, więc nie mamy wpływu na kształt sprawdzanych weryfikacji podczas wizyty w banku. Dostarczamy jedynie informacji, które w tej formie ocenia bank. Nie oznacza to jednak, że konsument nie ma wpływu na parametry, które wpływają na przyznanie lub odmowę udzielenia kredytu. Zanim złoży się wniosek o kredyt, warto aktywnie wpływać na swoją zdolność. Zwiększa się w ten sposób swoje szanse na pozytywną weryfikację wniosku w przyszłości. Nie ważne, czy o kredyt będziemy ubiegać się w bliższej lub dalszej przyszłości!

W dalszej części artykułu przedstawimy kilka wartościowych porad pokazujących jak zwiększyć tytułowe szanse na uzyskanie kredytu. Warto dbać na bieżąco o swoją zdolność kredytową, ponieważ jest to kapitał i inwestycja w przyszłość. W przypadku tak ważnego i wartościowego mienia jak własne mieszkanie, dbanie o zdolność kredytową to zarazem powiększanie szans na szybsze zamieszkanie w wymarzonych czterech kątach. Oto jak przybliżyć szansę na kredyt dla młodych.

Pamiętaj o zdolności kredytowej

O tym, jak ważna jest zdolność kredytowa, pisaliśmy już wyżej. Jest ona niczym budowla, budowana każdym drobnym elementem krok po kroku. Konsument może na codzień czynić wiele, aby w podobny sposób tworzyć swoją zdolność różnymi sposobami.

 • Biorąc pożyczkę na niewielką sumę i szybki termin spłaty. Warto upewnić się, czy dana firma współpracuje z BIK. Jeśli tak, to informacja o spłacie tego zobowiązania pojawi się w BIK i zostanie potraktowana przez bank pozytywnie.
 • Korzystając z karty kredytowej podczas np. zagranicznego wyjazdu lub na inne cele. Spłata karty kredytowej również pozostawia swój ślad w BIK. Jeżeli dokonano jej bez komplikacji, to kolejny etap budowania dobrej historii kredytowej.
 • Kupując towar na raty. Informacja o regularnej spłacie rat bez komplikacji jest kolejnym sposobem na zbudowanie i umocnienie historii spłaty zobowiązań. Pokazuje nas w oczach banku jako sumiennego i terminowego konsumenta. To dlatego towar w różnych sklepach np. AGD i RTV na raty cieszy się taką popularnością. To dobra inwestycja!
 • Zaciągając zobowiązania, pamiętaj o regularnej spłacie każdego z nich. Jeżeli jest to możliwe, nie pozwalaj na opóźnienia lub wszelkie inne niedomówienia z wierzycielami! Nieterminowa spłata zawsze pozostawia po sobie ślad.

Zwróć uwagę na wkład własny

Wkład własny stał się w ostatnich latach jednym z najważniejszych czynników związanych z procesem udzielania kredytu. Jest to bowiem jeden z najłatwiejszych sposobów skłonienia konsumenta do zabezpieczenia spłaty zaciąganego zobowiązania. Zasady związane z działaniem wkładu własnego są proste. Bank zobowiązuje potencjalnego kredytobiorcę do wpłacenia procentowej wartości nieruchomości przed uzyskaniem kredytu.

Zazwyczaj, jest to np. 10% lub 20% od wartości nieruchomości. Jeżeli zaciągamy kredyt na mieszkanie, to suma ta wbrew pozorom wcale nie jest taka mała. Biorąc pod uwagę sytuację cenową na rynku nieruchomości w dużych miastach, wkład własny do kredytu może wynieść od 30 do nawet 70 tysięcy złotych. Z tego względu, najlepiej na długo przed złożeniem wniosku o kredyt, warto wziąć pod uwagę zebranie lub zabezpieczenie środków na wkład własny.

Coraz trudniej dziś dostać niestety kredyt bez wkładu. Co za tym idzie, złożenie wniosku o kredyt przy dobrych zarobkach i stabilnej sytuacji finansowej, uzyskując kilkaset tysięcy złotych kredytu – nie jest takie proste. Już na długo przed planami wizyty w banku powinniśmy zacząć gromadzić środki na wkład, traktując zgromadzenie wystarczającej sumy jako priorytet. W obecnych realiach, bez takiego zabezpieczenia droga do finansowania zakupu mieszkania kredytem jest zamknięta.

Kredyt dla młodyh – zadbaj o zmianę stanu cywilnego

Choć w ostatnich latach dla wielu osób małżeństwo nie jest już traktowane jako niecierpiący zwłoki priorytet, to jednak nadal z formalnego związku płyną duże korzyści. Jak wiadomo, o kredyt na mieszkanie wiele osób młodych chce ubiegać się wspólnie, by dzielić między sobą własność do czterech kątów, gdzie będą razem żyć. Fakt, że przedstawimy się jako osoby w związku nie jest jednak wystarczający dla banków. Dlaczego? Formalnie, nie mamy na to przecież żadnego pisemnego dowodu. Co za tym idzie, nie ma żadnej gwarancji stabilności.

Bank widzi w takich sytuacjach ryzyko, gdyż w razie rozpadu związku wnioskujących o kredyt, mogą pojawić się komplikacje ze spłatą. Priorytetowo traktowane są zatem małżeństwa, za którymi swoją już konkretne formalności wzmacniające wiarygodność w oczach banku. Po pierwsze, małżeństwo stosownymi dokumentami pokazuje przed bankiem, że taki związek – oczywiście teoretycznie – jest stabilny i silnie wiąże ze sobą kredytobiorców.

Z tego względu, jeżeli rozważaliśmy zawarcie związku małżeńskiego lub nie byliśmy dotychczas co do tego pewni – warto tę możliwość rozważyć. Choćby dlatego, aby zwiększyć swoją wiarygodność w oczach banku i tym samym – poprawić szanse, aby uzyskać kredyt dla młodych. Druga osoba może oczywiście wystąpić jako współkredytobiorca, jednak ubieganie się o zobowiązanie jako małżeństwo jest zwyczajnie wygodniejsze.

Nie wnioskuj w zbyt wielu bankach

Podczas złożenia wniosku o kredyt hipoteczny, podstawową czynnością jest – jak wiadomo – weryfikacja w BIK. Dokonanie tej czynności nie pozostaje bez śladu. Fakt, że bank wysłał do Biura zapytanie o wygenerowanie raportu o historii kredytowej konsumenta, jest odnotowywane przez BIK. W ten sposób, jeżeli złożymy wniosek, zostanie sprawdzony BIK konsumenta, a ten zrezygnuje lub bank odmówi udzielenia kredytu – obniża to zdolność.

Każdy kolejny bank, który uzyska którąś z dwóch powyższych informacji, traci zaufanie do potencjalnego kredytobiorcy. Im więcej razy w krótkim czasie banki wysyłały zapytania do BIK o weryfikację zdolności kredytowej, tym gorzej. Z tego względu, osoby, które ubiegają się o kredyt dla młodych, powinny rozważnie wnioskować o kredyt. Być może zanim zdecydujemy się o złożenie wniosku, najpierw lepiej dokładnie sprawdzić swoją kondycję finansową i zapoznać się z ofertami banków?

Nie kosztuje nas to wiele, a w miarodajny sposób pozwala zorientować się konsumentowi, na czym stoi. Być może, pozwoli to upewnić się, czy składanie wniosku w danym momencie w ogóle ma jakikolwiek sens. W dobie internetu, porównanie ze sobą ofert banków nie jest kłopotem.  Aby zorientować się, jak prezentują się obecne najlepszy kredyty hipoteczne, sprawdź nasz ranking.

Kredyt dla młodych – pilnuj domowych finansów

Jak już wspomniano wyżej, przed ubieganiem się o kredyt warto wnikliwie i krytycznie przyjrzeć się swoim finansom z bliższej perspektywy. Jako że bank sprawdza je kompleksowo i z dużą starannością, tak samo i potencjalny konsument powinien sprawdzić, na co tak naprawdę wydaje regularnie lub okazjonalnie pieniądze.

 • Warto sprawdzić, ile płaci się za wynajem mieszkania.
  Może się okazać, że np. opłaty za lokum w obecnej lokalizacji są zawyżone i istnieją inne, konkurencyjne mieszkania w lepszej cenie. Jeżeli obecne lokum nam odpowiada i jest uczciwie „wycenione”, być może oszczędności warto szukać w rachunkach. Kontrolujmy zużycie prądu czy wody – niektóre oszczędności w dłuższej perspektywie mogą pozwolić zaoszczędzić niebagatelne sumy!
 • Kontrolujmy, ile wydajemy na codzienne życie.
  Mamy bezpośredni wpływ na to ile wydajemy – pamiętajmy o tym szczególnie, gdy przymierzamy się do zaciągnięcia kredytu! Zwracajmy uwagę na ceny produktów. Patrzmy, czy nie przepłacamy. Nie kupujmy rzeczy przepłaconych, zbędnych, nie marnujmy żywności. Skuteczne ograniczenie wydatków i wykazanie tego bankowi ma kluczowy wpływ na wiarygodność finansową.
 • Sprawdźmy, czy na pewno potrzebujemy niektórych dóbr.
  Krytyczna weryfikacja tego, czy niektóre dobra materialne są nam potrzebne, może okazać się ważna przy zbieraniu środków na wkład własny. O ile stare i nieużywane, drobne przedmioty raczej nie przybliżą nas do pożądanej sumy, tak np. warto upewnić się, czy potrzebujemy samochodu, skutera, motocykla lub kosztownych wakacji w danym roku. Warto szukać oszczędności także na tym polu.

Kredyt dla młodych – rozważ wykupienie dodatkowych zabezpieczeń

Przed ubieganiem się o kredyt bankowy, warto rozważyć też możliwość zaciągnięcia dodatkowych zabezpieczeń. Fakt, wiążą się one z dodatkowym wydatkiem lub innymi obciążeniami. Jednak we widoczny i skuteczny sposób zwiększają one wiarygodność kredytową w oczach banku. Istnieją różne sposoby, które konsument może wybrać wedle własnych preferencji i możliwości, jakie aktualnie posiada.

 • Wykupienie ubezpieczenia kredytu.
  Konsument bardzo zyskuje w oczach banku, gdy decyduje się na wykupienie polisy zabezpieczającej interesy instytucji na wypadek nieoczekiwanych komplikacji. Choć mogą one być poważne, to jednak oznaczają ryzyko dla obu stron. Dla konsumenta, że się zadłuży, a dla banku – że nie uzyska zwrotu pożyczonych środków. Ubezpieczenie obniża szkody związane z ewentualnością wystąpienia takich okoliczności.
 • Dokonanie zastawienia cennego mienia.
  Innym, wartym uwagi rozwiązaniem zabezpieczającym interesy banku, jest zastawienie mienia. Jeżeli posiadamy samochód, działkę, motocykl lub inne drogie mienie – mogą one zwiększyć nasze szanse na kredyt. Dokonując zastawu, bank zyskuje prawa do takiego mienia. Może je przejąć i zlicytować jednak tylko w sytuacji, gdy nie zostaną spełnione postanowienia umowy kredytu. Innymi słowy, popadając w długi i nie spłacając kredytu, tracimy np. samochód. W hipotetycznym ujęciu brzmi poważnie, jednak w praktyce to tylko tymczasowe zobowiązanie. Po bezproblemowej spłacie kredytu, bank traci prawa do mienia.

Wykształcenie, zobowiązania, rodzaj umowy, długość stażu pracy – masz na to wpływ!

Zmierzając do końca naszego poradnika, pora jeszcze przypomnieć, że konsument może mieć wpływ jeszcze na kilka, ważnych aspektów. W miarę możliwości, ich zmiana może prowadzić do poprawy wiarygodności kredytowej. W efekcie, nawet z pozoru drobne zmiany mogą znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu w banku. Co przykładowo można zrobić, aby łatwiej uzyskać kredyt dla młodych? Oto przykładowe działania.

 • Wyższe wykształcenie.
  Jeżeli jesteś w trakcie studiów lub planowałeś uzupełnić swoje wykształcenie – nie zwlekaj. Posiadanie wyższego wykształcenia może być traktowane przez bank jako czynnik dobrze uzupełniający inne pożądane informacje na temat np. stabilnego zatrudnienia i dobrych zarobków.
 • Spłać wszystkie zobowiązania.
  Nie zwlekaj ze spłatą posiadanych zobowiązań. Im jest ich więcej, tym trudniej jest ubiegać się o kredyt w banku. Z tego względu, warto dopilnować, by spłacić jak najwięcej z nich i być jak najbliżej „czystego” konta. Lepiej skupić się na spłacie jednego kredytu, niż mieć na głowie wiele różnych wierzytelności. Wszystko oczywiście – w miarę możliwości.
 • Dąż do umowy o pracę.
  Wiemy, jakie są realia polskiego rynku pracy i jak – niestety – wielu osobom trudno doprosić się o umowę o pracę. Jeżeli jednak widzimy szanse na negocjację lub zmianę zatrudnienia na takie, gdzie mamy umowę – warto spróbować. Argument, że pomoże to nam w uzyskaniu kredytu na mieszkanie może być silną kartą przetargową.
 • Pamiętaj o tym, jak ważny jest staż pracy.
  Nie tylko dla nowych pracodawców, ale i dla banku osoba często zmieniająca miejsca pracy nie jest traktowana z zaufaniem. Warto dążyć do tego, by w danym miejscu pracy zostać na nieco dłużej. Świadczy to bowiem o stabilności zatrudnienia i zmniejsza nieufność banku co do tego, czy na pewno uzyska zwrot udzielonego świadczenia.
Źródła:
 1. https://www.arslege.pl/zdolnosci-kredytowa/k20/a12151/
 2. https://www.arslege.pl/udzielanie-przez-bank-informacji-stanowiacych-tajemnice-bankowa/k20/a12199/

Dodaj komentarz