mBank -kody SWIFT i IBAN

Kody IBAN oraz SWIFT są potrzebne przy realizacji przelewów krajowych oraz zagranicznych. Bez ich znajomości realizacja przelewu może być znacząco utrudniona. IBAN to tak zwany międzynarodowy numer rachunku bankowego, który składa się z 28 znaków – identyfikatora kraju (dla Polski brzmi on PL) oraz całego numeru rachunku – takiego samego, który podaje się podczas realizacji przelewów krajowych. SWIFT (zamiennie BIC) to ciąg znaków (8 lub 11) służący do identyfikowania instytucji bankowych podczas przeprowadzania przelewów międzynarodowych. W Polsce kod ten określa się jako SWIFT, zaś w innych krajach BIC – Bank Identifier Code. Sprawdź, jakie są kody IBAN oraz SWIFT w mBanku.

SWIFT:BREXPLPWMBK
IBAN: PL + 26 cyfr składających się na numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.
Przykład: PL 0100 6543 0000 0000 0000 0000 00
Dane adresowe: 

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. poczt. 728

Sekretariat tel. + 48 22 829 00 00

Mbank – jaki jest kod IBAN? 

International Bank Account Number, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego to standard numeracji kont bankowych akceptowany przez wszystkie instytucje bankowe na całym świecie. Podczas realizacji przelewu krajowego wiemy, że numer rachunku odbiorcy będzie składał się z 26 cyfr. W przypadku zlecania przelewu międzynarodowego do banku w Polsce, wystarczy dodać „PL” przed numerem rachunku. Uwaga: należy pamiętać o tym, aby numer IBAN podczas realizacji przelewów w internecie podawać w jednym ciągu znaków. 

Kod IBAN dla Mbanku jest następujący:  PL + numer rachunku bankowego, na który chcemy wysłać przelew. W sytuacji, gdy będziemy chcieli wysłać pieniądze na rachunek „0100 6543 0000 0000 0000 0000 00”, kod IBAN będzie wyglądał następująco: „PL 0100 6543 0000 0000 0000 0000 00”. 

Zobacz również:

Kody IBAN w przelewach międzynarodowych 

IBAN jest kodem, z którego dowiadujemy się, w jakim kraju prowadzony jest dany rachunek bankowy. Oznaczeniem dla Polski jest przedrostek „PL”, dla Chorwacji „HR”, Cypru „CY” itd. Rachunki w poszczególnych krajach mają różną ilość cyfr.  W przypadku Macedonii jest to 19 znaków, Malty 31, Austrii 20, Francji 27, Finlandii 18 czy Chorwacji 21. Gdy będziemy chcieli wysłać przelew na konto prowadzone w Finlandii, będziemy musieli wprowadzić następujący kod IBAN: FI4698735976543972.

Kod SWIFT (BIC) – z czego się składa i do czego służy?

SWIFT (inaczej BIC, Business Identifier Code) to międzynarodowy kod, który pozwala nam zidentyfikować daną instytucję bankową. Jest on niezbędny, gdy chcemy zrealizować przelew z innego kraju na konto prowadzone w polskim banku. Każdy kod SWIFT składa się z ośmiu liter i należy go wpisywać przed numerem rachunku bankowego. Zdecydowana większość banków udostępnia swoje kody SWIFT na stronie głównej oraz w bankowości elektronicznej.

Kod SWIFT/BIC dla mBanku jest następujący: BREXPLPWMBK.

Dodaj komentarz