PKO Bank Polski -kody SWIFT i IBAN

Kody SWIFT oraz IBAN to pojęcia, które często są używane w sposób zamienny. W rzeczywistości jednak oba te terminy odnoszą się do nieco odmiennych rzeczy. Kod IBAN zawsze określa jedynie kraj, w jakim prowadzony jest rachunek oraz numer rachunku bankowego. Kody SWIFT służą natomiast przyspieszeniu całej procedury przelewów w systemie International Bank Account Number. Przykładowo więc, kod SWIFT PKO BP będzie całkowicie różnił się od kodów innych polskich banków. 

pko logo
SWIFT:BPKOPLPW
IBAN: PL + 26 cyfr składających się na numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.
Przykład: PL 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Dane adresowe:

PKO Bank Polski S A
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

PKO BP – jaki jest kod IBAN?

Kod IBAN w odniesieniu do polskich rachunków bankowych zawsze będzie składał się dokładnie z 28 znaków(np. w Norwegii kod IBAN liczy tylko 15 znaków).

Struktura kodu IBAN przedstawia się następująco:

  • 1. Identyfikator kraju: PL
  • 2. Dwie pierwsze cyfry: suma kontrolna całego kodu
  • 3. 24 pozostałe cyfry: numer rozliczeniowy danego banku(8 cyfr) oraz numer konta klienta(16 cyfr) 

Jak więc, widać wbrew pozorom struktura kodu IBAN nie jest niczym skomplikowanym. 

Przykład kodu IBAN: PL 22 1020 2222 2222 2222 2222 2222

Różnica pomiędzy kodem IBAN a zwykłym numerem rachunku bankowego polega jedynie na tym, że numer konta zostaje poprzedzony identyfikatorem kraju, w tym wypadku Polski.

Sprawdź również:

 Kody IBAN w przelewach międzynarodowych

 Kody IBAN to bez wątpienia niezwykle pożyteczne narzędzie, które znacząco ułatwia dokonywanie przelewów międzynarodowych. Należy jednak pamiętać o dokładnej weryfikacji zarówno kodu IBAN rachunku, z którego dokonywany jest przelew, jak też kodu IBAN rachunku odbiorcy przelewu. Co ważne, w niektórych krajach kody IBAN będą różnić się od polskich nie tylko pod względem liczby znaków, ale również struktury kodu. Przykładowo, kod IBAN jednego z większych banków w UK może prezentować się następująco: GB29 BUKB 6016 9288 20

Przed dokonaniem przelewu warto oczywiście dokładnie sprawdzić poprawność zarówno naszego kodu IBAN, jak też kodu IBAN odbiory. Możemy w tym celu skorzystać z dostępnych w internecie narzędzi, które dokonują automatycznej weryfikacji poprawności wprowadzonego kodu IBAN.

Kod SWIFT – z czego się składa i do czego służy?

Kod SWIFT(od Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication) to w praktyce pożyteczne uzupełnienie kodu IBAN. Warto pamiętać, że przy dokonywaniu przelewów międzynarodowych środki mogą przechodzić przez wiele podmiotów pośredniczących zanim trafią na konto odbiorcy. Kod SWFIT służy w celu dokładnego oznaczenia danych odbiorcy przelewu. Dzięki temu, automatyczna weryfikacja przelewu przez kolejne podmioty pośredniczące przebiega szybciej a sam przelew będzie wiązał się z niższymi kosztami.

Kod SWIFT PKO BP składa się z ciągu 8 znaków i wygląda następująco: BKOKOPLPW

Dodaj komentarz