Santander – kody SWIFT i IBAN

Kody IBAN oraz SWIFT to niezwykle pożyteczne narzędzia pozwalające na szybkie i bezproblemowe dokonywania przelewów międzynarodowych. Znając kod IBAN Santader możemy bez problemu dokonać transferu środków na rachunek bankowych w dowolnym kraju objętym systemem International Bank Account Number. W niektórych jednak przypadkach przydatne okaże się uzupełnienie kodu IBAN kodem SWIFT, który dodatkowo usprawnia procedurę przelewu środków a w niektórych przypadkach również zmniejsza koszty operacji.

santander logo
SWIFT:WBKPPLPP
IBAN: PL + 26 cyfr składających się na numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.
Przykład: PL 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Dane adresowe:
Bank Zachodni WBK S A
Rynek 9/11
50-950 Wrocław

Santander- jaki jest kod IBAN?

Kody IBAN dla banków działających na terenie Polski zawsze będą miały tę samą strukturę. Kod będzie więc składał się z ciągu 28 znaków, z czego dwa pierwsze znaki to symbol kraju zaś pozostałe 26 to po prostu numer naszego rachunku bankowego. Przykładowy kod IBAN Santander może więc wyglądać następująco:

PL 20 1090 0000 0000 0000 0000 0000

Pierwsza część ciągu to oczywiście symbol kraju, w którym położona jest placówka banku. Dwie pierwsze cyfry oznaczają sumę kontrolną rachunku. Kolejne 4 cyfry to identyfikator rozliczeniowy banku. Dla Santander Bank Polska identyfikatorem tym jest 1090. 

Na powyższym przykładzie widać, że kod IBAN tworzymy po prostu poprzez poprzedzenie numeru naszego rachunku bankowego symbolem PL, zakładając oczywiście, że korzystamy z konta w polskim banku. Warto tutaj więc zwrócić uwagę, że długość kodu IBAN oraz jego struktura może dość znacząco różnić się zależnie od danego kraju.

Zobacz również:

Kody IBAN w przelewach międzynarodowych

Kody IBAN służą do dokonywania przelewów międzynarodowych, co zresztą wyraźnie sugeruje rozwinięcie tego skrótu(International Bank Account Number). Należy jednak pamiętać, że w celu dokonania przelewu w ramach systemu International Bank Account Number potrzebny nam będzie nie tylko nasz własny kod IBAN, ale również kod IBAN odbiorcy przelewu. Co oczywiste, aby przelew dotarł do odbiorcy oba kody muszą być poprawne. Podanie np. niepełnego kodu najpewniej poskutkuje tym, że przelew do nas wróci. W celu sprawdzenia poprawności kodu IBAN można korzystać z przeznaczonych do tego programów dostępnych w internecie.

Kod SWIFT- z czego się składa i do czego służy?

Kod SWIFT umożliwia dokładną identyfikację odbiorcy przelewu, co ma znaczenie dla szybkości przebiegu całej procedury. Warto pamiętać, że w przypadku przelewów międzynarodowych transferowana kwota często przechodzi przez wiele podmiotów pośredniczących zanim finalnie trafi do odbiorcy. Korzystanie z kodu SWIFT w celu doprecyzowania danych przyspieszy ten proces.

Kod SWIFT Santander Bank to WBKPPLPP

Struktura kodu SWIFT jest nieco odmienna, niż w przypadku kodu IBAN. Cztery pierwsze znaki precyzyjnie określają dany bank(WBKP). Kolejne dwa znaki to identyfikator kraju(PL). Ostatnie dwa znaki wskazują na lokalizację banku. Dodatkowo mogą pojawić się kolejne trzy znaki, które określają lokalizację oddziału danego banku. Najczęściej jednak korzysta się z kodów SWIFT składających się z ciągu 8 znaków.

Dodaj komentarz