System Ognivo – jak działa? Które banki do niego należą?

Polski system finansowy od lat słynie z wielu nowoczesnych rozwiązań i technologii, które dzięki chwytliwym nazwom szybko zyskują rozpoznawalność. Do tego grona należy system Ognivo, z powodzeniem stosowany przez wiele polskich banków i kas spółdzielczych w komunikacji z innymi instytucjami. Na czym dokładnie polegają zasady jego działania i co warto o nim wiedzieć? 

Logo systemu ognivo

Każdego dnia funkcjonowania instytucji finansowych, na czele z różnego rodzaju bankami, zachodzą różne wymiany danych i inne formy komunikacji. Banki nieustanie dzielą się różnego rodzaju informacjami się zarówno między sobą, jak i z innymi organami. Mowa tutaj zarówno o np. międzynarodowych czy krajowych organach finansowych, jak i innych, państwowych instytucjach. Dzieje się to cały czas, dotycząc także nas – konsumentów. Korzystamy w końcu powszechnie jak nigdy z banków posiadając w nich chociażby konta czy lokaty.

Korzystając choćby jednorazowo z dowolnych usług banku, pojawiają się tam nasze dane, które później mogą być przez bank przetwarzane. Zachodzi to już chociażby podczas zlecenia przelewu na rachunek w innym banku. W końcu w jakiś sposób dane o zleceniodawcy i odbiorcy muszą być widoczne dla obu stron. W niektórych sytuacjach, banki mogą też dokonywać przesyłania różnych danych także w relacjach z innymi instytucjami, włącznie z instytucjami publicznymi. Aby odbywało się to sprawnie, bezpiecznie i w sposób transparentny, przed kilkoma latami opracowano nowoczesną technologię znaną jako system Ognivo.

System Ognivo – co to jest i jak działa?

Pod nazwą system Ognivo kryje się nowoczesna technologia opracowana przez polskich specjalistów od rynku finansowego. Umożliwia on szybką wymianę informacji pomiędzy dwoma określonymi podmiotami dotyczącą danych osobowych klientów sektora bankowego. Do najpopularniejszych instytucji, do których przepływają informacje bankowe w ramach systemu Ognivo, należy m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Poczta Polska, izby celne, urzędy skarbowe, izby administracyjne i organy egzekucyjne.

Ostatnia z wymienionych instytucji oznacza, że system Ognivo jest powszechnie stosowany także w komunikacji z komornikami sądowymi prowadzącymi egzekucje. Jest on niezwykle ważny w takich okolicznościach, ponieważ gdy komornik ma zająć konto bankowe dłużnika lub inne rachunki. System Ognivo pozwala szybko przekazać wszystkie najważniejsze dane na ten temat w elektronicznej formie. Pozwala to nie tylko uprościć formalności towarzyszące działaniom komornika, ale także znacznie przyśpieszyć cały proces egzekucji. A to tylko jeden z przykładów zastosowania systemu Ognivo w przepływie informacji między bankami a innymi instytucjami.

Jak wspomniano wyżej, system Ognivo funkcjonuje pod postacią aplikacji elektronicznej, do której dostęp jest bardzo prosty. Wspomniany komornik, chcąc uzyskać dostęp do danych rachunku bankowego dłużnika, wysyła do systemu zapytanie. Niezbędne jest przy tym złożenie przez zgłaszającego elektronicznego podpisu. Spełniając te zasady, system Ognivo dokonuje automatycznego przyjęcia, weryfikacji i ostatecznie – odpowiedzi na zgłoszenie.

Egzekucja komornicza a system Ognivo – co warto wiedzieć?

W powyższym akapicie wspomnieliśmy już słowem o tym, że system Ognivo szczególnie często znajduje zastosowanie w kontekście egzekucji komorniczych. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii, podając bardziej szczegółowo charakterystykę tego, jak wygląda korzystanie z systemu Ognivo przez komornika. Aby do tego doszło, spełniony na początku musi być jeden podstawowy warunek – na wniosek wierzyciela, wskazany zostaje rachunek lub inne konta bankowe do przeprowadzenia na nich egzekucji należności.

 • Komornik przed rozpoczęciem konfiskaty środków finansowych rozpoczyna tzw. poszukiwanie majątku.
 • W ramach tej procedury, znacznym ułatwieniem jest właśnie system Ognivo.
 • Komornik składając zapytanie, musi je opatrzyć podpisem elektronicznym. Następnie, jest ono weryfikowane.
 • Jeżeli komornik nie wie, w jakim banku dłużnik ma swoje konto, to konieczne może być złożenie kilku lub kilkunastu zapytań do różnych banków. Niestety, niekiedy będzie konieczne robienie tego wielokrotnie, do skutku.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zapytania, system może przedstawić komornikowi dużo wartościowych informacji. Na przykład, możliwe jest ustalenie nie tylko ilości rachunków bankowych dłużnika. Ognivo daje też możliwość poznać bank, w jakim ma on konto.
 • Co warto dodać, odpowiedź banku za pośrednictwem Ognivo może mieć tylko postać twierdzącą (tak) lub przeczącą (nie). Bank nie może udostępniać informacji na temat historii transakcji na rachunku bankowym. Nie może też udostępniać informacji na temat stanu środków, jakie się na koncie znajdują.
 • Zapytania komornika do systemu powinny być zatem możliwie jak najprostsze, treściwe i jasne.
 • W przypadku satysfakcjonującej dla komornika odpowiedzi, ma on prawo poinformować bank o prowadzonym przez niego postępowaniu egzekucyjnym.

Z czego składa się sytem Ognivo?

Jak wiadomo – to, co widoczne jest gołym okiem, działając szybko i przejrzyście, skrywa za sobą bardzo złożony i precyzyjny mechanizm działania. Nie inaczej jest z systemem Ognivo, który by funkcjonować w należyty sposób, składa się z różnych modułów. Pozwalają one w jak najbardziej spersonalizowany sposób odpowiadać zróżnicowanym potrzebom różnych banków. Poznajmy najważniejsze „składniki”, które tworzą jedną, większą całość – omawiany system.

Moduły podstawowe

Podstawowymi elementami systemu Ognivo są poniższe, cztery moduły, które stanowią jego trzon i pozwalają sprawnie działać.

 • Moduł zapytań oraz reklamacji.
  Ten moduł pozwala na szybką komunikację banków z ZUS-em oraz Pocztą Polską.
 • Moduł monitorujący salda rozliczeniowe.
  Za jego pomocą można sprawdzać salda bankowe. Odbywa się to w ramach systemu rozliczeniowego KIR.
 • Moduł poleceń zapłaty.
  W ramach tego modułu obsługiwane są procedury związane z przyjęciem lub odrzuceniem obciążenia konta bankowego. Odbywa się to w ramach polecenia zapłaty.
 • Moduł awaryjnego kopiowania.
  W ramach problemów z eksportem plików z powodu np. awarii łącza transmisji danych, moduł ten umożliwia to bez znaczenia na chwilowe kłopoty z działaniem systemu.

Moduły dodatkowe

Poza podstawowymi, powyższymi modułami, system Ognivo składa się też z jeszcze większej liczby innych, dodatkowych. Pozwalają one jak najlepiej dostosować się do różnych funkcji, do jakich opisywana technologia jest wykorzystywana przez dane instytucje.

 • Moduł do przenoszenia rachunków.
  Zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich (ZBP), moduł ten pozwala szybko i bezpiecznie przenosić rachunek bankowy z jednego banku do drugiego.
 • Moduł dokonywania zapytań o konta bankowe dłużników.
  Dzięki temu modułowi komornicy mają ułatwioną i usprawnioną komunikację z bankami w sprawie prowadzonej egzekucji.
 • Moduł informujący z wyprzedzeniem o saldach przychodzących.
  Za pomocą tego modułu można uzyskać informacje o transakcjach, które przekazano do systemu rozliczeniowego.
 • Moduł dla organów sądowych.
  Ten moduł ułatwia sądom i prokuraturom zdobywać ściśle poufne i chronione tajemnicą bankową dane. Dzieje się tak, gdy te dane można wykorzystać jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. Ponadto, funkcja ta też przyznaje się gdy potrzebne jest dokonanie zabezpieczenia majątkowego.
 • Moduł spadkobierca.
  Dzięki temu modułowi, ułatwiona jest z kolei komunikacja między bankami. Mogą one szybko i bezpiecznie wymieniać się danymi na temat klientów oraz tego, gdzie np. dotychczas mieli rachunki.
 • Moduł rozrachunku.
  Ten specjalistyczny moduł dotyczy giełd towarowych. Pozwala na przekazywanie danych do rozrachunku pieniężnego.

Które banki korzystają z systemu Ognivo?

Na przestrzeni ostatnich lat system Ognivo zdobył ogromną popularność wśród działających w Polsce banków. Mowa tutaj zarówno o bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych. Tych drugich oczywiście nie sposób wymienić, jednak w poniższej liście zebraliśmy kilka najpopularniejszych banków, które współpracują z systemem Ognivo.

 • Alior Bank.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Bank Millennium S.A.
 • Credit Agricole Bank.
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski.
 • mBank S.A.
 • Pekao.
 • PKO BP.
 • Raiffeisen Bank Polska.

Co warto dodać, w ramach systemu Ognivo nie działają popularne w Polsce spółdzielcze kasy oszczędnościowe znane jako SKOK.

Zalety systemu Ognivo

Znając już wszystkie kluczowe elementy, które tworzą system Ognivo, warto wymienić i zebrać w jednym miejscu jego największe zalety. Pokazują one, jak dopracowana i przemyślana jest to technologia, która – oczywiście teoretycznie – powinna działać jak najbardziej niezawodnie.

 1. Skutecznie przyśpiesza proces wymiany informacji między bankami a różnymi instytucjami.
 2. Wymiana informacji okrajana jest też z wielu formalności, czyniąc np. komunikację komornika z bankiem o wiele bardziej przejrzystą i transparentną.
 3. System jest silnie spersonalizowany pod potrzeby różnych instytucji, oferując rozwiązania zarówno dla urzędów, jak i sądów, komorników czy ZUS-u.
 4. Z Ognivo korzysta ogromna ilość działających w Polsce banków – zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych.
 5. System Ognivo zapewnia oszczędność środków finansowych. Jego scyfryzowana forma pozwala skutecznie wyeliminować papierową korespondencję. Jest to bardzo cenne szczególnie, gdy potrzebne są np. dodatkowe zapytania albo reklamacje.
 6. Składający zapytania do systemu ma prawo je monitorować i sprawdzać. Mowa tutaj o swobodnej i wygodnej weryfikacji np. archiwalnych zapytań, jakie zostały już złożone i zrealizowane przez system. Ponownie – czyni to też system Ognivo transparentnym.

System Ognivo – pamiętaj o kosztach, jeżeli jesteś wierzycielem

Choć system Ognivo ma wiele nieprzecenionych zalet, to jednak warto być też świadomym jego innych, specyficznych cech.

 • Zapytania za pośrednictwem systemu Ognivo nie są darmowe, lecz odpłatne.
 • Koszty złożenia przez komornika zapytania do systemu Ognivo ponosi zlecający mu działania wierzyciel.
 • Opłatę należy uiścić pod postacią zaliczki, jaką przekazuje się na rachunek komornika przed rozpoczęciem czynności.
 • Jeżeli wierzyciel ma wiedzę na temat tego, w jakich bankach dłużnik ma rachunek lub rachunki bankowe, powinien to wskazać komornikowi. Ten w końcu może złożyć tylko krótkie zapytania pod postacią pytania zamkniętego, na które bank może odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Wskazanie potencjalnego banku znacznie przyśpiesza i upraszcza procedurę poszukiwania rachunku do egzekucji komorniczej.

Dodaj komentarz