Faktoring dla firm – ranking

Faktoring dla firm jest usługą dostępną na rynku już od ponad dziesięciu lat, jednak dopiero w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Podobnie jak w wielu dziedzinach, również tutaj przedsiębiorcy musieli przekonać się do pewnej nowości. Obecnie jest to jedna z najpewniejszych opcji, aby pieniądze na bieżąco spływały na firmowe konta. Co to jest faktoring, jak działa i jak wybrać właściwego usługodawcę? Sprawdź!

Ostatnia aktualizacja: 2 Lipca 2020
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
1 godzina
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
100 tys zł
limit faktoringowy
0,07%
? za każdy 1 dzień finansowania
opłaty i prowizje
Tak
? Pierwsza faktura za 0 zł
promocje
» SPRAWDŹ «
15 minut
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
100 tys zł
limit faktoringowy
od 2%
? za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
30 tys zł
? Limit na start - 15 tys zł
limit faktoringowy
od 0,12%
? za każdy dzień finansowania faktury, liczone od kwoty 100% jej wartości (dłuższe i krótsze terminy proporcjonalnie; przy czym minimalna kwota prowizji to 75zł
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «
60 minut
Czas wypłaty
95 %
wartość faktury
70 tys zł
limit faktoringowy
od 0,099%
? od 0,099% dziennie, od 2,99% za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
90 %
wartość faktury
5 mln zł
limit faktoringowy
indywidualne
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
indywidualnie
limit faktoringowy
0,078%
? za każdy 1 dzień finansowania
opłaty i prowizje
Tak
? Brak opłaty administracyjnej przez pierwsze pełne trzy miesiące korzystania z faktoringu
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
25 tys zł
limit faktoringowy
od 1,99%
? za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «
15 minut
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
250 tys zł
limit faktoringowy
od 2,4%
? za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Tak
? 1% na pierwszą fakturę oraz 0% za finansowanie faktury po terminie do 5 dni
promocje
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
300 tys zł
limit faktoringowy
od 2,99%
? za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Nie
promocje
» SPRAWDŹ «

Wiele osób prowadzących własną działalność – bez względu na jej wielkość – często zmaga się z tym samym problemem. Nieopłacone faktury, które piętrzą się, podobnie jak problemy wynikające z braku wpływających należności. Faktoring to usługa stworzona właśnie dla takich osób. Od teraz można spokojnie prowadzić firmę, ponieważ pieniądze zawsze będą na czas.

W skrócie działa to tak, że zlecamy realizację faktur zewnętrznej firmie, która przelewa nam środki, a następnie sama egzekwuje je od dłużnika. Dla przedsiębiorcy to nie tylko spokój finansowy, ale i ogólny, ponieważ nie musi zaprzątać sobie głowy kontrahentami, którzy mają kłopoty z płynnością finansową.

Faktoring dla firm – co to jest i jak to działa?

Faktoring skupia się na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy przez faktora. Przez nieprzeterminowane rozumie się te, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Zajmują się tym konkretne instytucje. Najczęściej są to banki bądź spółki z ich udziałem. Procedura wykupu przebiega na podstawie cesji globalnej. W ten sposób firma otrzymuje należne jej pieniądze przed upływem terminu płatności.

Teraz to faktor musi się martwić, aby ściągnąć należność od kontrahentów danego przedsiębiorcy. W tym miejscu należy jednak pamiętać, że kwota, jaką otrzymuje przedsiębiorca od faktora, jest niższa od tej widocznej na fakturze. Wynika to z faktu, że za usługi faktoringowe trzeba płacić. Na szczęście nie są to duże kwoty, ale o tym dowiemy się w dalszej części tekstu. Niemniej jednak jest to mała cena za spokój i gwarancję dalszego prowadzenia działalności na właściwym poziomie.

Aby faktoring mógł się odbyć, potrzebujemy trzech podmiotów:

 • Faktorant – czyli firma korzystająca z usługi.
 • Faktor – czyli firma świadcząca usługę faktoringową, która wykupuje wierzytelności należne przedsiębiorcy z tytułu sprzedaży.
 • Dłużnik – czyli osoba lub firma, która musi uregulować należność wynikającą z faktury lub umowy współprac.

Firmy faktoringowe – kto może skorzystać z ich usług?

Jeśli prowadzisz działalność, która opiera się na sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem spłaty, faktoring dla firm jest właśnie dla Ciebie. Już nie musisz się martwić, że przez nierzetelnych płatników twoje przedsiębiorstwo popadnie w kłopoty. Faktoring jest właśnie po to, aby w takiej sytuacji wypłacić część należnych środków.

Ale na tym zadanie faktora się nie kończy. W tym samym czasie podejmuje próby, które mają doprowadzić do tego, że dłużnik spłaci należności. Wtedy wędrują one prosto na konto przedsiębiorcy. Największym atutem korzystania z usług firm faktoringowych jest przyspieszenie procesu ściągania długów oraz to, że prowadzący działalność gospodarczą zachowuje płynność finansową i może spokojnie dalej prowadzić i rozwijać swój biznes.

Faktoring dla firm – rodzaje i podział usług

Prowadząc własną działalność, czujemy się niezależni. Sami budujemy swój kapitał i markę na rynku. Ale jednocześnie ponosimy ryzyko utraty płynności finansowej. Szczególnie wtedy, gdy firma jest mała lub średnia. Firmy faktoringowe biorą to pod uwagę i oferują wiele usług, które można dopasować do własnych potrzeb. Faktoring możemy podzielić na kilka kategorii i przynależących do nich podgrup.

Kategoria uwzględniająca wypłacalność dłużnika:

 • Faktoring pełny. Inaczej nazywany też właściwym lub prawidłowym. Od razu należy zaznaczyć, że ta opcja jest najdroższa. Polega na wykupie przez instytucję zewnętrzną wierzytelności wobec przedsiębiorcy oraz pełne przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika
 • Faktoring niepełny. Inaczej niewłaściwy, niezupełny lub nieprawidłowy. Faktor odkupuje od faktoranta wyłącznie wierzytelność handlową, ale już bez ryzyka niewypłacalności dłużnika. To znaczy, że jeśli dług nie zostanie uregulowany, wraca on do przedsiębiorcy
 • Faktoring mieszany. Polega na wykupieniu przez faktora wierzytelności razem z ryzykiem niewypłacalności, ale tylko do określonej kwoty. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie spłaci wierzytelności, firma faktoringowa spłaca ją do ustalonej w umowie kwoty

Kolejna kategoria dotyczy terminu zawiadomienia o podpisaniu umowy faktoringowej:

 • Faktoring otwarty. Jedna ze stron musi powiadomić dłużnika o zawarciu umowy. W tym przypadku dłużnik zobowiązany jest zapłacić za wykonaną usługę faktorowi, a nie faktorantowi
 • Faktoring półotwarty. Dłużnik dostaje informację o zawarciu umowy w momencie otrzymania wezwania do zapłaty
 • Faktoring cichy. Inaczej tajny lub bez cesji. Najbardziej klasyczny rodzaj faktoringu polegający na tym, że dłużnik nie dostaje informacji o podpisaniu umowy faktoringowej. Kiedy dłużnik wpłaci należność na konto faktoranta, ten przekazuje wierzytelność faktorowi

Ostatnia kategoria dotyczy momentu zapłaty za wierzytelność:

 • Faktoring dyskontowy. Wierzytelność przechodzi na faktora w momencie podpisania umowy faktoringowej. Termin zapłaty należności nie ma w tym przypadku znaczenia
 • Faktoring zaliczkowy. Przedsiębiorca dostaje od faktora zaliczkę na poczet wierzytelności. Resztę natomiast w momencie spłacenia długu
 • Faktoring wymagalnościowy. Faktorant otrzymuje zapłatę dopiero w momencie uregulowania wierzytelności przez dłużnika

Na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny czy inaczej odwrócony jest zdecydowanie mniej popularnym rozwiązaniem, ale warto zwrócić na niego uwagę. Skierowany jest nie do sprzedawców, a do podmiotów kupujących. Najlepiej sprawdza się w przypadku firm, które współpracują ze stałymi kontrahentami, wymagającymi płatności gotówkowych lub stosujących krótkie terminy spłaty. Ten rodzaj faktoringu jest nieco podobny do pożyczki na spłatę zobowiązań.

Zasada działania jest prosta – faktor płaci dostawcom swojego klienta. Ten natomiast zobowiązany jest do spłaty zaciągniętej należności (powiększonej o prowizję) w ustalonym w umowie terminie. W praktyce działa to następująco: firma faktoringowa opłaca zamówiony towar w wyznaczonym terminie, natomiast przedsiębiorstwu może wydłużyć termin spłaty długu. Ile to kosztuje? Praktycznie tyle samo, co klasyczny faktoring, jednak należy do tego doliczyć również opłaty dodatkowe, w skład których wchodzą:

 • Jednorazowa prowizja przygotowawcza. Jej wysokość zależy od przyznanego limitu, czyli kwoty granicznej, określającej, do jakiej wysokości odpowiada faktor. Co ważne – im wyższe ryzyko, tym wyższa prowizja.
 • Opłaty z tytułu warunków umowy lub niewykorzystania przyznanego limitu – nie jest to obligatoryjna opłata, jednak zdarza się, że zostaje naliczona.

Faktoring pozwoli Ci rozwijać swój biznes

Aby móc skutecznie prowadzić działalność gospodarczą, bez względu na jej wielkość, musimy mieć spokój. Dopiero wtedy możemy rozwijać markę oraz ugruntować pozycję na rynku. Jednak w momencie, kiedy mamy do czynienia z nieregularnymi zleceniami czy płatnościami, możemy szybko stracić płynność finansową. Właśnie po to został stworzony faktoring – aby umożliwić firmom stały rozwój. Co tak naprawdę daje?

 • Rozwiązuje problem z nieprzestrzeganiem terminów płatności.
 • Daje szybki dostęp do środków potrzebnych do prowadzenia działalności.
 • Daje możliwość wydłużenia czasu płatności za faktury.
 • Gwarantuje płynność finansową.

Warto w tym miejscu nadmienić, że faktoring nie jest formą windykacji. Polega on na przejmowaniu nieprzeterminowanych faktur. Windykacja zaś dotyczy wykupu długów, których termin płatności już minął. 

Faktoring dla firm – ile to kosztuje?

Podobnie jak przy wielu innych usługach, również w faktoringu, jego koszt będzie zależał od złożoności czynników. Jednak, aby mieć wstępny ogląd sytuacji, musimy uwzględnić w kosztach:

 • Rodzaj i zakres usługi.
 • Kwotę, która będzie finansowana.
 • Liczbę faktur finansowanych w danym miesiącu.
 • Wysokość limitu faktoringowego.
 • Termin spłaty konkretnej faktury.

Co więcej, musimy również pamiętać o innych opłatach, w których skład wchodzą:

 • Prowizja przygotowawcza. Zazwyczaj do ok. 3% przyznanego limitu faktoringowego.
 • Prowizja operacyjna. Dziennie naliczana opłata od finansowanej kwoty brutto (ok. 0,033-0,16%).
 • Odsetki za udzielone finansowanie. Zazwyczaj ok. 10% w skali roku.

Powyższe są jedynie uśrednionymi wartościami. Większość firm faktoringowych podchodzi do każdego klienta indywidualnie, a to oznacza, że możemy negocjować przynajmniej część dodatkowych opłat. Należy jednak pamiętać, że firmy faktoringowe mogą również dodać inne opłaty. Np. z tytułu przejęcia ryzyka niewypłacalności, niewykorzystania limitu faktoringowego czy opóźnienia w spłacie należności.

Jednak, co istotne, każdy przedsiębiorca opłatę za korzystanie z faktoringu może „wrzucić” w koszty prowadzenia działalności, a to oznacza, że ostateczna cena za usługę będzie odpowiednio niższa.

Dodaj komentarz