Faktoring odwrotny – co warto o nim wiedzieć. Ranking ofert 2020!

Faktoring odwrotny czy też według innego nazewnictwa faktoring odwrócony to obecnie bez wątpienia jedno z najciekawszych narzędzi służących firmom dla utrzymania płynności finansowej. Rynek usług faktoringowych co prawda nadal należy do relatywnie młodych, jednak odwrotny faktoring już teraz cieszy się naprawdę sporą popularnością wśród wielu polskich przedsiębiorców. Mechanizm tego rozwiązania sprawia bowiem, że w wielu wypadkach okazuje się ono opcją po prostu korzystniejszą finansowo niż takie narzędzia, jak służące podobnym celom, kredyty kupieckie lub kredyty obrotowe.

Ostatnia aktualizacja: 11 Sierpnia 2020
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
1 godzina
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
0,07%
? za każdy 1 dzień finansowania
opłaty i prowizje
Tak
faktoring odwrotny
» SPRAWDŹ «
15 minut
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
od 2%
? za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Tak
faktoring odwrotny
» SPRAWDŹ «
60 minut
Czas wypłaty
95 %
wartość faktury
od 0,099%
? od 0,099% dziennie, od 2,99% za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Tak
faktoring odwrotny
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
90 %
wartość faktury
indywidualne
opłaty i prowizje
Tak
faktoring odwrotny
» SPRAWDŹ «
15 minut
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
od 0.08%
? za każdy 1 dzień finansowania
opłaty i prowizje
Nie
faktoring odwrotny
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
od 1,99%
? za 30 dni finansowania
opłaty i prowizje
Nie
faktoring odwrotny
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
od 0,12%
? za każdy dzień finansowania faktury, liczone od kwoty 100% jej wartości (dłuższe i krótsze terminy proporcjonalnie; przy czym minimalna kwota prowizji to 75zł
opłaty i prowizje
Nie
faktoring odwrotny
» SPRAWDŹ «
24 godziny
Czas wypłaty
100 %
wartość faktury
od 0,096%
? za 1 dzień finansowania
opłaty i prowizje
Nie
faktoring odwrotny
» SPRAWDŹ «

Jednocześnie jednak wielość dostępnych na rynku ofert, jeżeli chodzi o faktoring odwrotny, sprawia, że przed zdecydowaniem się na którąś z tych ofert warto przynajmniej pobieżnie zgłębić omawianą tematykę. Bez wątpienia ciekawą kwestią są także korzyści z faktoringu odwrotnego, jako że instrument ten nierzadko jest w stanie zapewnić firmie po prostu ciekawsze profity, niż ma to miejsce, chociażby w przypadku wspominanych już kredytów kupieckich.

Czym jest i jak działa faktoring odwrotny?

Jakkolwiek banalnie to zabrzmi, mechanizm działania, jeżeli chodzi o odwrotny faktoring, streszcza się już w samym nazewnictwie. Jest to bowiem forma usług faktoringowych dedykowana nabywającym, a nie jak ma to miejsce w przypadku faktoringu standardowego nabywcom.

Sam podstawowy faktoring odwrotny schemat prezentuje się podobnie, jak ma to miejsce w odniesieniu do standardowego faktoringu. Również więc tutaj proces angażuje trzy ogniwa, a mianowicie:

1. Nabywcę towaru.

2. Firmę faktoringową/bank, czyli w tym wypadku pośrednika.

3. Sprzedawcę towaru.

Różnica w zestawieniu ze standardową postacią faktoringu będzie polegać rzecz jasna na tym, że faktoring odwrócony ma zadanie działać na korzyść nabywcy towaru. Teoretyczny sposób objaśniania jest w tym wypadku oczywiście jak najbardziej możliwy, ale sucha, teoretyczna definicja faktoringu odwrotnego może błędnie sugerować, iż mamy do czynienia z jakimś naprawdę złożonym procesem. Zamiast więc trudnych definicji, znacznie lepiej będzie przedstawić mechanizm działania faktoringu odwrotnego na hipotecznym przykładzie:

Pani Anna prowadzi sklep online sprzedający suplementy diety dla kobiet. Firma nie zawsze działa w sposób całkowicie płynny, a na dodatek wielu dostawców, od których Pani Anna nabywa suplementy, żąda natychmiastowej płatności. Decydując się na faktoring odwrotny, Pani Anna musi podpisać umowę z bankiem/firmą faktoringową, w rezultacie czego otrzymuje dostęp do określonego limitu środków finansowych. Od tego momentu zakupy towarów od dostawców Pani Anny są formalnie finansowane przez firmę faktoringową. Towar jednak trafia do firmy Pani Anny natychmiast, ponieważ faktury są opłacane od razu. W ten sposób Pani Anna może nabyć większą ilość towarów, niż w przypadku gdyby mogła angażować jedynie bieżące środki swojej firmy. Następnie towar jest sprzedawany, a Pani Anna rozlicza się z firmą faktoringową.

Oczywiście jednak, powyższy przykład obrazuje jedynie podstawowy schemat według, którego działa odwrotny faktoring.

Szczegóły procesu mogą nieco różnić się w zależności od sposobu działania danej firmy faktoringowej. Różnice będą dotyczyć przede wszystkim okresu, jaki Pani Anna ma na uregulowanie należności w stosunku do firmy faktoringowej. Różne będą także maksymalne dostępne limity środków: niektóre z obecnych na rodzimym rynku firm faktoringowych oferują tutaj maksymalnie np. 25 lub 30 tysięcy złotych, podczas gdy w przypadku innych ofert górne granice limitów są liczone już w setkach tysięcy złotych.

Jakie są korzyści z faktoringu odwrotnego?

Na samym początku była mowa o tym, że faktoring odwrócony to narzędzie mające na celu przede wszystkim ułatwić firmom będącym nabywcami towarów utrzymanie płynności finansowej. Na tym jednak możliwe benefity się nie kończą. Jak doskonale wiadomo, wielu dostawców towarów oferuje np. zniżki za natychmiastową płatność lub też płatność przed terminem. W tym wypadku może się okazać, że po ogólnym przeliczeniu faktoring odwrotny jest opcją bardziej opłacalną, niż np. kredyt kupiecki.

Co również istotne, fakt korzystania z usług firmy faktoringowej może być brany pod uwagę w procesie oceny wiarygodności naszej firmy przez ewentualnego kontrahenta. Być może największą zaletą, jaką wykazuje faktoring odwrotny, jest bowiem właśnie to, że rozwiązanie owo z jednej strony ułatwia nabywcy utrzymanie płynności finansowej, natomiast z drugiej strony przyczynia się do redukcji ryzyka ponoszonego przez dostawcę towaru. 

Większych problemów nie przedstawia także księgowanie faktoringu odwrotnego. Transakcje w ramach faktoringu odwrotnego zapisywane będą w pasywach bilansu. Ważną kwestię stanowi również fakt, że niektóre koszty związane z faktoringiem odwrotnym mogą zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodu. Temat pt. faktoring odwrotny a podatki wymagałby jednak osobnego tekstu poświęconego dokładnie tej dziedzinie.

Czym się kierować, wybierając ofertę firmy faktoringowej?

W dzisiejszych realiach często spotykanym rozwiązaniem jest łatwo dostępny faktoring odwrotny online, który bywa możliwy do uzyskania w naprawdę ekspresowym tempie i przy absolutnym minimum formalności. Sporo firm faktoringowych oferuje np. rozpatrzenie wniosku jedynie na podstawie wyciągu bankowego oraz w całości przez internet. Niekoniecznie jednak to właśnie przystępność powinna stanowić główne kryterium wyboru.

Na co więc należy zwrócić uwagę?

Wbrew pozorom pierwsza kwestia to wcale nie koszty, ale przejrzystość systemu opłat. Im jest on prostszy i bardziej klarowny, tym lepiej. Często wybór tańszej lecz bardziej skomplikowanej oferty może skutkować różnymi trudnościami. Umowa faktoringu odwrotnego powinna więc w sposób precyzyjny, ale zarazem możliwie jak najprostszy, informować nas o wszystkich kosztach, a także o sposobie naliczania owych kosztów.

W tym ostatnim punkcie mogą się pojawić spore różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami. Często przedsiębiorcy zadający pytania, jak działa faktoring odwrotny oraz szukający atrakcyjnej oferty zwracają uwagę jedynie na wysokość podstawowego parametru, czyli prowizji od opłaconej faktury.

Wysokość prowizji będzie standardowo wynosić od 1 do 5% w zależności od danej firmy. W niektórych wypadkach mogą pojawić się jednak również koszty dodatkowe, wśród których należy przede wszystkim wskazać na możliwą opłatą za niewykorzystaną część przyznanego limitu.

Inne dodatkowe opłaty stosowane przez niektóre firmy faktoringowego to różnego rodzaju koszty wstępne, czyli najczęściej tzw. opłata przygotowawcza. Ponadto warto zwrócić uwagę również na obecność ewentualnych opłat np. za zmianę warunków umowy. Niestety jest to miejsce, w którym wielu przedsiębiorców daje się „złapać”. 

Pułapka może w tym wypadku polegać na wyborze oferty, która co prawda oferuje atrakcyjną wysokość prowizji podstawowej, jednak jednocześnie pobierane są opłaty za niewykorzystaną część limitu.

Z tego ostatniego powodu przedsiębiorca może chcieć np. zmienić wysokość limitu na mniejszą kwotę. Okazuje się jednak, że i taka operacja będzie wiązać się z określoną opłatą, która została zawarta w umowie.

Jaka stąd konkluzja? Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem najczęściej okazują się oferty, w przypadku których firma faktoringowa pobiera tylko opłatę przygotawczą oraz prowizje za faktury. Jeżeli jednak nie mamy dostępu do takiej oferty, najlepiej będzie dokładnie obliczyć, jakiego limitu właściwie potrzebujemy. Decydowanie się na wyższy limit „na wszelki wypadek” to często droga do wyższych kosztów, tymczasem w wielu wypadkach wyższa kwota limitu wcale nie okazuje się potrzebna. 

Dodaj komentarz