ROI – jak policzyć wskaźnik rentowności? Wzór

Planując zainwestowanie środków w biznes, nie można zapominać o przeprowadzeniu kompleksowej analizy. Poza oceną czy dana branża ma wystarczająco duży potencjał, a nasz pomysł na firmę znajdzie wystarczającą ilość klientów, nie powinniśmy zapominać o tzw. wskaźniku rentowności. Znany jako wskaźnik ROI, pozwala w wiarygodny sposób poznać opłacalność różnych sposobów, w jaki chcemy ulokować swoje fundusze. Sprawdź. jak to obliczyć.

Własny biznes od lat pozostaje jednym z popularnych celów, jaki stawia przed sobą wielu Polaków. Niektórzy chcą spróbować swoich sił tuż po pierwszej udanej próbie zebrania odpowiedniej kwoty oszczędności na start, inni decydują się przejść na własny rachunek po latach doświadczenia np. w korporacji. Według raportu Amway Global Entrepreneurship Report  z 2016 roku, nawet 41% osób jest w Polsce zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej1.

Branże, w jakich chcieliby się odnaleźć przyszli lub potencjalni przedsiębiorcy, są różne. Jedni spoglądają przychylnie na niezwykle prężnie rozwijającą się branżę IT, inni planują inwestować w handel i usługi, jeszcze inni – myślą o biznesie z pogranicza wspomnianych sektorów. Plany i wyobrażenia swojego biznesu muszą jednak zawsze znajdować poparcie w rzeczywistości. Jak to zmierzyć? Wskaźnikiem rentowności ROI.

Wskaźnik rentowności ROI – co to jest?

Pod skrótem ROI kryją się trzy angielskie słowa – return of investment. Sformułowanie to można przetłumaczyć na polski język jako tzw. stopę zwrotu z inwestycji. Innymi słowy, za pomocą ustalonego wzoru biorącego pod uwagę określone czynniki, można w prosty i wygodny sposób zorientować się, w jakim stopniu opłacalna może okazać się planowana przez nas inwestycja. Nie jest w końcu tajemnicą, że prowadzenie przedsiębiorstwa może przybrać różną formę, jednak sprowadza się ona zwykle do jednego – firma z czasem powinna zacząć zarabiać, pozwalając na odrobienie środków, jakie w nią na początku zainwestowaliśmy.

Skorzystanie ze wzoru, na jakim oparty jest wskaźnik ROI, powinno być podstawową czynnością podczas kompleksowych przygotowań do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na nic w końcu plan związany z produktami, organizacją pracy czy promocją, jeżeli nie oszacujemy dobrze tego, ile chcemy zainwestować w swoją firmę i w efekcie tego, kiedy możemy spodziewać się tytułowego zwrotu. Przez czas, kiedy będziemy wraz ze swoim biznesem stawiać pierwsze kroki w gronie konkurencji i mechanizmów rynkowych, musimy wiedzieć, kiedy spodziewać się pojawienia się pierwszych przychodów.

Wskaźnik ROI – jak obliczyć stopę zwrotu? Wzór

Wskaźnik ROI oparty jest na prostym, matematycznym wzorze, który uzupełniając odpowiednimi wartościami związanymi z parametrami biznesowymi, pozwala na uzyskanie wyniku w postaci procentowej. Jak obliczyć wskaźnik zwrotu z inwestycji? To proste – potrzebne są następujące parametry:

 • Przychód ze sprzedaży.
  Suma środków, jakie danego miesiąca stanowią wartość dodatnią dla budżetu przedsiębiorstwa, bez odliczenia wszelkich kosztów. Przychód to zatem wartość, z jakiej po odliczeniu wydatków na prowadzenie firmy obliczamy realny zysk. Inaczej, nazywamy to zyskiem netto.
 • Koszty inwestycji.
  Przez to pojęcie należy rozumieć sumę wszystkich wydatków, jakie ponosimy każdego miesiąca na prowadzenie działalności gospodarczej. Zaliczają się do tego wszelkie podatki, składki, rachunki czy pensje dla pracowników.

Mając przygotowane wartości powyższych parametrów, należy wprowadzić je do poniższego wzoru.

 • ROI = ((przychód ze sprzedaży – koszty inwestycji) / koszty inwestycji) x 100%

Zgodnie z kolejnością wykonywania działań, od przychodu odejmujemy koszty inwestycji, a uzyskaną sumę ponownie dzielimy przez koszty inwestycji. Otrzymaną wartość przekształcamy do procentowej postaci, otrzymując pożądaną wartość będącą zarazem wskaźnikiem opłacalności inwestycji ROI. Przykład obliczania wskaźnika ROI wygląda następująco.

 • ROI = ((20 000 – 12 000) / 12 000) x 100%
  ROI = 66%

Jak odczytywać wskaźnik ROI?

Jak już wspomniano, wskaźnik ROI zawsze wyrażany jest w wartości procentowej. Co jednak warto zauważyć, wynik może być zarówno dodatni, jak i ujemny. Drugi z podanych przypadków może oznaczać, że podane wartości we wzorze mogą być niewystarczające dla osiągnięcia pożądanego zysku. Jeżeli relacja kosztów do przychodów jest zbyt niska, konieczne może być podjęcie np. działań marketingowych w celu zwiększenia rozpoznawalności wśród potencjalnych klientów. Przy dobrze rozplanowanych działaniach, może to przynieść wyższe zyski. Innymi wartościowymi działaniami może okazać się też ograniczenie kosztów – jest to do zrealizowania poprzez znalezienie np. tańszego biura, mniejsze zużycie energii czy rozsądne rozszerzenie kadry pracowników.

Stopa zwrotu z inwestycji – czy wskaźnik ROI wystarczy?

Wskaźnik ROI obliczany na przedstawionych wyżej zasadach to jeden z najwygodniejszych sposobów na szybkie rozstrzygnięcie podstawowej kwestii, jaka niewątpliwie stoi przed osobami prowadzącymi różne inicjatywy.  Mowa o zorientowaniu się w tym, kiedy interes stanie się zyskowny i pozwoli na uzyskanie pożądanej płynności finansowej przy założeniu określonej wysokości przychodów i kosztów. Czy jednak wskaźnik ROI zawsze jest w pełni miarodajny i wystarczający dla oszacowania tak ważnej kwestii, jak poziom zyskowności danej firmy?

Choć dzięki wskaźnikowi rentowności możemy oszacować skuteczność obecnego modelu biznesowego i bieżących działań marketingowych, to nie należy zapominać, że wskaźnik ROI jest dość ogólnym i niedoprecyzowanym parametrem. Nie uwzględnia on bardziej złożonych czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dalszej perspektywie, jak chociażby sezonowość i związane z tym wahania nie tylko na polu przychodów, ale i przede wszystkim kosztów.

O jakich parametrach należy pamiętać poza wskaźnikiem ROI?

Wspomniane czynniki mogą ulegać zmianom z różnych przyczyn i bynajmniej nie dotyczy to tylko takich biznesów, które oparte są np. korzystaniu z ruchu turystycznego, który naturalnie w danych miesiącach bywa większy, a w innych maleje, jak to dzieje się np. w gastronomii. Przychody i koszty, czyli podstawowe składniki wzoru ROI, zmieniają się także w oparciu o sytuację rynkową, niespodziewane wahania finansowe, a nawet sytuację pogodową i zmiany nastrojów konsumentów. Z tego względu, wskaźnik rentowności warto traktować jako wskazówkę i wartościowy parametr, który jest sugestią, a nie bezwzględnym wyznacznikiem faktycznej zyskowności danego biznesu.

Ze wskaźnikiem ROI wiąże się jeszcze jedna, istotna nieścisłość. Osiągnięcie oczekiwanego zysku przez przedsiębiorstwo to nie wszystko. Niezwykle ważna jest również płynność finansowa, czyli korzystna sytuacja przedsiębiorstwa w dłuższej, niż tylko miesięczna perspektywa. Dopiero wtedy weryfikuje się, czy firma utrzyma się na rynku i będzie w stanie funkcjonować na nim w dłuższej perspektywie, przynosząc dla przedsiębiorcy korzyści, a nie jedynie koszty i nakłady czasowe.

Wskaźnik ROI a nieruchomości

Wskaźnik rentowności, jaki obliczać należy na wyżej przedstawionych zasadach, jest godnym uwagi rozwiązaniem nie tylko w kontekście przedsiębiorców szacujących opłacalność swoich działalności gospodarczych. ROI może okazać się pomocne także w przypadku osób, które są zainteresowane ulokowaniem swojego kapitału w branży nieruchomości. W dobie rosnących cen mieszkań i dużego zapotrzebowania na mieszkania z rynku wtórnego oraz pierwotnego, inwestowanie w nieruchomości jest bardzo popularne. Jeżeli dokonujemy tego w nadziei na uzyskiwanie w przyszłości określonych korzyści, warto robić to z uwzględnieniem analizy potencjalnych zysków.

W przypadku oceny opłacalności inwestycji w daną nieruchomość, użycie wskaźnika ROI jest o wiele bardziej miarodajne i precyzyjniej oddaje nam faktyczne finansowe korzyści, jakie możemy zyskać. Wynika to z prostej zasady – w wielu przypadkach, udostępniając mieszkanie do najmu, ustala się jednolite stawki za czynsz i jednolite zaliczki za rachunki. Zakładając, że najemca korzysta z mediów równomiernie, wartość podana przez wskaźnik ROI staje się dość precyzyjna. Dla jasności, przedstawiamy konfigurację wzoru na zyskowność w kontekście oceny opłacalności inwestowania w nieruchomość.

 • ROI = ((miesięczny przychód z opłat od wynajmującego mieszkanie – cena zakupu mieszkania) / cena zakupu mieszkania) x 100%

W ten sposób, omawiany wzór możemy zobrazować następującym przykładem.

 • ROI = ((2200 – 500 000) / 500 000) x 100%
 • ROI = -99%

Podsumowanie

ROI
Pora podsumować przedstawione wyżej informacje i rozstrzygnąć zarówno najmocniejsze strony przemawiające za tym, jak wartościowym rozwiązaniem jest wskaźnik ROI, jak i przestrzegające przed niedogodnościami związanymi z poleganiem na nim. Jedno jest pewne – wskaźnik ROI nigdy nie może być jedynym parametrem, jaki bierzemy pod uwagę szacując opłacalność dowolnego rodzaju inwestycji. Zasada ta jest tym bardziej ważna, gdy mówimy o działalnościach gospodarczych, wobec których ważny jest nie tylko zysk, ale i wspomniana płynność finansowa.

Wskaźnik zyskowności – dlaczego warto go liczyć?

 • Wskaźnik ten pozwala oszacować potencjalny zakres zysku, jaki możemy otrzymać z planowanej lub trwającej już inwestycji.
 • ROI jest wartościowym rozwiązaniem nie tylko dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, ale i np. osób planujących ulokować swoje środki w inny sposób. Zaliczają się do tego nieruchomości, lokaty itd.
 • Wskaźnik ROI dobrze sprawdza się szczególnie wobec osób, które planują zainwestować w nieruchomości.
 • Wzór, według którego oblicza się wskaźnik ROI, jest prosty i czytelny.
 • Obliczenie wskaźnika ROI za pomocą przypisanego mu wzoru matematycznego nie jest skomplikowane, nie wymaga korzystania ze specjalistycznych kalkulatorów i nie zajmuje zbyt wiele czasu. Można tego dokonać w ramach rutynowych czynności związanych z planowaniem kosztów i zysków np. funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wskaźnik zyskowności – dlaczego nie warto za bardzo mu ufać?

 • Wskaźnik zyskowności ROI jest stosunkowo ogólnym parametrem.
 • Minimalna ilość zmiennych wymaganych do obliczenia wskaźnika ROI powoduje, że nie uwzględnia on choćby wahań związanych z kosztami danej inwestycji.
 • Wskaźnik ROI nie określa też czasu, w jakim może on zostać osiągnięty ani nie wskazuje nam prawdopodobieństwa, z jakim mamy szansę na uczynienie go realnym.
 • Za pomocą wskaźnika ROI nie oszacujemy też wpływu określonych czynników na zwiększenie lub obniżenie szans na wypracowanie zysku.
 • Wskaźnik ROI dotyczy zysku samego w sobie, ale nie wiąże się z płynnością finansową, czyli opłacalnością prowadzenia danego biznesu lub inwestowania w daną dziedzinę w dłuższej, wielomiesięcznej i następnie wieloletniej perspektywie.
Źródła:
 1. https://www.prawo.pl/biznes/polacy-chca-zakladac-wlasne-firmy,227596.html

Dodaj komentarz