Kalkulator zysku z lokat

Do obliczenia zysku z tytułu posiadanej lokaty, zwykły kalkulator (najczęściej) nie wystarczy. Oferty banków są tak skonstruowane, że ich obliczenie za pomocą prostych mechanizmów matematycznych jest po prostu niemożliwe. Inną, dość prostą metodą obliczenia zyskowności depozytów bankowych, są tak zwane kalkulatory lokat, będące dedykowanymi programami komputerowymi, służącymi wyłącznie do obliczania tego, ile pieniędzy można zarobić na danej lokacie bankowej.kalkulator lokat

Co zawiera kalkulator lokat?

Profesjonalne kalkulatory lokat posiadają co najmniej kilka funkcji, umożliwiających w miarę dokładne obliczenie uzyskanych w ten sposób zysków.

1. Kwota kapitału – jest to wartość wpłaconych na lokatę pieniędzy. W niektórych kalkulatorach stosuje się zamiennie nazwę kwota depozytu.

2. Okres deponowania – jest to czas, na który dane pieniądze zostaną wpłacone do banku. W niektórych kalkulatorach okres ten wyrażony jest miesiącami a w innych latami. W mniej zaawansowanych programach, konieczne jest przeliczenie lat na adekwatną liczbę miesięcy.

3. Oprocentowanie – to parametr, określający stopę zwrotu z inwestycji, jaką jest lokata. Niestety, kalkulatory lokat z oczywistych względów obliczają wartość zysków tylko dla oprocentowania stałego. Dlatego opłacalność lokat o oprocentowaniu zmiennym, może nieco różnić się od uzyskanego w ten sposób wyniku.

4. Okres kapitalizacji – to kolejny, bardzo ważny parametr, który określa jak często będą naliczane stosowne odsetki. W najbardziej zaawansowanych kalkulatorach istnieje możliwość wyboru formy kapitalizacji (roczna, lub miesięczna). Niektóre aplikacje uwzględniają również kapitalizację dzienną, aczkolwiek ze względów ustawowych, liczba takich lokat jest stosunkowo niewielka.

Polecamy artykuł: Czy lokaty bankowe zawsze są bezpieczne?

Dobry kalkulator powinien posiadać dodatkową funkcję obliczenia należnego tzw. „podatku Belki”. Dzięki temu, potencjalny inwestor od razu będzie wiedział, jak duża część jego zysków zostanie przekazana do budżetu państwa.

Najważniejsze informacje

Po wprowadzeniu wszystkich powyższych danych, kalkulator lokat oblicza zysk z lokaty i przedstawia ją najczęściej w formie przejrzystej tabeli. Można z niej wyczytać zysk brutto, zysk netto (czyli zysk brutto – podatek Belki) a także łączną kwotę uzyskaną po zakończeniu lokaty, czyli zysk brutto + kapitał.

W najbardziej zaawansowanych kalkulatorach lokat, istnieje funkcja rozpisania zysków po określonych kapitalizacjach. Dzięki temu, potencjalny inwestor dowie się, jak dużo zyska w przypadku, gdy będzie zmuszony do szybszego wypłacenia środków, np. z powodu poważnych problemów finansowych. Całość tych danych może zostać zaprezentowana w formie graficznego wykresu, którego forma jest znacznie bardziej przyjazna.

Kalkulator lokat a plan inwestycyjny

Niektóre kalkulatory lokat oferują funkcję planowania oszczędzania w sposób długoterminowy. Ich zasada działania jest nieco odmienna, niż w przypadku klasycznego kalkulatora i opiera się na planowaniu odłożenia odpowiedniej sumy pieniędzy, z uwzględnieniem oprocentowania podanego w ofercie przez bank.

Jak działa taki program? Podobnie jak w przypadku kalkulatora lokat, jest to zbiór okien, do których wprowadza się określone dane. Najważniejsze z nich to planowana, finalna kwota pieniędzy a także suma środków, które dana osoba jest w stanie miesięcznie wpłacać. W tej sytuacji, rolą kalkulatora jest obliczenie, po jak długim czasie (z zachowaniem określonych parametrów) inwestor może zebrać określoną kwotę.

Oczywiście cały proces może mieć odmienną formę. Przykładowo, kalkulator może posiadać funkcję obliczenia wysokości poszczególnych rat inwestycyjnych, których wpłacanie jest niezbędne, w celu zdobycia (po danym czasie) określonej sumy pieniędzy i przy podanym wcześniej oprocentowaniu. Takie oprogramowanie pozwala na skuteczne określenie celów finansowych, niezbędnych do zrealizowania innych inwestycji (np., kupna samochodu, zbudowania domu itd.).

Czy kalkulator może kłamać?

I tak i nie. Wszystko zależy od tego, czy oprogramowanie to jest obsługiwane w odpowiedni sposób. W gruncie rzeczy nadal jest to mniej, lub bardziej zaawansowany program komputerowy, który bardzo trudno wprowadzić w błąd. Chyba, że błąd popełni osoba wykonująca za jego pomocą obliczenia. Jakie są najczęstsze źródła nieścisłości, wynikających z różnicy pomiędzy wynikiem obliczonym a zyskiem rzeczywistym?

1. Nieaktualizowane oprogramowanie – to jeden z najczęstszych błędów, popełnianych przez użytkowników narzędzi do obliczania zyskowności lokat. Wykorzystywanie do obliczeń aplikacji, która nie uwzględnia podatku Belki, na pewno doprowadzi do ogromnych rozbieżności pomiędzy zyskiem wynikającym z obliczeń a zyskiem rzeczywistym.

2. Brak znajomości zasady kapitalizacji – im więcej kapitalizacji w okresie rocznym, tym większa zyskowność danej lokaty. Pomyłka przy wskazaniu terminów kapitalizacji odsetek, może prowadzić do powstania różnic na poziomie nawet kilkudziesięciu procent!

3. Brak znajomości form oprocentowania – to błąd o którym wspomniano powyżej. Niemniej, przy sprzyjających warunkach rynkowych, może wiązać się on z różnicą na poziomie kilku procent.

Kalkulatory, czy porównywarki?

Często uważa się, że w dobie profesjonalnych porównywarek lokat, korzystanie ze standardowych kalkulatorów nie ma najmniejszego sensu. W praktyce, zawsze warto dogłębnie przeanalizować ofertę określonego banku, nawet jeśli jest ona podana w jasny i przejrzysty sposób. Przy wyborze odpowiedniej lokaty najlepiej sugerować się wynikami uzyskanymi w kalkulatorze i danymi przedstawionymi w porównywarkach. Dopiero na podstawie tych dwóch źródeł, potencjalny inwestor może określić, czy dana inwestycja będzie gwarantowała taki sam zysk, jak zostało to ujęte w dołączonej informacji. Często jest to spowodowane faktem, iż wysokie oprocentowanie lokaty jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. Dlatego polecamy używanie kalkulatora, a także nasz ranking lokat, aby wybrać najlepiej oprocentowaną lokatę

Podsumowanie

Pomimo swej rozbudowanej funkcjonalności, kalkulatory lokat nadal są tylko narzędziem pomocniczym, jeśli chodzi o precyzyjną prognozę zysku z lokaty. O tym, czy inwestor wybierze konkretną ofertę, powinna decydować przede wszystkim jej solidna analiza.

Dodaj komentarz