Kalkulator RRSO

Chcąc zawrzeć doby kredyt, kluczowe jest, aby znaleźć taki, który będzie miał możliwie najkorzystniejsze warunki finansowe. Warto jest tutaj zwrócić szczególną uwagę na wysokość RRSO.

Czym jest RRSO?

Na pytanie, co świadczy o atrakcyjności finansowej kredytu pierwsza odpowiedź to zwykle „oprocentowane”. To jednak tylko część prawdy. Co z tego, że oprocentowanie jest niskie, skoro dany kredyt zawiera szereg innych kosztów o znacznej wysokości?

Koszt kredytu składa się bowiem zwykle z kilku składowych, takich jak prowizja, odsetki oraz pozostałe koszty. Ich wysokości mogą się znacznie różnić w zależności od wybranej oferty. Możliwe więc, że jeden kredyt hipoteczny ma wysokie oprocentowanie i niski poziom odsetek oraz pozostałych kosztów, a drugi wręcz odwrotnie. Jaki więc je ze sobą porównać? Właśnie za pomocą RRSO.

RRSO, tj. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest zestandaryzowanym parametrem, który ukazuje całkowite koszty kredytu lub pożyczki. Wyraża się go w procentach jako stosunek pełnych kosztów do całkowitej kwoty kredytu w rocznym ujęciu. Innymi słowy, RRSO podaje realne koszty związane z danym kredytem.

Co ważne, w obecnych uwarunkowaniach prawnych, banki, czy też instytucje pożyczkowe mają obowiązek przedstawienia klientowi poziomu RRSO. Wprowadzenie obowiązku podania RRSO to duże ułatwienie dla klientów. Dzięki temu instytucje finansowe mają bowiem dużo mniejsze pole do kamuflowania niewygodnych dla siebie informacji. Zwykle jednak starają się nie eksponować wskaźnika RRSO i np. jest on napisany drobnym druczkiem. Wyjątkiem są tutaj oferty niektórych instytucji pożyczkowych, które kuszą klientów ofertami z RRSO równymi zero procent. Co ciekawe, takie darmowe pożyczki naprawdę istnieją, jednak można je uzyskać tylko przy pierwszej pożyczce, a oferowane kwoty i czas spłaty są bardzo mocno ograniczone.

RRSO, mimo sporej standaryzacji, może być także wyliczane na podstawie nieco odmiennych założeń. W konsekwencji jego wartość podana w reklamie może być nieco inna niż w przypadku konkretnej oferty.

Dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest więc samu wyliczyć RRSO. Warto zauważyć, że wyniki jakie podaje kalkulator RRSO są w pełni precyzyjne, o ile tylko podane są prawidłowe dane. To duża zaleta w porównaniu np. do kalkulatorów zdolności kredytowej, które tylko szacują wynik.

Jak oblicza się RRSO?

Przynajmniej teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby RRSO wyliczyć samodzielnie. W tym celu wystarczy skorzystać z kalkulatora, kartki i długopisu albo arkusza w Excel-u. Konieczna jest jednak dość obszerna wiedza matematyczna i poświęcenie sporej ilości czasu.

W praktyce więc samodzielne obliczanie RRSO może być czasochłonne. W dodatku jest obarczone ryzykiem błędu, szczególnie wtedy, kiedy nie ma się odpowiedniej wiedzy matematycznej i finansowej. Dużo lepszym pomysłem może więc okazać się kalkulator RRSO online.

Jak skorzystać z kalkulatora RRSO?

To bardzo proste. Wystarczy wypełnić pięć pól danymi liczbowymi, a automatycznie uzyska się poziom RRSO, a także i całkowita kwota do spłaty oraz rata kredytu. Uwagę należy zwrócić tylko na to, aby upewnić się, że wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowymi danymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na pole „Inne koszty”, w którym wpisać należy wszystkie łączne koszty kredytu niebędące odsetkami ani prowizją. Mogą to być między innymi:

Jeśli tylko dane zostały wpisane prawidłowo, to uzyskane wyniki w kalkulatorze RRSO są w pełni wiarygodne. Kalkulator RRSO umożliwia więc błyskawiczne i wygodne uzyskanie wyników.

Jak interpretować RRSO?

Interpretacja RRSO także jest bardzo prosta. Z punktu widzenia pożyczkobiorcy, im jego wartość jest niższa, tym lepiej. Mniejsze RRSO oznacza po prostu, że dany całkowite realne koszty danego kredytu będą niższe, a więc oferta jest bardziej atrakcyjna z finansowego punktu widzenia.

Trzeba jednak pamiętać, że najlepiej jest porównywać oferty, których okres kredytowania jest identyczny. Wtedy to oferta z niższym RRSO będzie miała także niższą całkowitą kwotę do spłaty. Kiedy jednak zestawia się kredyty, zaciągane na różne okresy np. jeden na 12 miesięcy, a drugi na 24 miesiące, to taka zależność już nie musi zachodzić. Do wyników dotyczących RRSO należy pochodzić także ze sporą rezerwą wtedy, kiedy wysokość rat zmienia się w czasie.

Jak ważne jest RRSO?

Wyniki z kalkulatora RRSO dla konkretnego przypadku są kluczowym parametrem dla oceny atrakcyjności poszczególnych ofert kredytów. Ich analiza jest bardzo ważna i warto ją przeprowadzać. Dobrze to robić, tym bardziej, że jest to niezwykle proste. Kalkulator RRSO podaje wyniki wręcz natychmiastowo, a ich interpretacja nie przysparza absolutnie żadnych trudności.

Trzeba jednak pamiętać, że o atrakcyjności danego kredytu świadczą także inne czynniki niż łączne koszty. W różnych bankach zdolność kredytowa może być różna, podobnie jak czas spłaty. Różnice mogą też dotyczyć możliwości przesunięcia terminu spłaty raty, wielkości wkładu własnego, opcji wcześniejszej spłaty kredytu, czy też wysokości ewentualnych odsetek karnych za opóźnienia w spłacie.

Podsumowując, warto korzystać z kalkulatora RRSO i umiejętnie go interpretować. Należy mieć jednak na uwadze, że ta miara daje wiarygodne wyniki w przypadku porównywania ofert o podobnej, a najlepiej identycznej specyfice, czyli takich, których np. okres kredytowania jest ten sam. Dobrze też przy tym pamiętać, że o atrakcyjności kredytu świadczą także inne parametry.

Dodaj komentarz