Ranking kredytów inwestycyjnych

Kredyt inwestycyjny oraz kredyt obrotowy to dwa główne i najczęściej używane instrumenty finansowania działalności firmy ze środków udzielanych przez bank. Obie wymienione formy kredytowania wykazują jednak znaczące różnice, co często stwarza pewne problemy zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. O ile bowiem mechanizm działania kredytów obrotowych jest stosunkowo dobrze znany, o tyle już kredyt inwestycyjny definicja nie stanowi przedmiotu wiedzy, którą posiada każdy bez wyjątku przedsiębiorca. Nasz ranking kredytów inwestycyjnych pomoże w lepszym zrozumieniu tego zagadnienia oraz wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Ostatnia aktualizacja: 8 Czerwca 2020
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
1 000 - 3 000 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
1 - 96 miesięcy
Termin spłaty
bieżąca działalność
cel
Nie
zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
50 000 - 5 000 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
6 - 24 miesięcy
Termin spłaty
dowolny
? obrotowy lub inwestycyjny
cel
Nie
zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
30 000 - 500 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
1 - 24 miesięcy
Termin spłaty
dowolny
? pożyczka pomostowa
cel
Tak
? do 60% wartości nieruchomości
zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
1 000 - 550 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
1 - 96 miesięcy
Termin spłaty
dowolny
? obrotowy lub inwestycyjny
cel
Nie
zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
30 000 - 350 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
3 - 84 miesięcy
Termin spłaty
dowolny
? obrotowy lub inwestycyjny
cel
Tak
zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
1 000 - 200 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
3 - 84 miesięcy
Termin spłaty
dowolny
cel
Tak
zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
2 000 - 12 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
1 - 6 miesięcy
Termin spłaty
dowolny
cel
Nie
zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
1 000 - 20 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
1 - 36 miesięcy
Termin spłaty
dowolny
cel
Nie
zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «
1 000 - 20 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
1 - 36 miesięcy
Termin spłaty
dowolny
cel
Nie
zabezpieczenie
» SPRAWDŹ «

Z pewnością warto wiedzieć, na czym dokładnie polega kredyt inwestycyjny dla firm, jakie są główne zalety tej formy kredytowania oraz w jakich dokładnie okolicznościach przedsiębiorca może z sukcesem starać się o przyznanie tego rodzaju kredytu. Odpowiednio dobrany kredyt inwestycyjny może stać się potężną sprężyną dla rozwoju przedsiębiorstwa, pozwalając na rozszerzenie działalności, a także znaczną poprawę wyników finansowych.

Kredyt inwestycyjny dla firm, czyli wszystko, co warto o nim wiedzieć

Bez wątpienia najważniejsza informacja na temat mechanizmu działania kredytów inwestycyjnych jest taka, że finansowanie tego rodzaju zawsze ma charakter celowy. Pod tym względem kredyt na inwestycje przypomina chociażby kredyty hipoteczne, które również są zawsze przyznawane przez banki w celu sfinansowania konkretnego wydatku, jakim w tym wypadku jest zakup nieruchomości. W odniesieniu natomiast do kredytów inwestycyjnych celem kredytowania będą więc inwestycje. W tym miejscu pojawia się jednak pewien problem, który koniecznie powinien rozważyć przedsiębiorca zastanawiający się, jak pozyskać kredyt inwestycyjny.

Co bowiem dokładnie będzie tutaj oznaczać „inwestycja”? W czystej teorii pojęcie to posiada cały szereg znaczeń. Przedsiębiorcy często więc są przekonani, iż bank dysponuje określoną listę możliwych celów inwestycyjnych, na które firma może zaciągnąć kredyt inwestycyjny. Takie przeświadczenie nie odpowiada jednak rzeczywistości.

Mówiąc najogólniej, przez inwestycje w omawianym kontekście należy rozumieć te wydatki, które są w stanie stymulować rozwój firmy. Co jednak bardzo istotne, ostatecznie decyzja zawsze należy do banku, a więc kredytodawcy. To właśnie kredytodawca decyduje po pierwsze, czy dany wydatek zostanie uznany za cel inwestycyjny, a po drugie, czy owa inwestycja stwarza rzeczywiste perspektywy rozwoju. 

Mówiąc prościej, aby pozyskać kredyt inwestycyjny dla firm, musimy nie tylko przekonać bank, że planowane przez nas wydatki mają charakter inwestycji, ale także, że owa inwestycja przyniesie spodziewane rezultaty finansowe. Jest to kwestia bardziej istotna, niż może się wydawać. W większości wypadków możliwy jest bowiem np. kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości. Nawet jednak jeżeli bank zgodzi się z nami, iż wydatek ten stanowi inwestycję, konieczne będzie także wykazanie, iż np. zakup lokalu przez naszą firmę ma szanse zadziałać jako bodziec dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Oczywiście, w ramach oceny wniosku kredytowego składanego przez firmę analityk bankowy weźmie pod uwagę również kilka innych, niemniej istotnych faktów, o jakich opowiemy w dalszej części tekstu.

Kredyt inwestycyjny warunki, czyli jak pozyskać finasowanie na rozwój?

Podstawowym wymogiem, jaki musi zostać spełniony, aby przedsiębiorca w ogóle mógł myśleć o otrzymaniu kredytu inwestycyjnego jest:

  1. Wskazanie konkretnego wydatku mającego charakter inwestycji.
  2. Przekonanie banku, iż dana inwestycja korzystnie wpłynie na rozwój firmy.

Drugi punkt będzie wymagać więc przedstawienia szczegółowego i realistycznego biznesplanu. To właśnie w dużej mierze na tej podstawie bank zdecyduje, czy planowane przez nas przedsięwzięcia, które chcemy sfinansować kredytem inwestycyjnym, faktycznie mają szanse powodzenia. Co bardzo ważny, dobry biznesplan w niektórych przypadkach może umożliwić uzyskanie kredytu nawet młodym firmom.

Co do zasady, kredyt inwestycyjny dla nowych firm stanowi rozwiązanie trudno dostępne, jednak jeśli analityk bankowy uzna nasze plany za naprawdę obiecujące, pozyskanie finansowania okaże się jak najbardziej realne. W niektórych wypadkach bank będzie nam skłonny „odpuścić” firmie wkład własny, jakkolwiek tego rodzaju opcja dostępna jest jedynie w ofertach niektórych kredytodawców (w takiej sytuacji wkład własny jest finansowany na podobnych zasadach, jak często ma to miejsce w przypadku kredytów hipotecznych).

Jakie jeszcze czynniki mogą być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt inwestycyjny dla firm? Oczywiście będzie to kondycja finansowa przedsiębiorstwa.

Zasada jest prosta: im lepszy stan firmy, tym większa szansa na pozyskanie kredytu inwestycyjnego. Nie bez znaczenia będzie również branża, w jakiej działamy. Ten ostatni czynnik nabiera szczególnego znaczenia w obecnych realiach, kiedy z jednej strony perspektywy dla niektórych sektorów są, delikatnie mówiąc, negatywne, zaś z drugiej strony rozwijają się inne gałęzie gospodarki.

Można zakładać, że w przypadku np. biura podróży uzyskanie kredytu inwestycyjnego będzie obecnie znacznie trudniejsze niż w przypadku sklepu online. Podobnie kredyt inwestycyjny dla rolników może okazać się trudno dostępny. Jednocześnie należy jednak zawsze mieć na uwadze fakt, że w przypadku kredytów na inwestycje banki, co do zasady, wykazują się elastycznym podejściem. Oznacza to mniejsze lub większe pole do negocjacji, a także możliwość zniwelowania niektórych zewnętrznych czynników np. poprzez przedstawienie ciekawego biznesplanu.

Kredyt inwestycyjny: oprocentowanie a ocena zdolności kredytowej firmy

Kolejna ważna informacja dotyczy warunków, na których udzielane są takie produkty finansowe, jak kredyt inwestycyjny. W sieci bez problemu znajdziemy opisy ofert kredytów inwestycyjnych w różnych bankach. Trzeba jednak brać poprawkę na fakt, że nawet najlepszy kredyt inwestycyjny prezentuje informacje, które raczej przybliżają ofertę danego banku, niż są jej wierny odzwierciedleniem.

Dlaczego tak się dzieje? Od oceny stanu finansowego firmy, perspektyw branży, a także biznesplanu zależy nie tylko sama decyzja o przyznaniu kredytu, ale także warunki, na jakich kredyt inwestycyjny jest przyznawany. Jeżeli bank uzna np. nasze przedsięwzięcie za obarczone większym ryzykiem, może to oznaczać wyższą marżę lub krótszy okres kredytowania. Czynnik ten ma istotny znaczenie jeśli chodzi o kwestię – kredyt obrotowy a inwestycyjny. W przypadku bowiem kredytów inwestycyjnych rozpiętość dostępnego okresu trwania umowy jest naprawdę duża: możliwe jest uzyskanie kredytu zarówno na kilkanaście miesięcy, jak i 10 lat. 

Dla przykładu: dany bank może posiadać w swojej ofercie kredyt inwestycyjny na 20 lat. Nie oznacza to jednak, że wskazany okres kredytowania będzie dostępny dla każdego wnioskującego. W niektórych wypadkach na wysokość marży, a także okres kredytowania, może mieć wpływ również to, czy zdecydujemy się na kredyt ubezpieczony, czy też wybierzemy wariant standardowy.

Jakie są koszty kredytu inwestycyjnego i na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty?

Kiedy znamy już odpowiedź na pytanie – co to jest kredyt inwestycyjny i jak działa, warto będzie także przyjrzeć się dokładniej możliwym kosztom. Podstawowym kosztem jest oczywiście oprocentowanie, które będzie zależeć od stawki WIBOR. Oprócz tego banki będą jednak pobierać również prowizję. Standardowo pobierana jest także oczywiście marża kredytu inwestycyjnego.

Stąd też prosty wniosek, że najlepszy kredyt inwestycyjny to niekoniecznie oferta z najniższym oprocentowaniem. Na tym jednak sprawa się nie kończy, bank może bowiem zmniejszyć wysokość pobieranej marży, jeśli zdecydujemy się na kredyt inwestycyjny zabezpieczony. Zabezpieczeniem może być nieruchomość, weksel in blanco lub gwarancja de minimis.

Oprócz tego bank może jednak oferować również ubezpieczenie kredytu inwestycyjnego. W tym wypadku przeważnie wybór opcji z zabezpieczeniem (nieruchomość, przewłaszczenie itd.) oraz jednoczesny wykup ubezpieczenia kredytu będzie skutkować znacznym obniżeniem marży pobieranej przez bank. Niekoniecznie oznacza to jednak zmniejszenie raty miesięcznej.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Bank może pobierać dodatkowo prowizję od niewykorzystanych środków. Sama prowizja podstawowa może natomiast być płatna osobno lub też pomniejszać kwotę kredytu.

Kredyt inwestycyjny – podsumowanie

Jak widać dzięki powyższym informacjom, w przeważającej większości wypadków nie będziemy w stanie ocenić atrakcyjności warunków danego kredytu na inwestycje jedynie dzięki teorii. Samo oprocentowanie to tylko jeden z kilku istotnych elementów. Co więcej, kształt finalnej oferty przeważnie będzie uzależniony od oceny naszego wniosku oraz stanu finansowego firmy.

Różne internetowe narzędzia prezentujące informacje z takich obszarów, jak np. oprocentowanie kredytu inwestycyjnego w 2020 roku, wysokość prowizji czy wysokość marży pobierane przez bank bez wątpienia mogą się okazać użyteczne. Nie należy jednak zakładać, że będziemy w stanie poznać faktyczne warunki kredytu jeszcze przed otrzymaniem oferty od banku, ponieważ raczej nie jest to możliwe.

Kredyty inwestycyjne dla firm rządzą się swoją własną, jak widać skomplikowaną specyfiką, która zdecydowanie odróżnia je chociażby od różnych form kredytowania dla osób fizycznych.