7 powodów negatywnej decyzji kredytowej – dlaczego bank odmawia?

Ubieganie się o kredyt w banku wiąże się szeregiem formalności. Niestety, wielu konsumentów często spotyka się decyzją odmowną w sprawie udzielenia zobowiązania. Banki nie mają obowiązku informowania o przyczynie. Warto poznać jednak najpopularniejsze czynniki, które o tym przesądzają. Oto 7 powodów negatywnej decyzji kredytowej.

powody negatywnej decyzji kredytowej

Kredyty bankowe to popularny sposób na załatanie domowego budżetu. W zależności od statusu kredytobiorcy (konsument, przedsiębiorca), uzyskać można różnego rodzaju zobowiązania na pokrycie różnych wydatków. Popularne są zarówno kredyty konsumenckie na mniej kosztowne, bieżące wydatki, jak i kredyty hipoteczne na zakup mieszkania lub nieruchomości.

Jednak niezależnie od rodzaju kredytu i celu, na jaki się go zaciąga, wielu potencjalnych kredytobiorców często spotyka się z decyzją odmowną w sprawie udzielenia zobowiązania. Choć wielu konsumentów stara się dołożyć wszelkich starań, aby wypaść przed bankiem najlepiej, wystarczy jeden czynnik, którzy może przesądzić o negatywnej decyzji kredytowej banku.

Bank nie musi informować o przyczynie odmowy udzielenia kredytu

Bank ocenia, czy może zaufać danemu konsumentowi na podstawie kilku niezbędnych informacji. Ich zakres jest jawny, wszak ich weryfikacja odbywa się w obecności konsumenta, który niekiedy jest proszony o doprecyzowanie danych wiadomości.

Niestety, w przypadku stwierdzenia, że dane warunki regulaminowe nie zostały spełnione – bank może podjąć decyzję o odmowie udzielenia kredytu. Co gorsza, instytucje bankowe nie mają obowiązku poinformowania konsumenta o przyczynie odmowy. Przy dobrych praktykach firmy, przyczyna może oczywiście zostać podana, jednak nie należy to do ustawowych obowiązków w sektorze bankowym.

Warto znać mechanizmy działania banków

Wielu konsumentów po uzyskaniu odmowy może zatem tylko gdybać na temat przyczyny odmowy udzielenia kredytu. Aby uniknąć takiej potencjalnej niepewności, warto poznać najpopularniejsze czynniki powodujące negatywną decyzję co do udzielenia kredytu.

Znając ich treść i mając wiedzę na temat mechanizmów podczas ubiegania się o kredyt, można nie tylko mieć lepszą świadomość na temat kompetencji banku, ale i wiedzieć, jak przygotować się do wniosku kredytowego. Na niektóre czynniki konsument ma bowiem decydujący wpływ.

7 powodów negatywnej decyzji kredytowej

1. Niewystarczająca zdolność kredytowa.

Ocena zdolności kredytowej przez bank to podstawowy parametr, który ma najbardziej decydujący wpływ na podjęcie późniejszej decyzji co do ewentualnego przydzielenia kredytu. Zdolność oceniana jest na podstawie weryfikacji wpisów w rejestrach finansowych i bazach dłużników.

Banki sprawdzają m.in. wpisy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), a także niekiedy i w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG). Zaglądając tam, bank może posiąść wiedzę na temat m.in. poniższych zagadnień.

  • Zaległości w spłacie innych zobowiązań. W rejestrze BIK bank może sprawdzić informacje np. na temat opóźnień w spłacie innych kredytów, pożyczek i chwilówek. Ponadto, sprawdzony może zostać niekiedy także rejestr BIG, gdzie widoczne są np. spłacane rachunki, raty za leasing samochodu, opłaty za abonament w sieci komórkowej, a nawet pożyczki prywatne. Jakiekolwiek zaległości ze wspomnianych zagadnień są traktowane przez bank negatywnie.
  • Jest się w trakcie spłaty zobowiązań pozabankowych. Banki nie patrzą przychylnie na klientów, którzy są w trakcie spłaty tzw. chwilówek lub pożyczek. Jednakże, stosunek instytucji do tych zagadnień zależy od danego banku.
  • W przeszłości było się dłużnikiem. Banki mogą też nieprzychylnie patrzeć na wpisy dokumentujące długi, które już się spłaciło. Istotnym aspektem będzie ponadto ile czasu minęło od spłaty długów, jakie były ich wartości i ile czasu zajęło uregulowanie zaległości.
  • Posiada się bieżące zadłużenie. Niestety, banki zazwyczaj odrzucają wnioski kredytowe konsumentów, którzy są w momencie składania wniosku dłużnikami. Łagodząca może być jedynie okoliczność niskiej kwoty zadłużenia i niedługi czas jej istnienia.
  • Jest się objętym działaniami komornika lub firmy windykacyjnej. Wiąże się to z powyższym punktem. Banki nie udzielą kredytu konsumentom, którzy posiadają wieloetapowo narastające zadłużenia, których skutkiem są działania windykatora lub tym bardziej – komornika. Trudno oczekiwać, aby udzielano kredytu osobie, która może nie mieć z czego go spłacić.

2. Złożyło się zbyt wiele zapytań o kredyt w tym samym banku.

Wspomniany wyżej rejestr BIK gromadzi także informacje na temat ilości zapytań konsumenta do banku w sprawie kredytu. Mowa tutaj zarówno o wielu bankach, jak i jednej placówce. Jeżeli np. konsument spotka się raz z odmową i po krótkim czasie znów będzie próbował ubiegać się o zobowiązanie, to spotka się z automatyczną odmową.

Wynika to z tzw. okresu karencji, czyli czasu między ostatnią odmową udzielenia kredytu a danym czasem, kiedy konsument znów będzie próbował ubiegać się o kredyt. Jeśli zrobi to w międzyczasie – zawsze uzyska odmowę, co dodatkowo – jak już wspomniano – będzie widniało w Biurze Informacji Kredytowej.

3. Nie spełnia się wymagań wiekowych.

Nie ma sztywnej granicy wiekowej, jaka obowiązuje odgórnie w każdym banku. Choć zazwyczaj jest to minimalnie 21 lat, a maksymalnie 70, to warto zapoznać się z regulaminem kredytowym w konkretnej placówce. Uniknie się przez to potencjalnych nieporozumień związanych z wiekiem.

Jeśli bowiem konsument nie spełnia danych kryteriów, to jego wniosek spotka się z automatycznym odrzuceniem. Bez zważania na inne parametry.

4. Niespełnione wymagania co do stażu pracy bądź rodzaju umowy.

Ważnym punktem, który weryfikowany jest przez każdą instytucję bankową, jest też kwestia posiadanego zatrudnienia. Każdy bank wymaga od swojego konsumenta stałej pracy, która wykonywana jest co najmniej od danego czasu (zazwyczaj 3 miesięcy).

Musi być też regulowana umową (o pracę, zlecenie lub o dzieło). Jej okres obowiązywania może być nieokreślony lub określony, jednak wówczas stosowany jest wymóg na zazwyczaj przynajmniej 3 miesiące.

Ostatnia sprawa – zarobki, osoby na utrzymaniu i comiesięczne wydatki. Ich wysokość musi być optymalna, aby spłata rat kredytu nie nadwyrężała domowego budżetu.

Jeżeli konsument nie spełni któregoś z kryteriów związanych z zarobkami i wydatkami – jego decyzja kredytowa może okazać się negatywna.

5. Nie jest się w związku małżeńskim.

Oto kolejny z 7 powodów negatywnej decyzji kredytowej. Punkt ten wiąże się poniekąd z kwestią zarobków i comiesięcznych wydatków. Osoba, która osiąga dane dochody i ma na utrzymaniu np. inne osoby, może uzyskać lepszą zdolność kredytową, gdy jest w związku małżeńskim. Wskazane jest tutaj oczywiście posiadanie małżonka, który ma stałe dochody z tytułu zatrudnienia.

Wówczas domowe wydatki „rozkładają się”, przez co osoba ubiegająca się o kredyt może uzyskać zobowiązanie na lepszych warunkach, mając lepszą zdolność kredytową. Gdy jednak nie jest się w związku małżeńskim, to dane dochody w stosunku do wydatków mogą dla banku okazać się niewystarczające do potencjalnej spłaty kredytu.

6. Wnioskujący nie jest zameldowany w kraju.

Uzyskanie kredytu w Polsce może być trudne dla osoby, która pracuje za granicą i nie jest obecnie zameldowana w Polsce. Dla banku bowiem meldunek to swego rodzaju zabezpieczenie do np. wysyłania korespondencji lub kierowania pism windykacyjnych.

W przypadku braku meldunku, który najczęściej związany jest z osobami pracującymi poza granicami Polski, decyzja kredytowa może okazać się negatywna.

7.  Wniosek złożono na zbyt wysoką kwotę pożyczki.

Czas na ostatni z 7 powodów negatywnej decyzji kredytowej. Decyzja pożyczkowa jest też silnie skorelowana z wysokością pożyczki, o jaką ubiega się konsument. Na skutek wspomnianych kryteriów zarobkowych może się okazać, że bak nie przydzieli oczekiwanej kwoty zobowiązania.

Bank może ocenić, że klient nie będzie w stanie spłacić tak wysokiej raty kredytu, przez co wyda negatywną decyzję. Warto jeszcze przed ubieganiem się o kredyt ocenić swoją sytuację finansową, aby lepiej dopasować do tego kwotę kredytu w granicach możliwości konsumenta.

Dodaj komentarz