Ile punktów w BIK potrzeba aby dostać kredyt?

Weryfikacja historii kredytowej konsumenta w Biurze Informacji Kredytowej to jeden z najważniejszych etapów, jakie towarzyszą składaniu wniosku o kredyt. To w duże mierze od wpisów znajdujących się właśnie w tym rejestrze zależy werdykt, jaki wyda bank. Pomaga w tym ocena punktowa, czyli scoring. Ile punktów w BIK potrzeba, aby dostać kredyt?

Ile punktów w BIK

Kredyty bankowe bez wątpienia cieszą się dużą popularnością. Sprzyja temu nie tylko troska banków o stałą obecność w reklamach, ale i to, że potrzeba pozyskania awaryjnej gotówki w razie nagłej potrzeby trwale towarzyszy konsumentom. W odpowiedzi na zmieniający się świat i rosnącą dominację internetu, banki dbają o dopasowanie swoich ofert do tych realiów.

Zmieniające się czasy w kontekście finansów korzystnie wpływają na rzecz uproszczenia np. procesu ubiegania się o kredyt. W internecie dominuje szybkość, prostota, przejrzystość i skupienie jak największej ilości czynności w jednym. W tym kierunku swoją drogę torują sobie także finanse, które w internetowym wydaniu nie powinny jednak wzbudzać u konsumenta zbyt wielu złudzeń. To, że jest prościej i szybciej, nie znaczy, że kredyt uzyskamy w kilkanaście minut, bez żadnych formalności.

Zobacz swój raport w BIK

Owszem, jest to możliwe w kontekście firm pożyczkowych, które prześcigają się w skracaniu całego procesu udzielania zobowiązania – łącznie z weryfikacją i przekazaniem środków. Banki, jak daleko w zmianach nie poszłyby, muszą jednak zachować bardziej restrykcyjne zasady weryfikacji swoich potencjalnych klientów. Wydłużają one nieco cały proces, ale mają dwa istotne uzasadnienia. Po pierwsze, Prawo Bankowe wymaga od banków spełnienia określonych wymogów podczas poddawania ocenie profilu kredytobiorcy. Po drugie, banki wolą neutralizować ryzyko związane z pożyczaniem dużych sum pieniędzy osobom ze złą historią kredytową, o niskich zarobkach lub z tendencją do popadania w długi.

O jakich krokach podczas weryfikacji musi pamiętać bank?

Każdy bank, zanim przejdzie do podpisania umowy kredytowej i formalnego przekazania go na konto konsumenta, ma obowiązek przeprowadzić weryfikację. Jej przebieg musi być zgodny zapisami Prawa Bankowego. Wytyczne na ten temat zawarto konkretnie w artykule 70 pod tytułem „zdolność kredytowa”1 mówi m.in., że „Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.”

Innymi słowy, bank poprzez ocenę zdolności kredytowej szacuje ryzyko związane z udzieleniem finansowego zobowiązania. Aby dokonać tego w rzetelny i miarodajny sposób, istnieją instrumenty i zestaw działania, który wdrażany jest przy każdym wniosku kredytowym.

 • Sprawdza się wysokość uzyskiwanych miesięcznie dochodów.
  Bank sprawdza, czy wysokość uzyskiwanych comiesięcznie dochodów jest wystarczająca, dla uzyskania określonej kwoty kredytu. Na tej podstawie bowiem wylicza się miesięczną ratę, na której spłatę kredytobiorca będzie mógł sobie swobodnie pozwolić.
 • Z powyższym punktem wiąże się jeszcze wysokość miesięcznych zobowiązań.
  Do oszacowania kwoty kredytu i wysokości miesięcznej raty potrzebne będzie też podanie przybliżonej kwoty miesięcznych wydatków. Mowa tutaj zarówno o wydatkach „na życie”, czyli kosztach żywności i innych wydatkach osobistych, jak i kosztach związanych z opłatami stałymi. Do wydatków zaliczyć będzie trzeba czynsz, rachunki, ewentualne inne raty kredytów oraz koszty innych zobowiązań. Nie bez znaczenia będzie też podanie kosztów utrzymania dzieci lub innych osób, jeżeli mamy kogoś na utrzymaniu. Łączna suma tych wydatków w stosunku do miesięcznej pensji musi spokojnie pozwalać na spłatę kredytu.
 • Trzecim elementem weryfikacji, bez którego nie miałaby ona sensu, jest sprawdzenie historii kredytowej w rejestrze BIK.
  Co to jest, na czym polega i z czym się wiąże? Zapraszamy do dalszej lektury naszego poradnika.

Co to jest BIK – podstawowe narzędzie przy udzielaniu kredytu

Pod skrótem BIK kryje się nic innego jak Biuro Informacji Kredytowej. Jest to jedno z najpopularniejszych przedsiębiorstw zajmujących się gromadzeniem danych na temat spłaty zobowiązań przez miliony Polaków. Początki BIK sięgają października 1997 roku, kiedy to powołano je z inicjatywy organizacji zrzeszającej działające na terenie Polski banki – Związek Banków Polskich (ZBP) na podstawie stosownego prawa2. Zajmują się one aktywnym i trwałym wsparciem rejestru. Udziały w BIK posiada wiele dużych banków.

Do statutowych celów Biura Informacji Kredytowej należy gromadzenie, ingerowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji na temat spłaty kredytów bankowych. Poza kredytami, BIK zbiera także w ostatnich informacje jeszcze o wybranych pożyczkach i chwilówkach pozabankowych. Ponadto, współpracuje szeroko także ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowymi, czyli SKOK-ami.

W przypadku omawianych dziś kredytów bankowych, BIK ma dość szerokie kompetencje związane ze wspomnianym gromadzeniem danych na temat spłaty takich zobowiązań. Ma ono prawo nie tylko odnotowywać informacje na temat parametrów i czasu, w którym udzielony został kredyt. Monitorowana jest także jego spłata, poprzez zbieranie danych o terminach wnoszenia kolejnych rat i ich kwotach. W razie opóźnień, bank odnotuje informacje o tym, jak długo zalegano ze spłatą i jaka w tym czasie powstała kwota zadłużenia. Ponadto, BIK odnotowuje też informacje o osobach, zanim uzyskają kredyt. Pojawiają się tam wpisy np. o tym, ile zapytań o uzyskanie kredytu w dowolnej ilości banków złożył dany konsument.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione dane i ich obszerność, nic dziwnego, że weryfikacja konsumenta w BIK ma tak duże znaczenie. Wpisy w nim zawarte pozwalają rzetelnie i wnikliwie ocenić zdolność kredytową konsumenta i wspomniane – związane z tym ryzyko.

Czym jest scoring BIK i jakie ma znaczenie?

Same wpisy na temat historii kredytowej konsumenta to jednak nie wszystko. Aby łatwiej, szybciej i wygodniej organy sprawdzające BIK mogły oszacować zdolność kredytową konsumenta, opracowano narzędzie, które nazywa się scoring BIK3. Jego rola i zasady, na jakich podstawie działa, są wyjątkowo proste. Wskaźnik ten pod postacią oceny punktowej w skali od 192 do 631 punktów i od 1 do 5 gwiazdek podsumowuje informacje przedstawione w historii kredytowej. Im lepszy jest profil kredytowy konsumenta, tym wyższa jest ocena punktowa i tym więcej otrzymuje on gwiazdek.

Scoring obliczany jest przy pomocy zestawienia profilu konsumenta z innymi konsumentami w takim samym przedziale wiekowym, którzy mają bogatą historię kredytową. Im bliżej nam do osób z najlepszą historią, tym wyższą ocenę punktową uzyskujemy.

Ważne! Na scoring BIK wpływ nie mają tylko zawarte w nim informacje oraz stopień, w jakim są one pozytywne. Znaczenie ma też to, ile jest tych wpisów. Uboga historia kredytowa, która nie dokumentuje spłaty zbyt wielu lub żadnych zobowiązań kredytowych, obniża scoring konsumenta i skutecznie psuje przez to jego wiarygodność kredytową. Dla banku taka osoba jest bowiem jedną wielką niewiadomą – nie ma jak oszacować ryzyka kredytowego.

Jakie znaczenie ma zatem scoring BIK dla banku? Ogromne! Bank na podstawie przedstawionej oceny punktowej może zadecydować, czy w ogóle jest gotów udzielić kredytu danemu konsumentowi. To właśnie ocena punktowa w połączeniu ze wglądem w historię wpisów daje bankowi podstawy do podjęcia lub zaprzestania dalszych działań w celu potencjalnych negocjacji warunków zobowiązania.

Jak sprawdzić ile mam punktów w BIK?

Po lekturze podstawowych informacji na temat zasad funkcjonowania BIK i wartościowania zgromadzonych w nim wpisów, wielu czytelników chciałoby pewnie wiedzieć jak sprawdzić swoją punktację w BIK. Istotnie, warto sprawdzić ten parametr, zanim zacznie się w ogóle ubiegać o kredyt. Pozwoli to dowiedzieć się, na czym się stoi, unikając niespodzianek lub zwyczajnej niepewności podczas weryfikacji oceny BIK przez bank.

Sprawdzenie swojej historii w Biurze Informacji Kredytowej jest na ogół bardzo proste. Aby tego dokonać, trzeba w pierwszej kolejności wejść na stronę internetową rejestru. Aby wygenerować raport na temat swojej historii kredytowej i oceny punktowej, wybrać można dwa dostępne sposoby.

 • Wygenerowanie darmowego raportu raz na pół roku. Niestety, na wyniki takiego raportu wysyłanego wiadomością mailowo, można czekać nawet 30 dni i nie zawiera on scoringu.
 • Wygenerowanie błyskawicznego raportu za 39 złotych, co można robić w nieograniczonej ilości. Zawiera on pełne informacje na temat oceny punktowej.

Po wybraniu dogodnej dla siebie metody i otrzymaniu zamówionego raportu, pora przejść do lektury. Informacja o scoringu BIK zawarta jest w dedykowanej sekcji raportu pod tytułem „ocena punktowa BIK”. Znajduje się ona w drugiej sekcji, tuż pod „wskaźnikiem BIK”, który  Przedstawiona jest ona za pomocą dwóch środków.

 1. Informacja graficzna, pokazująca liczbę niebieskich pasków od 0 do 100 w kółku. Im lepsza jest zdolność kredytowa konsumenta, tym bardziej niebieskie jest kółko. Na przykład, 98 na 100 oznacza, że konsument ma bardzo wysoki scoring (w starym sposobie naliczania punktów to ponad 600).
 2. Informacja liczbowa, pokazująca liczbę punktów wyrażonych w przedziale od 0 do 100. Przykładowo, konsument może zyskać punktową ocenę swojej zdolności kredytowej pod postacią 78 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Wspomniane niebieskie paski tworzące koło, które otacza uzyskane punkty, pokazują, ile brakuje do uzyskania najwyższej punktacji.

Jak należy interpretować określoną ocenę w BIK?

Jak już wspomniano wyżej, Biuro Informacji Kredytowej zmieniło niedawno sposób naliczania punktów, całkowicie porzucając dotychczasowy system. Do końca 2017 roku, ocena punktowa w BIK wyrażana była w skali od ok. 192 do nawet 630 punktów4. Określone przedziały takiego systemu scoringu odzwierciedlała poszczególna ilość gwiazdek. W zależności od tego, jak dobra (lub zła) była zdolność kredytowa konsumenta, uzyskać można było od 1 do nawet 5 gwiazdek. Pożądane przez banki były takie scoringi, które skutkowały 4 lub 5 gwiazdkami.

Obecnie, po wprowadzonych zmianach, porzucono zarówno wyjątkowo rozbudowaną skalę punktacji, jak i sposób przedstawienia jej w formie graficznej. Teraz, w ramach scoringu BIK, konsument może uzyskać od 0 do jedynie 100 punktów. Graficznie, punktacji towarzyszy koło otaczające liczbowy zapis punktacji. W zależności od ilości punktów przyznanych przez Biuro, kółko zapełnione jest określoną ilością niebieskich kresek. Im więcej punktów, tym bardziej jest ono niebieskie.

Jak interpretować określoną ocenę punktową w raporcie Biura Informacji Kredytowej? Trzeba przyznać, że wprowadzone zmiany w znaczącym stopniu uprościły interpretację skali punktowej. Przedziały, które odpowiadają dobrej i negatywnej zdolności kredytowej, są prostsze do przedstawienia. Wygląda to następująco.

 • Uzyskanie od 0 do 59 punktów oznacza, że nasza zdolność kredytowa nie jest dobra. Może to skutecznie utrudnić ubieganie się o kredyt bankowy.
 • Punktacja wynosząca więcej niż 60 punktów i nie więcej niż 80 traktowana jest teoretycznie jako dobra. Teoretycznie, gdyż wystarczy kilka bieżących opóźnień w spłacie zobowiązań, by nawet i przy tak wysokiej punktacji wskaźnik BIK może zapalić się na czerwono. Dobrze widać to po przykładowym raporcie załączonym na oficjalnej stronie BIK.
 • Punktacja wynosząca 80 i więcej punktów oceniana jest jako bardzo dobra. Oznacza to, że ogólny obraz historii kredytowej konsumenta przedstawia go jako terminowego płatnika zobowiązań. Osoby mające taki scoring mają największe szanse na kredyt. A im bliżej 100 punktów, tym lepsza pozycja negocjacyjna co do np. parametrów kredytu.

Ile punktów w BIK potrzeba, aby dostać kredyt?

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione informacje, nie sposób nie postawić pytania, ile tak naprawdę punktów potrzebne jest do uzyskania poprzez raport BIK, by uzyskać kredyt.. Przed zmianą sposobu przedstawiania punktacji w BIK spotkać się można było z twierdzeniem, że 480 punktów w starym systemie to minimum, od którego banki mogą dopiero rozważyć rozpoczęcie negocjacji co do udzielenia kredytu. Jak ta informacja prezentuje się w kontekście nowych zasad, które weszły w życie z początkiem 2018 roku?

Można się spytać, ile nowych punktów należy teraz uzyskać, aby dostać kredyt, jednak naszym zdaniem – nie ma to większego sensu. Trudno odpowiedzieć na takie pytanie jednoznacznie, gdyż każdy bank ma w tym aspekcie własne i całkowicie odrębne kryteria. Niektóre mogą podchodzić surowo do widocznej w raporcie BIK oceny punktowej i decydować się na udzielenie zobowiązania tylko dla osób, które, między innymi, mają bardzo dobrą zdolność kredytową. Jak zasugerowaliśmy w jednym akapicie wyżej, jest to zwykle 80 i więcej punktów scoringowych.

Warto też zaznaczyć, że pytanie „Ile punktów w BIK potrzeba, aby dostać kredyt?” jest bardzo nieprecyzyjne. Kredyt w banku nie jest w końcu udzielany tylko na podstawie scoringu BIK i oceny przez bank zawartych tam wpisów. Fakt, ma to kluczowe znaczenie przy ocenie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, ale nie można zapominać też o innych parametrach, które wyszczególniono na początku dzisiejszego tekstu.

Przypominamy – przy udzielaniu kredytu, sprawdzane są też informacje o zatrudnieniu. Wymaga się np. tego, aby było ono stałe i oparte najlepiej na umowie o pracę. Sprawdza się też wysokość dochodów, a także wysokość comiesięcznych wydatków. Dopiero przy uwzględnieniu tych danych, razem z dobrą oceną punktową w BIK wynoszącą najlepiej 80 i więcej punktów, szanse na kredyt na dobrych warunkach są duże.

Co wpływa pozytywnie na scoring w BIK?

Jeżeli zamierzamy ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku lub w przeszłości zdarzyło się ponieść w związku z tym porażkę, warto wiedzieć, co zwiększa szanse na kredyt. Na punktację w raporcie Biura Informacji Kredytowej, największe znaczenie mają rzecz jasna informacje na temat terminowej spłaty zobowiązań. Mowa tutaj zarówno o kredytach bankowych, kartach kredytowych, limitach odnawialnych, jak i wybranych pożyczkach, chwilówkach i zobowiązaniach finansowych udzielanych przez SKOK-i. Na poparcie przedstawionych informacji, zerkniemy ponownie w przykładowy raport na temat zdolności kredytowej BIK, jaką Biuro zawarło na swojej stronie internetowej.

 • Z raportu można wyczytać między innymi, że na scoring BIK istotny wpływ ma ilość zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Jeżeli w czasie spłaty nie nastąpiło zbyt wiele zakłóceń bądź też w ogóle się one nie pojawiły, to tym lepsza będzie ocena punktowa. Dobrze dlatego jest choć dwa-trzy razy wziąć pożyczkę lub kredyt – to inwestycja w dobrą zdolność kredytową.
 • Wspomniane „zakłócenia” w czasie spłaty zobowiązania mogą przyjąć formę opóźnień z uregulowaniem raty za kredyt lub ze zwróceniem pieniędzy pożyczonych w ramach karty kredytowej. Mogą one mieć status opłaconych – jednak im mniej informacji o nieterminowej spłacie zobowiązań, tym wyższa jest punktacja BIK.
 • Znaczenie mają też kwoty ewentualnych opóźnień w spłacie – im mniejsze one są, tym lepsza będzie ocena punktowa.

Co wpływa negatywnie na scoring w BIK?

Po przytoczeniu najważniejszych czynników, które korzystnie wpływają na zdolność kredytową, warto też omówić i te parametry, które skutecznie psują scoring w BIK. Jak w końcu wiadomo, rejestr ten dokładnie monitoruje oba rodzaje aktywności związane ze spłatą zobowiązań. Nie tylko te pozytywne, ale i negatywne. Podobnie jak w powyższym przykładzie, za podstawę do zebrania przykładowych informacji na temat czynników negatywnie wpływających na scoring BIK5.

 • Podstawowy parametr, który potrafi skutecznie obniżyć notowania w raporcie to oczywiście opóźnienia w spłacie zobowiązań. Im większa jest ich kwota, tym niestety niższy jest scoring. Tym gorzej, jeśli konsument w swojej historii kredytowej nie wykazuje zbyt licznej listy zobowiązań, a przy którymś z nich ma widoczne opóźnienie. Bardzo źle wpływa to na punktację.
 • Kolejny parametr, który negatywnie działa na scoring w BIK to niespłacone zadłużenie. Im większa jest jego kwota i im dłuższy ma on status nieopłaconego, tym gorzej wypada nasza zdolność kredytowa.
 • Warto też pamiętać, że na scoring w BIK ma wpływ to, ile razy będziemy się ubiegać o kredyt w krótkim odstępie czasu. Każdy bank, u którego dany konsument ubiega się o zobowiązanie kredytowe, ma obowiązek sprawdzić jego dane w BIK. Jak wspominaliśmy wcześniej, to realizacja przepisów Prawa Bankowego, które obliguje to oceny ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Każda próba sprawdzenia historii kredytowej konsumenta w BIK jest traktowana jako „wysłanie zapytania”. Jeżeli jest ich zbyt wiele, to wpłynie to niekorzystnie na scoring.

Co jeszcze może mieć znaczenie dla banku przy udzielaniu kredytu?

Bank podczas weryfikacji, niektóre banki mogą też zwrócić uwagę na wpisy importowane z Biura Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor). Przykładowy raport z BIK pokazuje jasno, że takie informacje są w nim zawarte. Są one dość szczegółowe. Przedstawiają rodzaje konkretnych zobowiązań, wierzycieli, wobec których je zaciągnięto i kwota ewentualnych zaległości. Przykładowo, mogą to być opóźnienia w zapłacie faktur, czynszu czy rachunków. Informacje o takich długach zostaną zawarte w podsumowaniu, przedstawiając ilość zaległości odnotowanych w BIG.

Co, jeśli nie uzyskamy kredytu w banku z powodu niskiej oceny w BIK?

Niestety, może się okazać, że drogą weryfikacji danych konsumenta bank odmówi udzielenia kredytu z powodu niskiej oceny punktowej w BIK. Czy w takiej sytuacji konsument ma zamkniętą drogę do uzyskania zobowiązania finansowego? W żadnym wypadku. W takiej sytuacji na klientów otwarte są dziesiątki firm pożyczkowych, które jak grzyby po deszczu pojawiają się na polskim rynku finansowym w ostatnich latach.

Konsumenci mogą przebierać z ofert, chociażby, firm oferujących tzw. chwilówki, czyli pożyczki krótkoterminowe. Udzielane są one na niewielkie kwoty rzędu 2000-4000 złotych z zastrzeżeniem, że trzeba je spłacić najczęściej w czasie od 30 do 45 dni. Wiele firm oferuje darmowe pożyczki przy skorzystaniu z usług po raz pierwszy.

Jeżeli konsument potrzebuje większej sumy pieniędzy, to może rozejrzeć się też za firmami oferującymi pożyczki długoterminowe. Dostępnymi kwotami i czasem spłaty są one zbliżone do kredytów konsumenckich w bankach. Uzyskać można kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych do spłaty od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Dlaczego osoba zamkniętą drogą do kredytu dalej ma czego szukać w wielu firmach pożyczkowych? Ponieważ wielu pożyczkodawców nie wymaga w ogóle weryfikacji w rejestrze BIK. Jeszcze większa część nie podchodzi też tak restrykcyjnie do zawartych w nich wpisów, jak banki. Dopuścić mogą one udzielenia pożyczki nawet przy zadłużeniu lub dużej ilości negatywnych wpisów przedstawiających np. opóźnienia w spłacie zobowiązań.

Ile punktów w BIK potrzeba, aby dostać chwilówkę lub pożyczkę w firmie pozabankowej?

Załóżmy, że oferta firmy pożyczkowej, która przypadła konsumentowi do gustu, zakłada jednak weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli jednak wiele z nich ma bardziej liberalny stosunek do zawartych tam wpisów, to czy można określić ile punktów potrzeba by dostać pożyczkę? Niestety, jest to jeszcze mniej precyzyjne pytanie, niż w przypadku banków. Firmy pożyczkowe mają bowiem niezwykle zróżnicowane podejście do kwestii weryfikacji zdolności kredytowej konsumenta.

Nie ciążą na nich tak restrykcyjne przepisy, jak prawo bankowe, dlatego niektóre tolerują zadłużenie, a niektóre nie. Jedne dopuszczają konsumentów z dużą ilością informacji na temat opóźnień w spłatach. Inne, odrzucają tego typu konsumentów i nie udzielają im pożyczek. Warto przejrzeć dokładnie regulamin skorzystania z oferty danej firmy, nim złoży się wniosek. Pozwoli to być może ocenić, czy warto w ogóle interesować cię usługami danej strony, czy też lepiej będzie rozglądać się dalej.

Kto może zobaczyć moją punktację w BIK?

Omówiliśmy już dwa najpopularniejsze podmioty, które mają prawo do weryfikacji profilu konsumenta pod kątem historii kredytowej w BIK. Przypominamy, przede wszystkim mogą tego dokonywać banki oraz wybrane instytucje pożyczkowe, które podjęły się współpracy z Biurem. Poza tymi podmiotami, grono uprawnionych do sprawdzenia m.in. punktacji konsumenta w BIK jest wyjątkowo wąskie. W porównaniu do Biur Informacji Gospodarczej (BIG), wręcz symboliczne.

BIK mogą sprawdzić jeszcze Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowe (SKOK-i) oraz w razie potrzeby – organy państwowe. Jeśli jest to konieczne, prawo do tego ma sąd, policja lub prokuratura w trakcie prowadzenia postępowania. Poza tym, do BIK dostęp ma już nie kto inny, jak sam konsument.

Źródła:
 1. https://www.arslege.pl/zdolnosci-kredytowa/k20/a12151/
 2. https://www.arslege.pl/udzielanie-przez-bank-informacji-stanowiacych-tajemnice-bankowa/k20/a12199/
 3. https://www.bik.pl/poradnik-bik/czym-jest-ocena-punktowa
 4. https://media.bik.pl/artykuly-ekspertow/334775/jak-zarobic-631-punktow-czyli-sekrety-oceny-punktowej-bik
 5. https://www.bik.pl/poradnik-bik/co-wplywa-na-wysokosc-oceny-punktowej

Dodaj komentarz