Kredyt dla przedsiębiorców – co sprawdzi bank?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to dla wielu początkujących przedsiębiorców, niemałe wyzwanie. Szereg formalności do wypełnienia, w tym sama rejestracja czy dobór formy opodatkowania – nie należą do zadań łatwych. Przebrnięcie zawiłości to dobry prognostyk na przyszłość. Lecz do osiągnięcia pełnego sukcesu konieczny jest rozwój biznesu i stabilna pozycja na rynku. Może Ci w tym pomóc kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców. Jak się do niego przygotować?
kredyt dla przedsiębiorców

Na dzień dobry – zdolność kredytowa!

Rynek usług finansowych ma bogaty asortyment pod względem kredytów dla firm. Jednak samo dotarcie do procesu wnioskowania, wielu przedsiębiorców przyprawia o zawrót głowy. Zebranie wszelkich zaświadczeń wymaganych przez bank oraz pozytywna weryfikacja wniosku to tylko część procedur. Na ogół, na stronach kredytobiorców widnieją ogólne informacje. Dlatego, jeśli chodzi o regulaminy to trzeba się nieźle napocić, by dostrzec informacje napisane małym kruczkiem.

Zgodnie z polskim prawem, prowadzenie działalności gospodarczej przewiduje różne formy własności i zarządzania. Firmę możesz prowadzić samodzielnie bądź z grupą osób, w ramach różnych spółek bądź na zasadzie wykonywania wolnego zawodu. Dlatego, w przypadku kierowania indywidualną działalnością, bank weźmie pod uwagę Twoje osobiste, jak i firmowe zobowiązania, które ostatecznie zadecydują o ocenie wiarygodności i potencjalnej wysokości kredytu hipotecznego.

Analiza kredytowa firmy

Pamiętaj, że w ocenie zdolności kredytowej nie jest brana pod uwagę jedynie pozytywna historia kredytowa. Bank skupia się także na Twoich cechach osobowych, jak: wiek, wykształcenie, status majątkowy, stan cywilny czy liczba osób na utrzymaniu. Dokonując analizy sprawdza zarówno konkurencyjność firmy na rynku, ale i kwalifikacje kadry kierowniczej czy pracowników. Wpływ na ocenę wiarygodności działalności mają również inne czynniki, które nie są zależne od samego przedsiębiorstwa. Sprawdź, jakie są najlepsze sposoby na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego!

Staż firmy a wniosek o kredyt

W ocenie wiarygodności gospodarczej, instytucje bankowe uwzględniają czas funkcjonowania firmy na rynku. Oczywiście dla właścicieli byłoby najlepiej, gdyby mogli wnioskować o kredyt w każdym dogodnym dla siebie momencie. W końcu rozwój biznesu zobowiązuje do większych nakładów finansowych. Niestety, banki mają inne spojrzenie na tę kwestię i traktują start-upowców jako grupę podwyższonego ryzyka. W związku z tym, określają minimalny czas prowadzenia działalności.

Część z nich wymaga, by biznes rozwijał się przez co najmniej 2 lata, ale są także przypadki, w których kredytodawca uwzględni dochody z ostatnich 12 miesięcy. A co z prowadzeniem działalności krócej niż rok? W tym przypadku, większość instytucji odmawia udzielenia zobowiązania, ze względu na ‘niepewność” przetrwania na rynku. Są jednak banki, w których możliwe jest zaciągnięcie kredytu już od pierwszego dnia działalności! Obecnie takie produkty proponują: mBank, PKO BP, BNP Paribas oraz ING Bank Śląski (w formie samozatrudnienia). Nie oczekuj tylko, że firma z krótkim stażem otrzyma równie atrakcyjną ofertę, co ta o ugruntowanej pozycji w branży. Jest to niemożliwe!

Dokumenty – bez tego ani rusz!

Przy staraniu się o kredyt hipoteczny, banki niejednokrotnie określają plik dokumentów niezbędnych do przedstawienia. Należy wziąć także pod uwagę, że w trakcie trwania procesu weryfikacyjnego możesz zostać poproszony o dostarczenie nowych wniosków czy wyjaśnień. Podstawowym drukiem, o którym nie możesz zapomnieć jest wniosek kredytowy. Zazwyczaj można go pobrać bezpośrednio ze strony banku lub otrzymać w placówce. Oprócz tego niezbędne są także:

Dokumenty rejestrowe (w zależności od formy prawnej):

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, umowa spółki, zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu (lub orzeczenie intercyzy),
 • Spółka prawa handlowego – odpis z KRS, umowa lub status spółki, dokument o REGON i NIP, uchwała dotycząca zaciągania zobowiązań,
 • Spółka jawna, partnerska, komandytowa – odpis z KRS, umowa bądź status spółki dokument o REGON i NIP, zgoda współmałżonka (wspólników) na zaciągnięcie kredytu lub orzeczenie o podpisanej intercyzie,

Dokumenty finansowe w zależności od formy opodatkowania:

 • W przypadku uproszczonej księgowości – rozliczenie PIT-36/36L z załącznikiem PIT/B za poprzedni rok, tabele amortyzacyjne lub wydruki, podsumowanie KPiR,
 • Pełna księgowość – bilans, rachunek zysków oraz strat za ostatnie 2 lata plus okres bieżący, deklaracja podatkowa PIT lub CIT, prognozy na okres wyznaczony przez bank,
 • Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28, ewidencja przychodów za ostatni rok, bilans środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • Karta podatkowa – decyzja US o wysokości podatku.

Dodatkowo możesz zostać poproszony o przedstawienie wyciągów z rachunków przedsiębiorstwa, posiadanych w innych bankach, za okres ostatnich 6 miesięcy. Niektóre instytucje wymagają również dostarczenia biznesplanu, ale i bieżących dokumentów finansowych, które prowadzone są w ramach aktualnej sprawozdawczości.

weryfikacja kredytowaŚrodki na rozwój firmy – na jak duży kredyt mogą liczyć nowicjusze?

W trakcie funkcjonowania firmy, większość pracodawców decyduje się na zaciągnięcie kredytu na bieżące wydatki lub na rozwój biznesu. Zanim jednak kredytodawca udzieli wsparcia, szczegółowo analizuje wyniki finansowe potencjalnego klienta. Chodzi tutaj o wielkość zadłużenia zarówno firmy, jak i jej właściciela jako osoby prywatnej.

Dlatego przed ubieganiem się o dodatkowe środki (szczególnie na dużą kwotę) warto pozamykać wszelkie zaległe sprawy finansowe. Rezygnacja z debetu na koncie czy karty kredytowej, spłacenie kredytu ratalnego przyczynią się do lepszej zdolności kredytowej. Oprócz tego istotny jest pomysłowy i rokujący na przyszłość – dobry biznesplan, który przekona doradcę kredytowego do Twojej działalności. Co ciekawe, wartość przedsiębiorcy rośnie, jeśli zatrudnia w swojej firmie coraz więcej pracowników i realizuje znacznie więcej prac niż leży to w jego obowiązkach.

Na jaką wysokość kredytu mogą liczyć nowe podmioty? Przykładowo, nowicjusze uzyskają wsparcie rzędu kilku tysięcy do nawet 500 tys. zł. Natomiast, w przypadku zabezpieczenia kredytu, dofinansowanie wzrasta do 4 mln zł.

Czy branża w jakiej funkcjonujesz ma duże znaczenie dla banku?

Każdy wnioskujący o kredyt podlega wnikliwej ocenie scoringowej. Banki zwracają uwagę na regularność i stabilność dochodów, opłacanie w terminie podatków oraz innych zobowiązań finansowych. Dodatkowo ważny jest również rodzaj prowadzonej działalności.  Może ona funkcjonować sezonowo lub całorocznie. Firma, która okresowo zawiesza swoje działanie zazwyczaj oceniana jest gorzej przez instytucje bankowe.

Dlatego, przedsiębiorca prowadzący biznes sezonowo musi w każdym wypadku udowodnić, że pomimo zawieszenia – dochody uzyskiwane przez firmę są powtarzalne i nie wpływają negatywnie na jej stabilność. Jakie branże mają największe trudności z utrzymaniem płynności finansowej?

 • Gastronomiczna
 • Budowlana
 • Finansowa
 • Meblarska
 • Ubezpieczeniowa
 • Motoryzacyjna oraz transportowa

Biznesy w tych kategoriach są najbardziej narażone na wahania gospodarcze rynku – a więc ich zarobki i działanie jest nieprzewidywalne. Oczywiście, nie wyklucza to  przedsiębiorców z ubiegania się o kredyt hipoteczny. Banki mogą prosić jedynie o dodatkowe dokumenty, wyższy wkład własny lub zdecydują się na podwyższenie oprocentowania, w trakcie ubiegania się o kredyt.

wymagania kredytu dla przedsiębiorcówCzy forma rozliczania z fiskusem wpływa na zdolność kredytową?

Podczas rejestracji własnej działalności, jesteś zobowiązany do wybrania jednej z form opodatkowania. Wpłynie to nie tylko na sposób rozliczania się z fiskusem. Na podstawie konkretnego rodzaju, bank będzie wyliczał dochód netto, by ocenić Twoją zdolność kredytową w terminowej spłacie zobowiązania. Oto cztery formy opodatkowania!

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych – obowiązkiem każdego podatnika jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz księgi rachunkowej. Dochód obliczany jest na podstawie odejmowania kosztów uzyskania przychodu od przychodów. Jest to najbardziej znany sposób rozliczania się, zwłaszcza dla 1-osobowych działalności,
 • Podatek liniowy – dochód przedsiębiorcy wyliczany jest na takich samych zasadach, jak ogólne opodatkowanie. Z tą różnicą, że niezależnie od wysokości dochodów – wartość podatku wynosi 19%. W taki sam sposób, bank wyliczy zdolność kredytową,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przedsiębiorca rozliczający się z pomocą tej formy musi wybrać jedną z pięciu dostępnych stawek procentowych. Są one zależne od branży, w jakiej działa firma. Sam podatek wyliczany jest od przychodu! (a nie różnicy między przychodem, a kosztami uzyskania przychodu). Nie jest również konieczne prowadzenie księgowości przychodów i rozchodów, ale właściciel powinien skrupulatnie gromadzić wszelkie rachunki oraz ewidencję rachunku. Dlatego bank może mieć kłopot w wyliczeniu dochodu netto i najczęściej określa go na poziomie 15-40% uzyskiwanych przychodów.
 • Karta podatkowa – to najtrudniejsza dla kredytodawcy, ocena dochodu i wiarygodności kredytowej. Nie ma ona bowiem nic wspólnego z rzeczywiście uzyskiwanymi dochodami – jest za to najłatwiejszą formą rozliczania w US. Wysokość podatku indywidualnie przyznaje US biorąc pod uwagę, np. wiek właściciela czy branżę, w której funkcjonuje.

Dlatego, zanim przedsiębiorca zdecyduje się na konkretną ofertę kredytową powinien zapoznać się z kilkunastoma propozycjami różnych banków. Pozwoli to na porównanie warunków umowy i wybranie najkorzystniejszej opcji. Ranking kredytów dla firm przedstawiamy tutaj.
kredyt na firmę

Na zakończenie – pamiętaj o terminowym opłacaniu składek i podatku!

Każdy przedsiębiorca, który poważnie myśli o rozwoju swojej firmy i zaciągnięciu w niedalekiej przyszłości kredytu musi pamiętać o regulowaniu wszelkich opłat. Każda strata z działalności gospodarczej, która wynika z braku popytu na produkt lub jest wynikiem niewłaściwie poczynionych decyzji, może skutkować odrzuceniem wniosku kredytowego. Zaleganie z jakimkolwiek zobowiązaniem również jednoznacznie wyklucza możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe!

Pomimo że, prowadzenie własnej firmy to ciężki orzech do zgryzienia to faktem jest, że może przynieść wiele radości i satysfakcji. Warto zatem działać i pamiętać o tym, by nie popadać w niepotrzebne długi, które utrudnią rozwój biznesu.

 

Dodaj komentarz