Kredyt obrotowy dla firm – gdzie wnioskować?

Kredyt obrotowy służy pozyskaniu środków finansowych na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Możemy uruchomić go na bieżącym rachunku, bądź na oddzielnym rachunku kredytowym.

czym jest kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy – co to jest?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę z tego, że własny biznes wiąże się z ciągłymi wydatkami i inwestycjami. Zarówno jedne, jak i drugie wymagają nakładów finansowych. O te zwłaszcza na początku istnienia firmy może być trudno. Jednym z pomocnych narzędzi, które umożliwi zachowanie płynności finansowej i utrzymanie się na rynku jest kredyt obrotowy.To kredyt z którego finansujemy firmowe wydatki, udzielany podmiotom gospodarczym. Możemy ubiegać się o niego wówczas, gdy potrzebujemy środków na zakup sprzętu i towarów lub gdy musimy opłacić faktury (ale jedynie te bieżące, a nie te, których termin płatności już dawno minął).

Ten rodzaj kredytu może być dołączony do naszego konta lub zostać uruchomiony na odrębnym rachunku kredytowym. W tym drugim przypadku konieczne może okazać się określenie przeznaczenia środków, które otrzymamy zaciągając kredyt. Tym samym nie będziemy mogli swobodnie nimi dysponować.

Rodzaje kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy jest szczególnie popularny wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Zazwyczaj to właśnie takie firmy mają największy problem z zachowaniem płynności finansowej. Często ich funkcjonowanie nie byłoby możliwe bez „obrotówek” (tak potocznie nazywa się kredyt obrotowy).

Do wyboru mamy dwa warianty kredytu obrotowego. Mowa tu o kredycie na rachunku bieżącym i kredycie na rachunku kredytowym. Pierwszy standardowo udzielany jest na 12 miesięcy, choć można znaleźć oferty z dłuższym okresem kredytowania. Ten rodzaj kredytu może zostać uruchomiony na rachunku bieżącym do czego często potrzebne jest założenie osobnego konta. W praktyce polega to na tym, że kredytobiorcy na rachunku firmowym przyznawany jest pewien limit zadłużenia, którym może dysponować. Jeśli zatem będziemy potrzebowali środków na pokrycie pilnych wydatków (pod warunkiem, że wiążą się one z działalnością przedsiębiorstwa) możemy sfinansować je właśnie z tego limitu.

Kredyt z limitem odnawialnym

Na czym polega odnawialność tego kredytu? Upraszczając, bank przyznaje firmie środki w określonej wysokości z których możemy w dogodnym dla nas momencie skorzystać. Mogą one znajdować się na bieżącym lub kredytowym rachunku.

Obrotowy kredyt odnawialny z uwagi na niskie koszty jedynie w niewielkim stopniu obciąża firmowy budżet. Mimo to limit odnawialny kiedyś trzeba będzie spłacić, dlatego ten rodzaj kredytu nie powinien służyć jednorazowym celom. Lepiej sprawdzi się on do regulowania powtarzalnych płatności np. wynagradzania pracowników.

Co oczywiste, wspomnianymi środkami dysponujemy jedynie do wysokości udzielonego limitu. Każda wpłata zmniejsza saldo naszego zadłużenia, a limit zostaje zwiększony o tą kwotę, którą już wpłaciliśmy. Największą zaletą tej formy kredytu jest to, że nie musimy każdorazowo wskazywać celu na który potrzebujmy środków pieniężnych.

Minusem kredytu obrotowego jest natomiast konieczność odnawiania go jako całości. Jak już wspomnieliśmy, obrotowe kredyty odnawialne udzielane są zazwyczaj na 12 miesięcy. Jeśli po upływie tego okresu będziemy chcieli skorzystać z kredytu, bank ponownie sprawdzi naszą wiarygodność kredytową i oszacuje zdolność kredytową. Dopiero po zweryfikowaniu kondycji przedsiębiorstwa podejmie decyzję o przedłużeniu finansowania na okres kolejnych 12 miesięcy.

Kredyt na rachunku kredytowym

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kredytu na rachunku kredytowym. Wówczas przedsiębiorca jeszcze przed dostaniem kredytu musi przedstawić szczegółowy biznesplan w którym uwzględni to na co przeznaczy przyznane środki. Jeśli je dostanie ma obowiązek trzymać się ustaleń zawartych w umowie. Co to oznacza w praktyce? To, że jeśli kredyt został nam przyznany na zakup nowego sprzętu, to musimy przeznaczyć go właśnie na to. Jeśli nie wywiążemy się z umowy bank nie tylko wezwie nas do natychmiastowego oddania środków, lecz również nałoży na nas karę. Termin spłaty tej formy kredytu jest z góry określony – dokonujemy jej albo jednorazowo, albo w ustalonych wcześniej ratach.

Warunki kredytowania

Kredyt obrotowy może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny, różne mogą być też warunki jego udzielania. Możemy go otrzymać zarówno w polskiej, jak i w obcej walucie. Wysokość kredytu jest każdorazowo ustalana z bankiem i zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Brana jest pod uwagę zarówno aktualna kondycja firmy (np. to czy nie zalega z płatnościami), jak i rokowania na przyszłość. Istotne jest także to, ile dana działalność istnieje na rynku. Na to czy kredyt zostanie nam udzielony ma wpływ również to, czy posiadamy jakąś formę zabezpieczenia (np. nieruchomość). Niekiedy zwłaszcza jeśli ubiegamy się o kredyt na dużą kwotę, może być ono wymagane. Pamiętajmy, że jeśli nie dysponujemy żadną formą zabezpieczenia, mamy mniejsze szanse na uzyskanie kredytu. Przy kredycie obrotowym banki chętnie sięgają po różne formy poręczenia jak np. pomoc de minimis.

Wadą kredytu obrotowego z limitem odnawialnym jest spore ryzyko nieprzedłużenia. Może się tak zdarzyć zwłaszcza wtedy, gdy nasze wydatki są większe niż przychody. Na około miesiąc przed zakończeniem umowy bank zbada naszą sytuację finansową i na tej podstawie podejmie decyzję o przedłużeniu (lub nie) limitu. Zazwyczaj do przedłużenia limitu konieczny jest wniosek kredytobiorcy. Jeśli takiego nie złożymy musimy liczyć się z koniecznością natychmiastowej spłaty przyznanych środków. A to zwłaszcza jeśli działamy w którejś z sezonowych branż, może okazać się sporym problemem.

Warunki przedłużenia limitu

Poza złożeniem wniosku, terminową spłatą odsetek i rozsądnym korzystanie ze środków, które dostaliśmy do dyspozycji, pamiętajmy o utrzymywaniu odpowiednich obrotów na rachunku bankowym. Co ważne, muszą to być zyski związane z normalnym funkcjonowaniem firmy (nie zaliczają się do nich takie jednorazowe wpływy jak np. dotacja, zwrot podatku czy środki pochodzące z innych kredytów i pożyczek). Monitoring środków, które wpływają na nasz rachunek ma miejsce przez cały okres kredytowania w regularnych odstępach czasu. Zazwyczaj wysokość przyznanego limitu to jednokrotność miesięcznych obrotów przedsiębiorstwa, choć nie jest to regułą. Zdarzają się bowiem zarówno dużo niższe, jak i dużo wyższe kwoty.

Ile to kosztuje? Oprocentowanie

Na koszt kredytu obrotowego składa się oprocentowanie oraz ustalona z bankiem marża. Wysokość marży wiąże się z sytuacją kredytobiorcy. Im bardziej ryzykowne z punktu widzenia banku jest udzielenie danej osobie kredytu, tym będzie on droższy. Jeśli ubiegamy się o taki zastrzyk gotówki zwróćmy uwagę na wysokość opłat stałych i jednorazowych. Sprawdźmy także ile zapłacimy za wzięcie kredytu. 

Przy obrotowym kredycie odnawialnym koszty są o wiele mniejsze. Oprocentowanie zazwyczaj jest niskie, a odsetki płacimy nie od całości kredytu, a jedynie od wykorzystanej kwoty. Przyznany limit to rodzaj rezerwy finansowej po którą będziemy mogli sięgnąć wtedy, gdy będzie nam potrzebna. Dlatego wbrew pozorom o kredyt obrotowy z limitem odnawialnym najlepiej jest ubiegać się wtedy, gdy… radzimy sobie bez niego. Jeśli nie będziemy z niego korzystać, nie zapłacimy odsetek, a taka „poduszka finansowa” w podbramkowej sytuacji może okazać się bardzo pomocna.

Oprocentowanie to jednak nie jedyny koszt kredytu. Ubiegając się o niego musimy liczyć się z kosztami wejścia czyli z prowizją za udzielenie kredytu. Ta jest uiszczana co roku, przy przedłużeniu limitu odnawialnego.

Kredyt obrotowy – podsumowanie

Kredyt obrotowy to przydatny instrument finansowy. Jeśli będziemy korzystać z niego rozsądnie może być szansą na rozwój przedsiębiorstwa, umocnienie jego rynkowej pozycji i zwiększenie osiąganych przychodów. W sytuacjach podbramkowych pomoże nam wyjść na finansową prostą i uporać się z chwilowymi trudnościami.

Dodaj komentarz