Kredyt studencki – czym jest i na czym polega?

Rozpoczęcie nauki na studiach wyższych wiąże się z dużymi zmianami w dotychczasowym życiu. To nie tylko czas, który wymaga poświęcenia czasu na intensywną naukę. To również generator kosztów – szczególnie, gdy w grę wchodzi przeprowadzka. Studenci szukają różnych sposobów na stawienie czoła wydatkom. Czy kredyt studencki to rozwiązanie godne uwagi?

Kredyt Studencki

Ukończenie szkoły średniej to przełomowy etap w życiu wielu ludzi. Po napisaniu i zdaniu egzaminu dojrzałości, czyli powszechnie znanej matury, młodzi stają przed wyborem – wybrać dalszą edukację na studiach wyższych czy też skupić się na pracy zarobkowej? Nie brakuje osób, które decydują się na kontynuację nauki na studiach wyższych, co znacząco zmienia ich dotychczasowy okres beztroski. Przynosi on trudne do przeoczenia koszty – tym większe, gdy przyszły student zdecyduje się na wyjazd do innego miasta.

Choć wielu wybiera uczelnie publiczne, na pierwszy rzut oka bezpłatne – to niestety jest to marne pocieszenie. Dodatkowe koszty generuje codzienne życie, ewentualny wynajem mieszkania i związane z nim opłaty, a także ponadprogramowe wydatki jak np. warunkowe zaliczenie egzaminu. Owszem, młody człowiek może liczyć na pomoc rodziców lub zwyczajnie poszukać pracy. Co jednak zrobić, gdy wymiar studiów nie pozwala na zajęcie z godziwymi zarobkami? Rozwiązaniem okazuje się kredyt studencki.

Kredyt studencki – co to jest i na czym polega?

Pod pojęciem kredytu studenckiego kryje się specyficzna odmiana zobowiązania, jakie udzielane jest przez bank dla określonego grona osób – studentów uczelni wyższych. Jego rolą jest udzielenie wsparcia finansowego, które ma pomóc w pokryciu różnego rodzaju miesięcznych wydatków związanych z życiem studenckim. Kredyt studencki ma preferencyjne warunki i jest o wiele bardziej atrakcyjny niż klasyczne kredyty konsumenckie.

W porównaniu do zwykłych zobowiązań, jego koszt jest znacznie niższy. Dlaczego? Otóż, część odsetkowa kredytu finansowana jest z budżetu państwa. Przekłada się to m.in. na okres spłaty kredytu. Student nie ponosi tak dużych kosztów nakładanych przez bank w celach zarobkowych. Co warto dodać, kredyt studencki nie ma określonego celu. Uczący się ma prawo wydawać środki na bieżące sprawunki, sprawy związane z nauką, mieszkaniem czy nawet może przeznaczyć gotówkę na konto oszczędnościowe i inwestowanie.

Przez lata zmieniały się przepisy, które regulowały kwestię kredytów studenckich. Obecnie odpowiada za to tzw. ustawa 2.0 obowiązująca od lipca 2018 roku. Opracowana i wdrożona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastąpiła kilka oddzielnych regulacji. Do tego grona należy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o stopniach i tytule naukowym oraz regulująca dotychczas omawiany kredyt studencki – ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich.

Sprawdź także artykuł: Kredyt na mieszkanie dla studenta – co warto wiedzieć?

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Jak sama nazwa wskazuje, prawo do otrzymania kredytu studenckiego ma każda osoba aktualnie ucząca się na studiach wyższych. Na finansowanie mogą liczyć zarówno studenci uczelni publicznych, jak i niepublicznych (prywatnych). Co więcej, kredyt studencki w swoich wymaganiach nie rozróżnia studentów: dziennych, wieczorowych i zaocznych. Jedynym wymogiem jest rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia.

Do grona „szczęśliwców” mających prawo do kredytu studenckiego wpisują się również studenci specjalnych uczelni. Należą do nich m.in. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, a także Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wojskowa Akademia Techniczna i Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.

Grupa potencjalnych beneficjentów kredytów studenckich jest zatem bardzo obszerna. Nie można jednak zapominać o jednej istotnej kwestii. Tego typu zobowiązanie to wyłącznie forma pomocy socjalnej! Co za tym idzie, aby ubiegać się o kredyt studencki, należy spełnić kryterium dochodowe. Każdego roku ustala się maksymalną kwotę dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym studenta, po czym określa się, czy wnioskującemu przysługuje prawo do uzyskania wsparcia finansowego. Maksimum dochodowe ogłasza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dokonuje tego każdego ostatniego miesiąca roku.

Widoczny tekst powstał jeszcze w październiku, dlatego aktualne dane pochodzą z roku akademickiego 2018/2019. Kryterium dochodowe wynosiło wówczas nie więcej niż 2500 złotych w wymiarze netto, czyli „na rękę”.

Kredyt studencki – jakie dokumenty są wymagane?

Jak to z każdym zobowiązaniem bankowym, tak i przy kredycie studenckim trzeba przejść przez kilka niezbędnych formalności. Jednak przed rozpoczęciem całego procesu zalecamy, by najpierw zadzwonić na infolinię lub skorzystać z czat-bota konkretnego banku. Dowiedz się, czy oferuje on kredyt dla uczniów szkół wyższych. Jeżeli taka możliwość istnieje zweryfikuj, jakie dokumenty będą niezbędne do złożenia wniosku. Przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie.

Do złożenia kredytu studenckiego wymagane są poniższe dokumenty.

  • Wypełnienie pisemnego wniosku kredytowego – po zapoznaniu się z nim, podpisz go czytelnie.
  • Zaświadczenie o dochodach rodziny na głowę – jest podstawą do określenia, czy studentowi przysługuje prawo do otrzymania kredytu.
  • Zaświadczenie ze szkoły wyższej – potwierdza, że składający wniosek jest studentem i posiada taki status. Warto dołączyć też legitymację studencką, która stanowi dodatkowe potwierdzenie statusu studenta.
  • Jeżeli nie rozpoczęło się jeszcze nauka na danej uczelni, należy pobrać dokument udowadniający, że wzięło się udział w przeprowadzonej tam rekrutacji. Jest to tzw. zaświadczenie o odbywaniu studiów.

Wnioski o udzielenie kredytu studenckiego należy składać w określonym przedziale czasowym. Rozpatrywane są one od 15 lipca do 20 października każdego roku, czyli w okresie przejściowym między starym a nowym rokiem akademickim. Student posiada dowolność w wyborze banku, w którym chce uzyskać kredyt. Warto jednak pamiętać, że grono takich instytucji jest stosunkowo bardziej ograniczone niż w przypadku standardowej oferty kredytowej.

Poręczenie kredytu studenckiego – co to jest?

Jeśli mowa o formalnościach to czeka nas ciąg dalszy. Należy pamiętać, że niezbędne jest uzyskanie poręczyciela, zwanego też żyrantem. Choć w sektorze standardowych kredytów i pożyczek nie jest to stosunkowo popularne rozwiązanie, to w przypadku kredytów studenckich poręczyciel jest jedynym rozwiązaniem! Pozwala bowiem na zabezpieczenie spłaty kredytu i zniwelowanie ryzyka związanego z pożyczaniem pieniędzy studentowi będącemu osobą podwyższonego ryzyka. Czemu jest to kluczowe?

Student to osoba młoda, która zazwyczaj nie ma obszernej historii kredytowej. Co za tym idzie, bank ma problem w tym, jak ocenić sumienność przyszłego płatnika i jego tendencję do spóźniania się ze spłatą lub wręcz przeciwnie – terminowością. Dlatego, młody człowiek potrzebuje poręczenia zaufanej osoby trzeciej. Potwierdza ona na piśmie, że kredyt w niedalekiej przyszłości będzie spłacany regularnie i terminowo. Natomiast, gdy pojawią się kłopoty z jego spłatą – poręczyciel weźmie na siebie pełną odpowiedzialność spłaty zadłużenia tak samo, jak główny kredytobiorca.

Kto może być poręczycielem kredytu studenckiego?

Poręczyciel kredytu studenckiego powinien być osobą o dobrej sytuacji finansowej. Teoretycznie, student może wybrać każdą osobę. Jednak, najczęściej jest to rodzic, starsze rodzeństwo, a nawet wujek, ciotka, babcia lub dziadek. Co w przypadku osób, których starsi bliscy nie są w dobrej sytuacji finansowej, zachorowali lub odeszli? W takiej sytuacji mogą skorzystać z poręczenia kredytów studenckich, jakimi zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kwota poręczenia zależy od sytuacji majątkowej w rodzinie studenta. Określa się trzy sytuacje, na których podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego może dopłacić do określonej części kredytu.

  • 100% kwoty kredytu – pomoc przysługuje studentom, którzy bez względu na dochód zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej.
  • 100% kwoty kredytu – pomoc przysługuje studentom, u których dochód na osobę w rodzinie jest nie większy niż 1500 złotych.
  • 90% kwoty kredytu – pomoc jest skierowana do tych studentów, w których rodzinie dochód na głowę nie jest większy niż 2000 złotych.

Studenci, którzy wywodzą się z terenów wiejskich, mogą również wnioskować o dopłatę do poręczenia od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na 100% poręczenia mają szansę młodzi ludzie, u których w rodzinie dochód na głowę nie przekracza 1000 złotych. Pozostałe osoby otrzymają poręczenie rzędu 80% lub 90%.

Kredyt studencki – ile można uzyskać miesięcznie? Ile wynoszą odsetki?

Po przedstawieniu najważniejszych wstępnych informacji na temat kredytu studenckiego, warto przejść do kwestii praktycznych.

  • Kredyt studencki wypłacany jest w comiesięcznych transzach, których wysokość wynosi zazwyczaj ok. 600 złotych – biorąc pod uwagę, że rok akademicki trwa 10 miesięcy, to podczas tego okresu uczący się może liczyć na wsparcie wynoszące 6 000 złotych. Studenci, którzy uważają, że potrzebują więcej – lub mniej środków, mają prawo ubiegać się o zmianę wysokości do 400 złotych, 800 złotych, a nawet 1 000 złotych.
  • Kredyt studencki udzielany jest na maksymalny okres 6 lat – dla studentów doktoranckich, mogą to być dodatkowe 4 lata. Poza tym, okres kredytowania każdego roku akademickiego obejmuje wspomniane 10 miesięcy, ustając na okres wakacji.

Kiedy trzeba zacząć spłacać kredyt studencki?

Kredyt studencki to zaciągnięcie finansowego zobowiązania, które trzeba kiedyś spłacić. Studenci ponownie są tutaj w bardzo korzystnej pozycji. Dzieje się tak, ponieważ obowiązek spłaty pojawia się dopiero po 2 latach od zakończenia edukacji. W ten sposób, młoda osoba ma czas na uporządkowanie swojej sytuacji finansowej i znalezienie odpowiedniej pracy.

Zasada spłaty kredytu jest dość prosta i może wyglądać, jak w poniższym przykładzie:

Jeżeli regularnie otrzymywałeś kredyt przez np. 3 lata nauki na studiach licencjackich, to jego spłata odbywać się będzie w ratach przez kolejne 6 lat. Oczywiście istnieje możliwość szybszej spłaty zadłużenia. Jednak rozłożenie zobowiązania na tak długi okres to ukłon w stronę młodych ludzi. Sprawia, że student nie musi martwić się o bieżące finanse.

Umorzenie kredytu studenckiego

Zdolni studenci, którzy ukończyli naukę z najlepszymi wynikami, mogą liczyć na częściowe umorzenie kredytu studenckiego! Jest to przywilej wynagradzający ich zdolności oraz pracowitość. Jeśli uważasz, że należysz do tego grona, złóż stosowne pismo na swojej uczelni. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przejdziesz tam klikając w ten link.

 

Czy warto wziąć kredyt studencki?

Zmierzając do podsumowania – pora postawić wreszcie pytanie: czy warto wziąć kredyt studencki? Niewątpliwie jest to rozwiązanie bardzo atrakcyjne i mniej restrykcyjne od zwykłego kredytu. Oferuje warunki uwzględniające specyficzne, niekiedy trudne położenie studenta – z rosnącym nakładem wydatków. Kredyty studenckie mogą więc w odpowiedni sposób odciążyć budżet młodego człowieka, pozwalając skupić się na edukacji.

Najbardziej wartym uwagi elementem kredytu studenckiego jest niskie oprocentowanie. Student spłaca tylko tyle, ile pożyczył. Dochodzi do tego jedynie 0,87% wspomnianego oprocentowania, które liczy się od upłynięcia 2 lat od momentu ukończenia nauki na uczelni wyższej. W ten sposób, uczący się ma wystarczająco dużo czasu na znalezienie odpowiedniej pracy, która pozwoli mu spłacić zaciągnięte w przeszłości zobowiązanie. Choć kredyty studenckie nie są tak popularne jak np. w Wielkiej Brytanii, być może po zapoznaniu się z jego podstawowymi warunkami – znajdą swoich zwolenników.

Źródła:
  1. https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe

Dodaj komentarz