Leasing konsumencki – co to jest i jak działa?

Różnego rodzaju dobra materialne nie wymagają dziś dużych, jednorazowych nakładów finansowych, by zdobyć je od ręki. Wartym uwagi sposobem na pozyskanie nowego samochodu czy komputera jest leasing konsumencki, który cieszy się dużą popularnością. Na czym on polega, jakie są jego wady i zalety?

Leasing konsumencki

W dobie powszechnego i wyjątkowo łatwego dostępu do różnego rodzaju dóbr konsumenckich, a także dzięki rozwojowi technologii, chętnie sięgamy po kolejne narzędzia codziennego użytku. Na każdym kroku konsumenci otaczani są nie tylko przez reklamy urządzeń RTV i AGD, ale i najnowszych samochodów. Abstrahując od zjawiska konsumpcjonizmu, trzeba uczciwie przyznać – wiele nowoczesnych dóbr faktycznie czyni życie prostszym i wygodniejszym.

Wielu konsumentów chce mieć, ale nie chce kupować

Niestety, z powodu zbyt napiętego budżetu na bieżące wydatki lub niewystarczających oszczędności, kupno danych dóbr jest utrudnione. Może się też okazać, że konsument zwyczajnie nie chce jednorazowo wydawać określonej sumy na pozyskanie danego towaru. Podmioty świadczące usługi sprzedaży zdają sobie jednak z tego doskonale sprawę.

Aby nie tracić potencjalnych klientów, którzy ze wspomnianych pobudek nie chcą czegoś kupować, opracowano w ostatnich latach rozbudowane sposoby na finansowanie zakupu różnego rodzaju mienia. Nie trzeba nawet stawać się kiedykolwiek właścicielem pozyskanego dobra, by cieszyć się z niego przez określony czas.

Alternatywne metody finansowania zakupu

Klasyczny zakup na raty to zatem jedynie wierzchołek góry lodowej. Ten, w ramach przypomnienia, polega na zaciągnięciu u usługodawcy kredytu na zakup danego mienia, który spłaca się w określonej wysokości ratach przez ustalony okres. Niekiedy są one oprocentowane, przez co ostatecznie konsument płaci więcej – to cena pozyskania danego towaru od ręki bez płacenia pełen ceny.

Poza ratami, można dziś wybrać także m.in. oferty najmu długoterminowego (coraz popularniejsze w przypadku samochodów), a także leasingu konsumenckiego. Ta stosunkowo młoda forma finansowania w naturalny sposób nie zdążyła jeszcze stać się tak popularna, jak kredyty konsumenckie, jednak sukcesywnie dowiaduje się o niej coraz więcej osób. W dzisiejszym tekście szczegółowo przedstawimy wszystko, co należy wiedzieć o leasingu konsumenckim.

Leasing konsumencki – alternatywa dla kredytu konsumenckiego

Pożyczanie potrzebnych środków pieniężnych na pozyskanie danego mienia w ramach finansowania zorganizowanego przez bank, nie jest jedynym rozwiązaniem. Kiedy chce się pozyskać np. nowy samochód lub dobry, nowoczesny komputer, coraz częściej usłyszeć można o leasingu konsumenckim, który – jak sama nazwa wskazuje – opiera się na czasowym wynajęciu jakiegoś przedmiotu.

W dobie dużej elastyczności i często zmieniających się potrzeb, to właśnie leasing konsumencki wyrasta na groźnego konkurenta tradycyjnych bankowych zobowiązań. W zależności od preferencji, może się on okazać nawet lepiej dopasowanym rozwiązaniem. Nim poznamy informacje na temat tego, co jest niezbędne przy pozyskiwaniu takiej formy finansowania, pora w ogóle scharakteryzować to pojęcie.

Leasing konsumencki – co to jest i na czym polega?

Pod terminem „leasing konsumencki” kryje się nic innego jak forma finansowania zakupu danego przedmiotu pod postacią dzierżawy połączonej z kredytem. Korzystając z takiego rozwiązania, konsument może pozyskać dane dobro bez potrzeby pokrywania jego wartości. Wiąże się to z prostym układem – usługodawca udostępnia dane mienie do użytkowania na ustalony z góry okres, a konsument regularnie opłaca w ratach koszty wspomnianego użytkowania.

Jednocześnie, podczas korzystania z leasingu konsumenckiego nie stajemy się właścicielami danego mienia i nie posiadamy żadnych praw własnościowych. Wszelkie warunki, zasady korzystania z leasingu, obostrzenia i zastrzeżenia są zawierane w umowie leasingu. Sporządzona ona jest przed rozpoczęciem korzystania z usługi, a o jej wszelkich zapisach konsument jest uprzednio informowany. Warto dochować wszelkich starań, aby była ona zgodna z przepisami, jakie zawarto w ustawie o kredycie konsumenckim.

Leasing konsumencki – najważniejsze zasady

Do leasingu konsumenckiego potrzebne są dwie strony transakcji. Pierwsza to leasingobiorca, a druga to leasingodawca. Warto zaznaczyć, że transakcja zawierana między tymi stronami nie polega na zbyciu i nabyciu przedmiotu, lecz jedynie na przekazaniu danego mienia na tymczasowe użytkowanie. Konsument zawierający umowę powinien zwrócić uwagę, czy zastrzeżenie o braku zobowiązania do zakupu mienia nie pojawiło się na dokumencie – w przeciwnym razie jest on sprzeczny z przepisami.

W przypadku leasingu konsumenckiego warto też pamiętać, że z takiej oferty finansowania może skorzystać tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Dla tego typu konsumentów przewidziany jest bowiem inny, dedykowany leasing.

Jednakże, po zakończeniu trwania leasingu konsument ma pełne prawo do tzw. wykupu, czyli odkupienia najmowanego wcześniej przedmiotu za ustaloną z leasingodawcą cenę. Kwestia ta może zostać ustalona już na początku trwania leasingu, zazwyczaj określając wartość np. procentową przedmiotu, jaką trzeba będzie pokryć w przypadku chęci wykupu. Formalnie, przedmiotem leasingu może być dowolna ruchomość lub nieruchomość.

Jakie przepisy regulują leasing konsumencki?

Jeszcze kilka lat temu można się było spotkać z opinią, że leasing jest dość niejasny i skomplikowany na gruncie formalności podatkowych. W 2011 roku w życie weszły jednak przepisy przewidujące ograniczenie barier administracyjnych1. W znacznym stopniu miało to ułatwić ubieganie się o leasing osobom fizycznym. Miało to utorować drogę do popularyzacji leasingu konsumenckiego. Niestety, przeszkodą okazały się kolejne wątpliwości związane z tym, czy leasing konsumencki podlega ustawie o kredycie konsumenckim z maja 2011 roku2.

Patrząc na artykuł 4. tej ustawy, kwestię tę można wyjaśnić w następujący sposób. Przepisy tej ustawy nie dotyczą jedynie takich leasingów, w których przewidziany jest obowiązek przeniesienia własności przedmiotu umowy na konsumenta. W ten sposób, leasing konsumencki podlega wspomnianym regulacjom. Z prawniczego na język zrozumiały – ustawa o kredycie konsumenckim dotyczy leasingu konsumenckiego. Dlaczego? Ponieważ nie przewiduje on zobowiązania klienta do zakupu danego mienia.

Co można wziąć w leasing konsumencki?

Leasing konsumencki to usługa, która pozwala na czasowe użytkowanie bardzo zróżnicowanego grona przedmiotów. Według ustawowej definicji, którą przytoczono w wyżej opisanym akapicie, przedmiotem leasingu może być dowolna ruchomość lub nieruchomość. W przypadku leasingu zaciąganego przed przedsiębiorców przedmioty te muszą „służyć mu w celach zarobkowych”, jak mówi ustawa o kredycie konsumenckim.

Z tego względu, tego typu leasingobiorcy najczęściej decydują się na wzięcie w leasing mienia o przeznaczeniu użytkowym. Poza samochodami dostawczymi lub ciężarowymi, czasowo użytkowane są też np. maszyny budowlane, urządzenia biurowe, linie produkcyjne czy nawet i lokale.

W kontekście leasingu konsumenckiego jednak, przedmiot nie musi spełniać żadnej dodatkowej funkcji. Oto przykładowe rodzaje mienia, które można w omawiany sposób użytkować.

 • Samochody.
 • Sprzęt elektroniczny (komputer, laptop, smartfon, telewizor itd.).

Dużą popularnością cieszy się szczególnie leasing samochodów. Pozwala on za pomocą opłacania miesięcznych rat o dość atrakcyjnej wysokości, użytkować od ręki nowe samochody. By skorzystać z dobrodziejstw leasingu konsumenckiego, najpierw jednak trzeba przejść przez etap formalności.

Jakie formalności są konieczne do spełnienia przy leasingu konsumenckim?

W kwestii formalności, aby skorzystać z leasingu konsumenckiego, zaciągający go będzie musiał przygotować zestaw kilku niezbędnych dokumentów. Są one bowiem niezbędne do przeprowadzenia przez leasingodawcę procesu weryfikacji, który w przypadku pozytywnego werdyktu prowadzi do udzielenia leasingu na ustalonych warunkach. Formalności, jakie konieczne są do załatwienia, zależne są od tego, z którą procedurą ma się do czynienia.

 • W przypadku procedury uproszczonej, konsument będzie musiał przynieść ze sobą skan dowodu osobistego. Ponadto, niezbędne będzie też przyniesienie ze sobą innego dowodu potwierdzającego tożsamość (np. prawa jazdy).
 • Jeżeli mowa jednak o procedurze zwyczajnej, konsument będzie musiał przygotować więcej dokumentów. Wśród nich jest wypełniony stosownymi informacjami wniosek o leasing z własnoręcznym podpisem. Ponadto, potrzebne będzie też zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające fakt posiadania zatrudnienia. Wiąże się z tym też załączenie na wydrukowanym piśmie wyciągu z konta, na którym przedstawiona zostanie wysokość uzyskiwanych dochodów. Nie obędzie się też bez skanu dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość.

W niektórych przypadkach, leasingodawca może wymagać od konsumenta wykupienia dodatkowego zabezpieczenia leasingu. Najczęściej ma to formę ubezpieczenia transakcji. Nie mówimy tutaj o zabezpieczeniu samego dzierżawionego mienia, bo to jest obowiązkowe. Będzie to niezbędne w przypadku np. leasingu samochodów. Zabezpieczeniem może być też poręczenie majątkowe, zastawienie danego rodzaju prywatnego mienia konsumenta lub poręczenie majątkowe osoby trzeciej.

Ubiegając się o leasing konsumencki możemy zostać poinformowani także o potrzebie weryfikacji historii finansowej. W tym celu może zostać sprawdzony któryś z rejestrów zbierających tego typu dane jak np. te z grona Biur Informacji Gospodarczej. Podczas weryfikacji mogą zostać sprawdzone dane o spłacie dotychczasowych zobowiązań. Ponadto, leasingodawca może zweryfikować informacje o ewentualnych opóźnieniach i powstałych w wyniku tego długach. Niekiedy, już na podstawie tych informacji, leasingodawca może oprzeć swoją decyzję o tym, czy godzi się na udzielenie leasingu.

Leasing konsumencki – zalety

Przy szczegółowej analizie kredytu konsumenckiego, warto przedstawić najważniejsze plusy i minusy związane z tym rodzajem finansowania. W pierwszej kolejności, przedstawiamy jasne strony tego typu transakcji.

 • Szybkość i łatwość w kwestii dostępności. Usługi leasingowe oferuje dziś coraz więcej podmiotów, konkurując ze sobą atrakcyjnymi warunkami. Daje to szerokie pole wyboru i niekiedy nawet możliwość negocjowania niektórych warunków umowy.
 • Złożone i skomplikowane zabezpieczenia nie są często wymagane przez leasingodawców.
 • Procedury związane z udzieleniem leasingu są uproszczone. Konsumenci często nie muszą przygotowywać niezliczonej ilości dokumentów, zaświadczeń, kopii itd.
 • Mienie pozyskuje się na zasadach dzierżawy, przez co nie trzeba ponosić jednorazowo dużych kosztów, jakie mają miejsce przy zakupie.
 • Używane mienie nie jest własnością konsumenta. Nie trzeba martwić się odsprzedażą.
 • Możliwość uzyskania różnego rodzaju ulg i rabatów. Dzieje się tak zazwyczaj dzięki współpracy leasingodawcy z dostawcą dzierżawionego sprzętu, np. między firmą a salonem samochodowym.
 • Możliwość podjęcia wyboru co do statusu własnościowego mienia. Po zakończeniu leasingu można je zwrócić lub wykupić.

Leasing konsumencki – wady

Przytaczając liczne zalety leasingu konsumenckiego, nie sposób też nie wspomnieć o możliwych niedogodnościach związanych z tym rodzajem finansowania.

 • Przedmiot, jaki konsument użytkuje, nie jest jego własnością. Ogranicza to swobodę w przypadku chęci dokonania w sprzęcie np. modyfikacji.
 • Leasing to zobowiązanie finansowe, które obciąża budżet. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej, konsument ma na karku raty za leasing, które musi regularnie opłacać przez określony czas. Krępuje to swobodę finansową.
 • Obowiązek ubezpieczenia dzierżawionego mienia. Generuje to dodatkowe koszty.
 • Leasing konsumencki jest celowy. Konsument poprzez pozyskanie takiej oferty finansowania, użytkuje określony rodzaj mienia. Mogą to być tylko ruchomości lub nieruchomości.
 • Jeżeli konsument nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, to leasing konsumencki nie wiąże się też z żadnymi korzyściami podatkowymi. Przedsiębiorcy mogą np. wliczyć w koszty uzyskania przychodu zakup pojazdu o danej wartości. Konsument, nie ma takiej możliwości.
 • W przypadku całkowitego zniszczenia lub kradzieży mienia, umowa leasingu natychmiastowo wygasa. Jeżeli konsument zniszczy mienie ze swojej winy, to może w ramach tego ponieść dodatkowe, finansowe karne konsekwencje.

Czym leasing konsumencki różni się od kredytu konsumenckiego?

Jak wspomniano we wcześniejszej części dzisiejszego wpisu, leasing konsumencki stanowi dużą konkurencję dla kredytów konsumenckich. Sektor bankowy w końcu w wyjątkowo zręczny sposób stara się dopasować do zróżnicowanych potrzeb finansowych konsumentów. Z tego względu, oferowane są im spersonalizowane oferty zobowiązań finansowych. Jednym z nich jest właśnie kredyt konsumencki. Usługa ta polega na pożyczeniu określonej sumy pieniędzy na dowolny wydatek nie wiążący się prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kredyt konsumencki to usługa goszcząca na polskim rynku finansowym od lat. W ten sposób, wielu konsumentów traktuje ją jako pewną i wartą zaufania. Abstrahując jednak od kwestii pozycji rynkowej kredytu konsumenckiego, warto określić różnice, jakie różnice dzielą leasing konsumencki i kredyt konsumencki.

 • Pierwszą z nich jest cel podpisanej umowy. W przypadku leasingu, zaciąga się go na jasno określony cel – np. dzierżawienie samochodu lub laptopa. W przypadku kredytu konsumenckiego, nie jest potrzebne określenie celu, na jaki jest zaciągany i pozostawia na tym polu sporą dowolność.
 • Kolejny aspekt, jaki odróżnia omawiane rodzaje finansowania, to wymagane formalności. W przypadku leasingu, jak wspomniano już w dzisiejszym tekście, leasingodawca może na różne sposoby wymagać konkretnych dokumentów. Niektórzy mogą prosić jedynie o przedstawienie dokumentów tożsamości. Inni mogą prosić też o m.in. zaświadczenia o zarobkach i wyciąg z konta. W przypadku banku, zestaw wymaganych formalności jest zawsze taki sam i jest dość rozbudowany. Poza potwierdzeniem dochodów, konieczne jest zawsze przedstawienie swoich miesięcznych wydatków. Nie obędzie się też bez zaświadczenia o stażu pracy i rodzaju umowy, jaka reguluje stosunek pracy.

Pozostałe różnice między leasingiem konsumenckim a kredytem konsumenckim

 • Kolejnym punktem, jaki odróżnia leasing od kredytu, to kwestia współpracy z Biurem Informacji Kredytowej. Leasingodawcy zazwyczaj stawiają na tym polu na współpracę raczej z innymi rejestrami z grupy Biur Informacji Gospodarczej. Banki za to, jako podmioty współtworzące BIK, trwale współdziałają z tym rejestrem. Zgromadzone zostaną tam wszystkie dane nie tylko na temat zapytania przez bank w celu weryfikacji konsumenta, ale i wszystkie dane kredytu. Poza informacjami o spłacie każdej z rat, BIK odnotuje czy były one regulowane terminowo. Dane te będą dostępne dla każdego innego banku przy ubieganiu się o inne zobowiązania w przyszłości. Wpisy w BIK sprawdzą też m.in. wybrane firmy pożyczkowe i SKOK-i.
 • Różnice zachodzą też w kosztach podstawowych związanych z transakcją. W przypadku leasingu konsumenckiego, konsument zazwyczaj proszony jest o wniesienie tzw. wkładu własnego. Jest to forma przedpłaty w formie procentowej wartości przedmiotu. Jeżeli mowa o kredycie, to bank nie wymaga przy kredytach konsumenckich wkładu własnego. Dolicza jednak dość wysokie koszty w postaci prowizji i odsetek, które wliczone są w raty.
 • W przypadku prawa do własności przedmiotu objętego finansowaniem, leasing pierwotnie upoważnia jedynie do czasowego użytkowania. Właścicielem w tym okresie jest leasingodawca, a konsument może wykupić ten przedmiot jako opcja. Możliwe jest to tylko po zakończeniu leasingu. W przypadku kredytu, sprawa jest prostsza. Bank pożycza pieniądze na dowolny cel. W efekcie, kupione za nie mienie jest własnością konsumenta. Bank musi jedynie odzyskać z powrotem swój pożyczony kapitał.
Źródła:
 1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111060622
 2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

Dodaj komentarz