Nadpłata kredytu hipotecznego – czy zawsze się opłaca? Kiedy ma sens?

Kredyt hipoteczny to duży bagaż finansowy dla domowego budżetu. Dlatego, nie bez przyczyny każdy, kto ma na swoim koncie zobowiązanie i trochę odłożonych oszczędności, stoi przed dylematem jego wcześniejszej spłaty. Jednak, czy zawsze nadpłacanie hipoteki będzie opłacalne? Jak to sprawdzić?

Nadpłacanie kredytu hipotecznego – od czego zacząć?

Napłata kredytuJuż na wstępie podkreślimy, że odpowiedź na te pytanie nie jest jednoznaczna. Nadpłata kredytu hipotecznego to inaczej płacenie więcej niż wymaga tego comiesięczna rata ustalona w harmonogramie spłat. Dlatego nadpłacając zobowiązanie, kredytobiorca zmniejsza ogólną kwotę do zwrotu. Redukuje więc raty kapitałowe oraz oprocentowanie – czego konsekwencją jest niższa wysokość rat.

Czytaj także: Raty równe czy malejące – czym się różnią i które są lepsze?

Jednak nadpłata kredytu hipotecznego zależna jest przede wszystkim od samego doświadczenia płatnika w umiejętności oszczędzania. Oprócz tego, ważną kwestią są także warunki spłaty samego kredytu, które zawarte są w umowie kredytowej. W wielu przypadkach, banki za wcześniejszą nadpłatę kredytu naliczają dodatkową prowizję, w wysokości, ok. 1-2 proc. wartości kapitału. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to głównie z konieczności ponownego przeliczenia zobowiązania bądź ustalenia nowego harmonogramu rat. W praktyce oznacza to tyle, że warto przed podjęciem decyzji o nadpłacie sprawdzić, jak wysoką prowizję należy uiścić, by móc cieszyć się wcześniejszym uregulowaniem hipoteki.

Od tej reguły istnieją pewne wyjątki!

czy nadpłata kredytu się opłacaUstawa kredytowa z dnia 23.03.2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zaznacza, że bank ma prawo pobierać rekompensatę wyłącznie, gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego ze zmienną stopą oprocentowania nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipotecznyCo więcej, rekompensata nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, ani większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego. Tak więc, jeśli kredytobiorca zdecyduje się nadpłatę kredytu w czwartym roku obowiązywania umowy to nie powinien z tego tytułu ponieść żadnych dodatkowych kosztów!

A jak jest w przypadku kredytu hipotecznego ze stałą stopą oprocentowania? Zgodnie z ustawą, dodatkowe koszty za nadpłatę kredytu obowiązują przez cały okres kredytowania! Tutaj ustawa nie określiła w sposób jednoznaczny, na jakiej wysokości ma oscylować opłata. Artykuł 40, podp. 6. wskazuje, że w przypadku kredytu hipotecznego, w którym stała stopa oprocentowania obowiązuje w danym okresie, kredytodawca może pobierać rekompensatę w tym okresieJednak nie może być ona wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatąW tej sytuacji, system naliczania opłat zależy od indywidualnej polityki prowadzonej przez bank.

Przepisy te dotyczą jednak kredytów zaciągniętych po dacie wejścia ustawy w życie, czyli 22.07.2017 roku. Na szczęście – niektóre banki już na wstępie rezygnują z dodatkowych kosztów za nadpłatę. Inne zaś, oferują taką opcję, ale dopiero po upływie 5 lat, od podpisania umowy kredytowej. Dlatego, przed zawarciem hipoteki warto rozpatrzyć oferty kredytodawców również pod tym kątem i wynegocjować, jak najlepsze warunki, by znalazły swoje miejsce w umowie kredytowej!

Jak wnioskować o nadpłatę kredytu hipotecznego?

Pierwszym krokiem kredytobiorcy jest złożenie w banku odpowiedniego zapytania, z prośbą o przedstawienie warunków z wcześniejszą spłatą zobowiązania lub nadpłatą kredytu. Instytucja ma 7 dni na przekazanie konkretnych kosztów, jakie poniesie klient, jeśli zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Nadpłata kredytu a wcześniejsza spłata – poznaj różnicę!

nadpłata a wcześniejsza spłataO nadpłacie kredytu mówimy w momencie, gdy:

  • Bank otrzyma więcej niż przewiduje to harmonogram spłaty – np. gdy raz na pół roku kredytobiorca przelewa na konto banku 2-krotność raty, czyli zamiast dwunastu rat spłaca czternaście,
  • Nadpłata kredytu może odbywać się na dwa sposoby: regularnie oraz jednorazowo – prawo do tego posiada klient każdego banku!

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego:

  • Regulowana jest na mocy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 roku zgodnie, z którą za zobowiązanie do 255 500 zł – kredytobiorca za przedterminowy zwrot gotówki nie zapłaci ani złotówki. Jest tylko jeden warunek – pożyczone pieniądze nie mogą zostać przeznaczone na kupno nieruchomości!

Kiedy warto nadpłacić?

W obliczu sprzyjająco niskich stóp procentowych chyba nie odnajdziemy lepszego momentu na nadpłatę kredytu, który oznacza również możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania i tym samym osiągnięcie większej zdolności kredytowej. Jest tylko jedno, ale … By tego dokonać konieczne jest przeanalizowanie warunków umowy kredytowej. Kluczowa jest:

  • Wysokość comiesięcznej raty i jej części składowych – w początkowym okresie, w 90% ratę zobowiązania stanowią odsetki. Dopiero w późniejszym etapie jest to kapitał. Dlatego najlepszym momentem na nadpłatę są pierwsze lata kredytowania, w którym spłacane są odsetki,
  • Poziom prowizji, jaką naliczy bank,
  • Kwota nadpłaty, którą dysponuje klient

Dlatego, by jednoznacznie stwierdzić, że nadpłata kredytu to najlepsze rozwiązanie – zawsze należy rozpatrywać ją indywidualnie! Biorąc pod uwagę również zasady, na jakich została przyznana hipoteka.

PAMIĘTAJ! W każdym momencie obowiązywania umowy kredytowej – kredytobiorca posiada prawo do ewentualnej symulacji potencjalnej nadpłaty czy wcześniejszej spłaty kredytu.

Zanim podejmiesz decyzję…

czy nadpłacać kredytFaktycznie nadpłata kredytu hipotecznego to korzystne rozwiązanie. Gwarantuje bowiem zmniejszenie kwoty zobowiązania, ale i niższe odsetki – jednak czasem koszty na jej poczet mogą przekroczyć same korzyści. Dlatego częstym zabiegiem stosowanym przez klientów jest kumulowanie oszczędności, które będą przydatne w razie wzrostu stóp procentowych lub niespodziewanych wydatków. Tak więc pomocnym doradcą w podjęciu właściwej decyzji będzie nie tylko zdrowy rozsądek, ale także kalkulator RRSO, który pozwoli obliczyć całkowity koszt zobowiązania oraz opinia doradcy kredytowego. Rozważy wszystkie “za” i “przeciw”, a także dokładnie przeanalizuje wiele potencjalnych zjawisk i zależności, mogących wystąpić podczas okresu kredytowania.

Dodaj komentarz