Poręczyciel kredytu – gdy zdolność kredytowa to za mało …

Znajomy poprosił Cię o poręczenie kredytu? A może sam potrzebujesz poręczenia, w zamian za kredyt? Podjęcie decyzji w obu sytuacjach należy do zadań niezwykle trudnych. Z jednej strony – bezinteresowna pomoc koledze oznacza, że ryzykujesz całym swoim życiowym majątkiem, a z drugiej – poręczyciel może zdecydowanie podnieść zdolność kredytową, ale i ją obniżyć, gdy potrzebujesz gotówki na wykończenie nieruchomości. Kiedy żyrowanie może stać się kulą u nogi? Jakie prawa i obowiązki poręczyciela warto znać?
poręczyciel kredytu

Poręczyciel kredytu – pewniak w spłacie zadłużenia!

Zapewne nie jest Ci obce powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Taką osobą jest poręczyciel kredytu, który bierze na siebie całą finansową odpowiedzialność, za kredytobiorcę. To oznacza, że w przypadku niespłacenia długu zobowiązany jest do jego uregulowania. Tym samym, w trakcie poręczenia ryzykuje całym swoim majątkiem! Trudniej o bardziej dosadny przykład przyjacielskiej pomocy, w której kredytujesz nie tylko pieniądze, ale i zaufanie …

Tak więc – poręczyciel kredytu/pożyczki to inaczej gwarant czy żyrant, którego obowiązki i potencjalne zagrożenia wydają się dość niebezpieczne. Jest to bowiem ostateczne rozwiązanie w sytuacji, gdy potencjalny kredytobiorca nie posiada odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Jednak przed każdą sytuacją da się uchronić! Jeśli podejdziesz do tego, z dozą rozsądku i odpowiedzialności nie powinno wydarzyć się nic niespodziewanego. Bo warto zauważyć, że poręczyciel ma nie tylko swoje obowiązki, ale i przywileje.
kto może zostać gwarantem

Nie każdy może zostać gwarantem …

Czy każdy może stać się poręczycielem? Otóż .. nie. Dla banku udzielającego kredytu na wysoką kwotę – osoba zabezpieczająca dług musi posiadać środki na ewentualne uregulowanie kredytu. Podobnie, jak wnioskujący, gwarant oceniany jest pod kątem wnikliwej analizy zdolności kredytowej. A jak wiadomo na poziom jej wiarygodności wpływa wiele czynników: wiek, wykształcenie, regularność i źródło dochodów, historia kredytowa, stan cywilny czy obecność na “czarnej” liście dłużników, itp.

Fakt, że poręczasz komuś kredyt zostaje odnotowany także w systemie BIK, czego konsekwencją jest obniżenie zdolności kredytowej. Ba – czasem tak drastyczne, że o innych kredytach i pożyczkach nie ma już mowy! Dlaczego? W oczach instytucji finansowych taka osoba może w każdej chwili zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej, nawet gdy dług spłacany jest terminowo! Natomiast, gdy sam zastanawiasz się nad zaciągnięciem zobowiązania z poręczeniem, zastanów się nad konsekwencjami czy przyjacielska pomoc nie przysporzy Ci więcej kłopotów niż korzyści. Ponadto, z czysto teoretycznego punktu widzenia poręczycielem może zostać osoba, która:

 • Ukończyła 18 lat i prowadzi własną działalność gospodarczą lub wykonuje wolny zawód,
 • Jest emerytem/rencistą, pod warunkiem nieprzekroczenia limitu wiekowego – w tym aspekcie długoterminowe zobowiązanie na dużą sumę pieniędzy, z seniorem-żyrantem jest przez bank dość nieprzychylnie rozpatrywane. Ewentualnie wiąże się to albo ze skróceniem okresu kredytowania albo z wyższymi miesięcznymi ratami, które skutecznie zaniżają zdolność kredytową,
 • Posiada stałe miesięczne dochody, brak zadłużeń oraz zajęć komorniczych,
 • Ma przejrzystą sytuację rodzinną – gdy potencjalny poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim i nie ma podpisanej rozdzielczości majątkowej to jego współmałżonek musi wyrazić zgodę na uczestniczenie w kredycie! Istotne jest również to, czy kandydat na żyranta posiada dzieci. Najlepszą opcją jest – dobrze zarabiający, bezdzietny singiel niż żywiciel kilkuosobowej rodziny.

Poręczenie kredytu to wielka przysługa i duży kredyt zaufania!

Rozsądny człowiek, który wykazuje się trzeźwym oglądem na świat – mało, kiedy podejmuje ryzyko na rzecz cudzych zobowiązań. Dlatego na bycie poręczycielem decyduje się najczęściej członek rodziny, życiowy partner lub bliski przyjaciel. Z dystansem podchodź do ludzi, którzy bez zastanowienia godzą się na poręczenie Twojego kredytu. W końcu osobę, która bezrefleksyjnie przyjmuje każdą propozycję trudno nazwać wiarygodną i godną zaufania …

Idealnego żyranta zobowiązania powinieneś typować spośród grona, które dobrze znasz i w razie kłopotów finansowych wiesz, że będziesz mógł liczyć na ich pomoc. W końcu niespodziewane i beznadziejne sytuacje zdarzają się każdemu, a bliscy – w razie potrzeby pokryją należyte płatności, bez konieczności uczestniczenia w sądowych przepychankach.

Żyrowanie to nie tylko przywileje, ale i obowiązki …

Dokładne prawa i obowiązki żyranta reguluje Kodeks Cywilny. Do najważniejszych, jak już wspomnieliśmy jest ewentualna spłata długu. Jednak, ostatecznie to banki określają zakres poręczenia w umowie kredytowej. Precyzyjnie ustalają dokładną kwotę wraz z okresem kredytowania, a także warunki spłaty zobowiązania, w razie niewywiązania się z przepisów kredytodawcy.

Prościej mówiąc – jeśli umowa nie opisuje inaczej – żyrant odpowiada całym swoim majątkiem, który instytucja bankowa ma prawo wykorzystać do egzekucji komorniczej, w celu odzyskania swoich należności.

Musisz się również liczyć z tym, że nie możesz zrezygnować z funkcji poręczycielstwa w każdym dowolnym przez siebie momencie. Jej anulowanie wymaga zgody wszystkich stron podpisanej umowy. Ba, jeśli kredytobiorca nie znajdzie innego, równie korzystnego sposobu zabezpieczenia swojego zobowiązania to zerwanie poręczycielstwa nie będzie możliwe! Pamiętaj, że niewywiązanie się z żyrowania może pozostawić trwały ślad w rejestrze dłużników. Dzieje się tak, gdy nie uregulujesz długu, w imieniu dłużnika. Banki traktują takie osoby, na identycznych zasadach co pierwotnych kredytobiorców – a to w niedalekiej przyszłości może utrudnić ubieganie się o kredyt.
kredyt z gwarantem

Gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z płatności

 • Decydując się na żyrowanie kredytu, w zanadrzu warto przyjąć najczarniejszy scenariusz, bo nawet mało prawdopodobne sytuacje mogą stać się realne. Dlatego kluczowym przywilejem poręczyciela jest “wstąpienie w prawa wierzyciela” – co oznacza, prawo do żądania od dłużnika zwrotu uregulowanych należności. Co więcej, spłacana hipoteka zapewnia żyrantowi gwarancję wpisu do hipoteki spłaconej nieruchomości (nawet przy uregulowaniu części długu)! Jeśli umowa nie określa inaczej, taka osoba staje się przy okazji współdłużnikiem solidarnym. W konsekwencji, bank w razie opóźnień ze spłatą, może ubiegać się o gotówkę zarówno od wierzyciela, jak i poręczyciela.

Czy wiesz z czym jeszcze wiążę się długoterminowe poręczenie kredytu?

 • Spłacając kredyt hipoteczny za kredytobiorcę – gwarant posiada takie same prawa, jakie przysługują dłużnikowi względem instytucji finansowej! Zaś najważniejsze jest to, że ma prawo potrącić zobowiązanie przysługujące kredytobiorcy względem banku.
 • Gwarant może poprosić również, by poręczanie odnosiło się nie do całości, a do pewnej kwoty kredytu, bez uwzględnienia dodatkowych kosztów czy odsetek karnych. Istnieje rozwiązanie dołączenia postanowienia, by wierzyciel domagał się spłaty zadłużenia w pierwszej kolejności od kredytobiorcy, a dopiero później od poręczyciela.
 • Żyrantowi przysługuje prawo do bieżących informacji na temat spłaty kredytu, dzięki czemu w każdej chwili może reagować na wszelkie niepokojące sygnały.

Poręczenie wekslowe czy cywilne?

Wekslowe poręczenie, a cywilne to dwa odrębne rodzaje zabezpieczeń, które może zaoferować bank, w trakcie ubiegania się o kredyt z gwarantem. Poręczenie wekslowe to inaczej awal, który polega na przyjęciu przez żyranta całkowitej odpowiedzialności, za długi kredytobiorcy. Jest ono nieodwołalne i daje więcej możliwości dochodzenia długu przez kredytodawcę.

Z kolei poręczenie cywilne uregulowane jest w Kodeksie Cywilnym jako zobowiązanie się poręczyciela, względem banku do spłaty zadłużenia. Co ciekawe, w tym rodzaju zabezpieczenia – żyrant może odwołać się z funkcji poręczycielstwa, pod warunkiem niezalegania ze spłatą należności.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Poręczenie zobowiązania to z reguły prosta formalność. Jednak, jak pokazują statystyki, nawet co dziesiąty żyrant spłaca nie swoje zobowiązanie. Dlatego, stając się gwarantem – ostrożności nigdy za wiele. Na samym początku warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i prawa. W końcu na Twoich barkach będzie spoczywać duża odpowiedzialność. Odłóż na bok sentymenty i emocje oraz upewnij się, że zainteresowana osoba wie, na co się porywa. By móc spać spokojnie, zwróć szczególną uwagę na:

 • Stopień odpowiedzialności za dług!
 • Okres żyrowania kredytu!
 • Zapis w umowie kredytowej mówiący o tym, że wierzyciel niezwłocznie poinformuje poręczyciela, o zaległościach płatniczych kredytobiorcy!
 • Okoliczności spłaty długu!

Dodaj komentarz