Przeniesienie kredytu do innego banku – czy się opłaca?

W dobie powszechnie dostępnych informacji na praktycznie każdy temat, konsumenci lubią najpierw powiększać swoją wiedzę na temat usług, z jakich planują skorzystać. Dotyczy to m.in. kredytów bankowych. Pomimo tego, może się okazać, że w trakcie trwania zobowiązania spodoba się inna oferta. Przeniesienie kredytu do innego banku – czy się opłaca?

Przeniesienie kredytu do innego banku

Bankowość to jeden z tych sektorów usług, który bardzo dobrze odnalazł się w realiach galopującego rozwoju internetu. W sieci można dziś już nie tylko sprawdzić stan swojego konta bankowego, wykonać przelew, zmienić limity na karcie. Ponadto, można np. założyć konto bankowe, zamówić kartę płatniczą, a nawet ubiegać się o kredyt gotówkowy.

Kredyty cieszą się generalnie dużym zainteresowaniem wśród internautów. Chcą oni nie tylko za pośrednictwem sieci je pozyskać, ale i zebrać na ich temat konkretne informacje. Potencjalni kredytobiorcy poszukują danych na temat np. tego, który bank wymaga najmniej formalności czy gdzie uzyska się najwyższą kwotę zobowiązania. Istotnym czynnikiem jest też kwestia kosztów, gdyż każdy bank może w różnych kwotach doliczyć sobie koszt np. marży albo prowizji.

Za pomocą kilku kliknięć można dziś porównać oferty różnych kredytów bankowych, zestawiając ze sobą np. wymagane dokumenty do weryfikacji, parametry kredytów czy wysokość RRSO. Podjęcie decyzji o wyboru danej oferty kredytowej jest w warunkach internetu zatem wyjątkowo prostsze, szybsze i wygodniejsze. Po wybraniu dogodnej oferty kredytowej, czas złożyć w banku wniosek o kredyt.

Zanim uzyskasz kredyt

W celu uzyskania kredytu, konsument musi przejść szczegółową weryfikację. Sprawdzona zostanie jego zdolność kredytowa, kondycja finansowa, zarobki, inne zobowiązania i historia spłaty dotychczasowych zobowiązań w bankach i firmach pożyczkowych. W przypadku niektórych kredytów np. hipotecznych lub samochodowych, bank może poprosić też o dodatkowe zabezpieczenia, jak wpłata wkładu własnego i dedykowane dokumenty związane bezpośrednio z zakupem mienia.

Po przejściu tego żmudnego procesu weryfikacji, owocem jest kredyt na indywidualnie ustalonych warunkach. Na podstawie wspomnianych informacji, bank ustala ostateczną wysokość kredytu, a doliczając do niego dodatkowe koszty (np. prowizja i oprocentowanie), dobierana jest wysokość miesięcznej raty. Kredytobiorca może też negocjować np. wysokość raty i niektórych kosztów. Ostatecznie, środki są wreszcie wypłacane na konto bankowe, a konsument może zająć się zakupem, dla którego kredyt zaciągnął.

Kiedy można podjąć decyzję o przeniesieniu kredytu do innego banku?

Często zdarza się jednak, że wielu kredytobiorców nie przestaje monitorować sytuacji na rynku bankowym. Sprawdzają na bieżąco oferty banków, porównują warunki kredytu z tymi, jakie proponują inne bajki i niekiedy – są rozczarowani. Mogą też pojawić się inne przyczyny jak np. utrata wiarygodności rynkowej banku, zły poziom obsługi, utrudniony kontakt i tym podobne. W efekcie, konsument konsument może też utracić zaufanie do danego banku i chce zerwać z nim współpracę, zdając sobie zarazem sprawę z konieczności spłaty posiadanego kredytu.

Poza tym, mogą też pojawić się sytuacje życiowe, w których zwyczajnie spłata kredytu na dotychczasowych warunkach jest zbyt dużym obciążeniem finansowym. Konsument np. potrzebuje dogodniejszej kwoty miesięcznej raty, bo urodziło mu się dziecko, musiał przeprowadzić remont mieszkania, naprawić samochód, opłacić leczenie itd.

Jeżeli nie chce się już z powodu powyższych czynników dalej korzystać z kredytu, jaki się uzyskało, nie trzeba zaciskać zębów i spłacać go pomimo wszystko do samego końca. W takich okolicznościach, warto rozważyć możliwość przeniesienia kredytu do innego banku. Poznajmy, jak to działa i czy warto się tego podejmować.

Przeniesienie kredytu do innego banku – na czym polega?

Bankowe słownictwo usługę przeniesienia kredytu do innego banku nazywa fachowo refinansowaniem. Polega to na tym, że kredytobiorca decyduje się na zaciągnięcie kredytu w nowym banku. Ten, podejmuje się spłaty dotychczasowego zadłużenia w „starym” banku, udzielając zarazem nowego kredytu na atrakcyjniejszych warunkach, choć nie pod każdym względem nowy kredyt jest zawsze atrakcyjny pod względem kosztów (patrz sekcja „jakie koszty wiążą się z przeniesieniem kredytu?”).

Co ważne, jeżeli dotychczasowy kredyt zaciągnięty był na konkretny cel (przykładowo, wspomniany zakup mieszkania lub samochodu), to nie może on być zmieniony. Oznacza to, że nowe zobowiązanie w innym banku dalej należy regulować z ustalonego poprzednio powodu.

Skorzystanie z usługi refinansowania kredytu nie jest trudne. Wystarczy odnaleźć interesującą konsumenta ofertę innego, nowego banku i złożyć tam wniosek o uzyskanie zobowiązania, naświetlając oczywiście całą sytuację. Konieczne będzie też poinformowanie o chęci zmiany banku dotychczasowego kredytodawcę, o czym powinno się powiedzieć zawczasu.

Przeniesienie kredytu do innego banku –  jakie są z tego korzyści?

Zdecydowanie się na przeniesienie kredytu do innego banku może nieść za sobą szereg korzyści. Banki konkurują ze sobą zgodnie z realiami rynku. Zabiegają o klientów i starają się zdobyć ich serce poprzez zaoferowanie coraz to atrakcyjniejszych warunków produktów finansowych. Tak działa to właśnie w kwestii kredytów, dlatego udając się do konkurencyjnego banku z prośbą o przeniesienie kredytu – można liczyć na atrakcyjniejsze warunki.

W stosunku do dotychczasowego kredytu, najczęściej zmniejsza się marżę kredytu, przez co spada wysokość miesięcznej raty. W ten sposób, za podstawową zaletę opisywanej usług można uznać przede wszystkim uzyskanie niższej miesięcznej raty. Zmniejszy to nie tylko miesięczne obciążenie finansowe, ale i pozwoli na swobodniejsze dysponowanie pozostałymi wydatkami.

Podstawowa potrzeba konsumenta, który przenosi kredyt, jest zatem zapewniona. Otrzymuje on zobowiązanie z niższą ratą, płacąc miesięcznie mniej. Trudno oczekiwać jednak, że taka usługa nie ma swoich ciemnych stron. Przejdźmy do kwestii kosztów.

Jakie koszty wiążą się z przeniesieniem kredytu?

Przeniesienie kredytu może być dogodnym sposobem na odciążenie miesięcznego budżetu i zmniejszenie kwoty zobowiązania. Wcale nie oznacza to jednak, że w dłuższej perspektywa zapłacimy mniej. Przeciwnie. Kredyt po skorzystaniu z usługi refinansowania wydłużany jest na dłuższy termin spłaty. Przez to ostatecznie – jego całkowity koszt staje się większy. Konsument po zakończeniu kredytu płaci bankowi więcej, aniżeli gdyby spłacił kredyt na pierwotnych warunkach w pierwotnym banku.

W przyrodzie nie ma próżni, a dysproporcji próżno szukać też w świecie bankowości. W zamian za niższą miesięczną ratę kredytu, konsument najczęściej ponosi dodatkowy koszt na innym polu. Płaci więcej za odsetki. Z tego względu, zanim podejmie się ostateczną decyzję o przeniesieniu kredytu, warto podczas rozmowy z bankiem i prowadzonych negocjacji dokładnie sprawdzić wszystkie koszty nowego kredytu i porównać je z dotychczasowymi.

Wyższy ostateczny koszt kredytu nie musi być oczywiście argumentem przemawiającym jednoznacznie na niekorzyść przeniesienia kredytu. Wspomniana nadrzędna korzyść, czyli zmniejszenie wysokości miesięcznego zobowiązania, zostaje bowiem przecież zachowana. Trzeba jednak ocenić, czy warto dla tego ponosić większy koszt w dalszej perspektywie. Wszystko zależy od indywidualnych odczuć konsumenta i jego konkretnych preferencji.

Jeżeli nie przeniesienie kredytu, to co innego?

Może się okazać, że oferta przeniesienia kredytu w danym banku nie satysfakcjonuje wystarczająco konsumenta, a pomimo tego – dalej chce on zmiany dotychczasowych warunków zobowiązania. W takiej sytuacji, warto przemyśleć skorzystanie z innych, alternatywnych sposobów na odciążenie swoich wydatków. Nie będą one przeszkadzać w pozbyciu się kredytu spłacanego na dotychczasowych warunkach, które z różnych, wspomnianych wcześniej względów, przestały nas satysfakcjonować.

Pierwszą usługą, która stanowi alternatywę dla refinansowania, jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego. Jest to usługa, którą warto rozważyć, gdy posiada się np. jeszcze inne zobowiązania, jak np. pożyczki pozabankowe, karty kredytowe czy kredyty konsumpcyjne. Konieczne jest jednak to, aby kwota zobowiązania nie przekraczała pułapu 200 tysięcy złotych. Ponadto, konieczne jest oczywiście wykazanie się odpowiednią zdolność kredytową w BIK (brak zadłużeń i opóźnień). Ponadto – dobrą kondycję finansową.

W efekcie, może to pozwolić wziąć na siebie opisywane zobowiązanie, które podreperuje miesięczne wydatki konsumenta. Konsolidacja polega na połączeniu wszelkich wspomnianych zobowiązań w jedno, z którego wyliczana jest rata zobowiązania. Konsument spłaca ją w podobny sposób, co kredyt, czyli dokonując regularnych, comiesięcznych spłat. Najczęściej, konsolidacja zobowiązań pozwala spłacać miesięcznie ratę o optymalnej wysokości, która jest niższa niż dotychczasowa suma wszystkich zobowiązań.

Inna alternatywa dla przeniesienia kredytu do innego banku

Drugą możliwością alternatywną dla klasycznego przeniesienia kredytu do innego banku jest zaciągnięcie pożyczki lub kredytu konsumpcyjnego na spłatę dotychczasowego zobowiązania bankowego. Zobowiązanie w swojej podstawowej kwocie, o jaką wnioskować będzie konsument, musi oczywiście wynosić co najmniej tyle, ile pozostało do spłaty dotychczasowego kredytu. Co więcej, konsument musi liczyć się jednak z ważną kwestią

To, czy zobowiązanie zostanie mu przyznane i czy będzie wynosić równo tyle, o ile wnioskuje, uzależnione będzie od standardowych parametrów weryfikacyjnych. Przypominamy, jest to zdolność kredytowa, posiadanie stabilnego zatrudnienia i odpowiednia wysokość zarobków. Ponadto, przy tym wysokość miesięcznych zobowiązań z dotychczasowym kredytem musi być wystarczająca do zaciągnięcia nowego kredytu.

W przeciwnej sytuacji, prawdopodobne jest uzyskanie od banku decyzji odmownej. Kredyt gotówkowy na spłacenie zobowiązania jest zatem bardzo surowy w swoich wymaganiach, a banki oczekują od wnioskujących wzorowej kondycji finansowej.

Podsumowanie

Decyzja o przeniesieniu kredytu do innego banku musi być poprzedzona rzetelną analizą. Konsument musi sporządzić bilans strat i korzyści. Największy dylematem niewątpliwie jest korzyść w postaci niższej raty kredytu, a skutek uboczny w formie większego ostatecznego kosztu zobowiązania. Konsument musi ocenić na podstawie indywidualnych potrzeb, co jest dla niego priorytetowe. Warto też pamiętać o alternatywach – przeniesienie kredytu do innego banku to nie jedyny sposób na odciążenie domowego budżetu od kosztownego kredytu bankowego.

Dodaj komentarz