WIBOR 1M – na jakiej stopie oparty jest kredyt hipoteczny?

Co wiąże kredyt hipoteczny, którego punktem składowym jest zmienna stawka WIBOR 1M z rollercoasterem? Otóż, decydując się na hipotekę musimy ponieść pewne ryzyko, w związku ze zmienną stopą oprocentowania. Ta zaś bezpośrednio wpływa na wysokość miesięcznej raty zobowiązania. Wszystko z powodu wskaźnika WIBOR …

wibor 1mWIBOR 1M – definicja pojęcia

We wcześniejszych wpisach dokładnie opisaliśmy sposób działania WIBOR 3M oraz 6M. Dlatego w dzisiejszym artykule zajmiemy się ostatnim jego rodzajem, a więc 1M. Co kryje się pod tym zagadnieniem?

Wiemy już, że WIBOR to wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych przez banki komercyjne działające w Polsce. Dodatkowo jego wskaźnik obliczany jest dla różnych okresów kredytowania i odpowiednio określany. Zatem,  WIBOR 3M to wysokość oprocentowania kredytu złotówkowego zaciąganego na 3 miesiące, a 6M – na 6 miesięcy. Analogicznie więc, stopa bazowa 1M oznacza wyliczenie oprocentowania na miesięczną ratę zobowiązania.

Przykładowo, jeśli WIBOR 1M wynosi 1,67%, a marża 1% to oprocentowanie miesięcznej raty kredytu równa się 2,67%.

Zastosowanie WIBOR 1M

Instytucje bankowe przy ustalaniu stawek kredytów hipotecznych, z reguły odświeżają oprocentowanie nie częściej niż raz w miesiącu. I to również w sytuacji, gdy WIBOR 1M wzrósł lub spadł o więcej niż 0,1 pkt. procentowego. Dobrze jest zapoznać się z tym dokładnie, bo to na jakich zasadach banki aktualizują wskaźnik WIBOR-u jest kwestią indywidualną. Najczęściej o polityce działania instytucji możemy przeczytać na umowie kredytowej.

Stawka WIBOR 1M określana jest na podstawie stóp NBP: lombardowejdepozytowej oraz referencyjnej. Jednak kredytobiorców najbardziej powinna zainteresować stopa lombardowa, która stanowi punkt odniesienia dla wszystkich instytucji bankowych i pożyczkowych. Zgodnie z jej przepisami – wysokość odsetek nie może przekroczyć 4-krotności stopy lombardowej, co zabezpiecza w dużej mierze interesy pożyczkobiorców.

Co wpływa na wysokość oprocentowania kredytu?

WIBOR 1M to obok marży banku najważniejsza część oprocentowania zobowiązania! Choć na wysokość stopy procentowej wpływają również inne elementy, jak sytuacja na rynku, inflacja czy poziom stopy referencyjnej. Średni WIBOR 1M za 1 rok wynosi 1,65.

Kredytobiorcy szczególnie powinni uważać na wysokość marży, bo nawet przy niskim oprocentowaniu, a więc opcjonalnie niższych ratach – banki mogą zrekompensować sobie straty z tego tytułu poprzez jej podwyżkę. A marża w odróżnieniu od zmiennego wskaźnika WIBOR jest stała dla całego okresu spłaty zadłużenia.

Prognozy WIBOR 1M

Otóż, od 18 marca 2020 roku WIBOR 1M utrzymuje się na poziomie 1,5%. Co za tym idzie, jego aktualna wysokość jest stosunkowo bardzo niska i korzystna szczególnie dla osób spłacających kredyt hipoteczny. Co więcej, w porównaniu do wcześniejszej wartości, zmalał o 0,5%, co tworzy jeszcze większą przepaść między jego obecnym wymiarem, a tym sprzed wielu lat. Przykładowo w 2001 roku WIBOR 1M wynosił prawie 20%.

Nie jest to jednak sytuacja stała – przeciwnie, zmienna pod wpływem wielu czynników, jak np. wahania gospodarki, często pod wpływem nieprzewidzianych czynników jak ostatnia epidemia koronawirusa w 2020 roku. Dlatego warto na bieżąco sprawdzać prognozy dla WIBOR 1M, które tworzą ekonomiści poszczególnych banków oraz eksperci od ekonomii czy finansów. Są one wyliczane na podstawie stóp procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Zaś te opracowują specjaliści z NBP i RPP.

Ostatnia aktualizacja wpisu: 18 marca 2020

Dodaj komentarz