WIBOR 6M – jaki ma wpływ na kredyt?

Wysokość stóp procentowych to nie wszystko, co wpływa na oprocentowanie lokat i kredytów bankowych. Znacznie większe znaczenie dla kredytobiorców oraz lokujących ma WIBOR. Co skrywa się pod tym zagadnieniem i jakie jego rodzaje możemy wyróżnić?

czym jest wiborWIBOR, czyli…

Wśród licznych elementów, które składają się na całkowity koszt kredytu kluczowym wskaźnikiem jest oprocentowanie. O ile dość oczywistym parametrem jest marża zapisana w umowie i niezmienna przez cały okres kredytowania. Tak o wiele więcej kłopotów sprawia zmienna stopa procentowa, która jest też mało jasnym określeniem.

Jest to nic innego, jak WIBOR (Warsaw InterBank Offered Rate) – a więc wysokość oprocentowania pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym. W dużym skrócie oznacza stopę procentową, po której banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom. Ci zaś uzyskaną gotówkę mogą ponownie pożyczyć, ale w formie kredytów klientom indywidualnym. Zysk czerpią na wspomnianej wcześniej marży. Dlatego korzystając z rankingów kredytów warto zdecydować się na najlepszą dla nas opcję.

Jak oblicza się WIBOR?

Stopa procentowa WIBOR ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej wielkości oprocentowania. 16 największych banków w Polsce przedstawia swoje propozycje oprocentowania, spośród których odrzucane są skrajne wyniki – najwyższy i najniższy. Z pozostałych ofert wylicza się wskaźnik WIBOR. Cały proces organizowany jest przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, nazywany inaczej fixingiem. Zaś nadzór nad nim pełni Rada WIBOR. Składa się ona z 8 członków, 2 z nich to przedstawiciele ACI Polska, a reszta wybierana jest przez:

 • Związek Banków Polskich,
 • GPW w Warszawie,
 • Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Ministra Finansów,
 • Izbę Rozliczeń KDPW CCP.

Poziom WIBOR, podobnie jak LIBOR ustalany jest niezmiennie o godzinie 11, każdego dnia roboczego. Jego wysokość zależy od wielu elementów, np. poziomu stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflację, podaż pieniądza czy PKB. Zatem zwykli kredytobiorcy nie mają na wskaźnik większego wpływu. Mogą jedynie zdecydować się na bank z korzystniejszym rodzajem WIBOR-u.

WIBOR wyznaczany jest na okresy:

 •  ON (ang. overnight) – kredyt na jeden dzień, liczony od dnia transakcji,
 • TN (ang. tomorrow/next) – kredyt na jeden dzień, liczony od dnia następnego dnia roboczego po transakcji,
 • SW (ang. spot week) – kredyt na tydzień, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji,
 • 2 tygodnie (2W) – kredyt na 2 tygodnie, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji,
 • 1 miesiąc (1M) – kredyt na 1 miesiąc,
 • 3 miesiące (3M) – kredyt na 3 miesiące,
 • 6 miesięcy (6M) – kredyt na 6 miesięcy,
 • 9 miesięcy (9M) – kredyt na 9 miesięcy,
 • 1 rok (1Y) – kredyt na 1 rok.

Czym jest WIBOR 6M?

To nic innego, jak rodzaj aktualizacji, która dokonywana jest raz na 6 miesięcy przez cały okres spłaty kredytu. Do niej doliczana jest także stała marża, która zależna jest od zawartej umowy z bankiem. Z punktu widzenia planowania budżetu opcja ta jest zdecydowanie korzystniejsza, z uwagi na niezmienność wysokości oprocentowania raty przez pół roku. WIBOR 6M pozwala na częste odświeżanie stopy, ale nie tak częste, by podnieść koszty kredytu, które będą dla nas kłopotliwe.

Który WIBOR wybrać – 6M czy 3M?

To, która stawka jest korzystniejsza dla klientów – 3M bądź 6M zależy głównie od skłonności do zmian wysokości stóp procentowych, które są obliczane przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeśli RPP obniża stopy procentowe to WIBOR spada, a pieniądz tanieje. W tym przypadku WIBOR 3M jest korzystniejszy, bo szybciej “wykorzysta” tę obniżkę. Dlatego, gdy spada wskaźnik to warto kredyt nadpłacić (maleje część odsetkowa raty, a wzrasta kapitałowa). Natomiast, gdy stopy procentowe idą w górę, bardziej optymalny jest WIBOR 6M, gdyż kredytobiorca odczuje tę podwyżkę dopiero po dłuższym okresie czasu.

Jak wpływa na kredyty i pożyczki w Polsce?

WIBOR ma kluczowy wpływ na wysokość wszystkich kredytów udzielanych przez instytucje bankowe w kraju! Określa bowiem znaczącą część kredytu oraz wpływa na wysokość odsetek. Przykładowo, jeśli WIBOR wynosi 3,7%, a marża 1% to oprocentowanie będzie równe 4,7%. Widać więc, że WIBOR stanowi dominującą część kosztów, zaś sama marża stanowi niewielki ułamek. Warto zaznaczyć jednak, że dominująca część kredytu nie jest przychodem banku, a przekazywana jest jedynie na rynek międzybankowy. Dodatkowo WIBOR jest stawką bazową dla różnego rodzaju operacji zawieranych na rynkach finansowych.

A więc, jeśli wartość WIBOR wzrasta to rośnie wysokość raty kredytu czy pożyczki. Analogicznie funkcjonuje przy spadku. Jest to szczególnie istotne w przypadku kredytów hipotecznych, które zaciągane najczęściej długoterminowo są najbardziej narażone na wzrost wysokości raty, w wyniku zmian stóp procentowych. Dlatego, jeśli planujemy wziąć kredyt bądź założyć lokatę koniecznie sprawdźmy wysokość WIBOR-u oraz jego prognozy na kolejne miesiące.

Dodaj komentarz