Wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego

Oszacowanie swoich możliwości finansowych przez konsumenta może się niekiedy okazać niemiarodajne. Z racji różnych wypadków losowych, sytuacja finansowa może ulec załamaniu. Kredytobiorca, z obawy o niepopadnięcie w długi, powinien wówczas rozważyć wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego. Na czym ono polega i jak się o nie ubiegać?

Wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego

Zanim podejmie się decyzję o chęci uzyskania kredytu, wielu konsumentów stara się oszacować, czy będą w stanie udźwignąć takie zobowiązanie finansowe. Kredyt to w końcu obciążenie rozłożone w czasie, które pozwala na zakup danej rzeczy, ale i oznacza zwiększone wydatki miesięczne. Spłata kredytów zazwyczaj bowiem odbywa się w formie rozłożenia na raty. Te, wliczyć trzeba wówczas w comiesięczne wydatki.

W jaki sposób bank ocenia swoje zaufanie do konsumenta?

Banki podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu konsumentowi poprzedzają wnikliwą analizą. Przede wszystkim, sprawdzana jest dotychczasowa historia spłaty zobowiązań bankowych i pozabankowych (pożyczki, chwilówki). Przy okazji w rejestrze BIK banki widzą też ewentualne informacje o bieżącym lub istniejącym w przeszłości zadłużeniu. Pozwala to ocenić na ile sumiennym płatnikiem jest osoba wnioskująca i czy powierzenie jej pieniędzy nie będzie dużym ryzykiem.

Ponadto, banki oceniają jeszcze sytuację zarobkową klienta. Potencjalni kredytobiorcy proszeni są o przedstawienie zaświadczeń z zakładu pracy dotyczących m.in. miejsca wykonywanej pracy, charakteru zatrudnienia, stażu pracy i rodzaju umowy, jaka reguluje stosunek pracy. Konsument musi wykonywać pracę co najmniej tak długo, jak wymaga tego bank i posiadać umowę (jeżeli jest to umowa na czas określony) na wyznaczony w regulaminie banku czas.

Ostatnim, najbardziej istotnym punktem weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy jest weryfikacja wysokości otrzymywanych przez niego zarobków. Muszą one być na tyle wysokie, aby pozwalały na regularną, bezproblemową spłatę zobowiązania. Podać trzeba przy tym jeszcze informacje o miesięcznych wydatkach, innych zobowiązaniach i stanie cywilnym.

Co, jeśli pojawią się problemy ze spłatą kredytu?

Jeśli bank oceni, że wyżej wspomniane parametry wykażą pozytywną zdolność kredytową – droga do uzyskania kredytu jest już prosta. Niestety, dobra sytuacja kredytowa i co za tym idzie kondycja finansowa konsumenta, nie są stanem niezmiennym i często mogą one gwałtownie ulec zmianie. Na nieszczęście kredytobiorców, załamanie swoich finansów może nastąpić w czasie spłaty kredytu.

Jeżeli na skutek choroby, nagłych wydatków, utraty pracy i innych nagłych zdarzeń, nie będzie się w stanie dalej spłacać raty kredytu w dotychczasowej wysokości. Wówczas warto rozważyć konkretny plan działania. Poprzestanie na spłacie kredytu albo uiszczanie niższych rat bez ustaleń może nieść bowiem poważne konsekwencje. Bank, który nagle przestanie uzyskiwać ustalone wpływy z tytułu spłaty rat kredytu ma prawo do naliczania karnych odsetek. Może też wszcząć czynności windykacyjne.

Mówiąc pokrótce – konieczne jest podjęcie współpracy i rozmów z bankiem w celu znalezienia optymalnego dla obu stron rozwiązania.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego

Jednym z takich rozwiązań może okazać się wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego. Usługa ta polega na dodaniu dodatkowych miesięcy na spłatę zobowiązania, co bezpośrednio wpływa na najważniejszy parametr – miesięczną ratę. Wysokość miesięcznej raty kredytu obliczana jest bowiem na podstawie nie tylko łącznej kwoty kredytu, wliczonych kosztów (prowizji, odsetek, oprocentowania), podatków i czasu trwania kredytu.

Wydłużenie czasu trwania kredytu może zatem wiązać się z wynegocjowaniem niższej miesięcznej raty kredytu. Niższa rata może oznaczać dla konsumenta w pogorszonej sytuacji finansowej szansę na dalsze spłacanie dotychczasowego kredytu na bardziej dogodnych warunkach. Dla banku z kolei to zabezpieczenie – klient deklaruje, że dalej będzie spłacać zobowiązanie pomimo gorszej sytuacji niż tej, jaką przedstawiał podczas składania wniosku kredytowego.

Jakie są negatywne skutki wydłużenia okresu spłaty kredytu gotówkowego?

Wspomniane wyżej cechy charakterystyczne wydłużenia okresu spłaty kredytu gotówkowego nie oznaczają, że usługa ta niesie ze sobą same korzyści. Skutkiem ubocznym wydłużenia czasu trwania kredytu jest wzrost jego kosztów odsetkowych. Choć wysokość raty maleje, to łączna kwota, jaką zwróci konsument po zakończeniu trwania kredytu jest dłuższa, aniżeli gdyby spłacał kredyt według pierwotnych ustaleń.

Ponadto, bank może naliczyć także inne koszty związane z wydłużeniem okresu spłaty.

  • Sporządzenie dodatkowego aneksu do umowy kredytowej, który określa zasady wydłużenia terminu spłaty i przez to – zmiany idących za tym parametrów.
  • Niektóre banki doliczają też prowizję od salda zadłużenia. To kwota kredytu, która pozostała do spłaty w momencie wystąpienia o wydłużenie czasu spłaty.

Wakacje kredytowe – alternatywa dla wydłużenia terminu spłaty

Wartościową alternatywą dla wydłużenia terminu spłaty mogą się okazać wakacje kredytowe. To rozwiązanie dla tych, którzy przewidują pogorszenie sytuacji finansowej na dłuższy czas, która skutkować będzie niemożnością spłacania kredytu na dotychczasowych warunkach. Usługa wakacji kredytowych ta polega na tymczasowym odroczeniu płatności zobowiązania. Po ich upływie, bank może zaproponować konsumentowi kontynuowanie spłaty kredytu w ramach dotychczasowych ustaleń lub wydłużenie terminu spłaty. Druga możliwość będzie oczywiście oznaczać dodatkowe koszty, ale i potencjalnie niższą ratę zobowiązania.

Banki mają w swoich ofertach możliwość wykorzystania wakacji kredytowych lub wydłużenia okresu spłaty z prostego powodu. W interesie instytucji bankowej jest przedstawienie konsumentowi rozwiązań na wypadek wydarzeń losowych, byle uniknąć sytuacji całkowitej utraty wpływów z udzielanych kredytów. Dla konsumenta to z kolei wspomniana szansa na uniknięcie np. popadnięcia w długi.

Dodaj komentarz