Zmiana pracy po podpisaniu umowy kredytowej

Ubieganie się o kredyt wiąże się z szeregiem jasno określonych wymagań, których spełnienie traktowane w sposób bezwzględny. Do takich zapisów należy posiadanie stałego zatrudnienia, które ma kluczowy wpływ na parametry zobowiązania, jakie się uzyskuje. Jakich kroków trzeba się podjąć, jeśli w trakcie obowiązywania umowy kredytowej zmieni się pracę?

Zmiana pracy po podpisaniu umowy kredytowej

Usługi bankowe odznaczają się swoją dość charakterystyczną specyfiką. W przeciwieństwie do parabanków, mają one silnie ustandaryzowany system wymagań. Ubiegając się o dowolnego rodzaju produkt finansowy w banku, zawsze można oczekiwać się o kilka punktów regulaminowych, których spełnienie przez konsumenta będzie konieczne.

Stałe wymagania podczas ubiegania się o kredyt

Skupmy się na kredytach dla osób prywatnych. W przypadku zarówno kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych, wspomniane stałe wymagania prezentują się następująco.

  • Posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Banki oczekują od swoich klientów przede wszystkim nienagannej historii spłaty dotychczasowych zobowiązań (kredytów, chwilówek, rachunków, rat). Ponadto, ważne jest też nieposiadanie bieżących, a także zaległych należności z tytułu zadłużenia. Wszystkie te wspomniane parametry zostaną sprawdzone w rejestrach finansowych takich jak przede wszystkim BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Niektóre banki mogą też zajrzeć do np. BIG (Biura Informacji Gospodarczej) lub bazy ZBP (Związek Banków Polskich).
  • Posiadanie stałego zatrudnienia. Placówki bankowe oprócz wykazania dobrej zdolności kredytowej oczekują też innego zabezpieczenia. Jest to zatrudnienie, którego posiadanie konsument będzie musiał wykazać poprzez dokumenty i zaświadczenia. Banki zazwyczaj wymagają zatrudnienia od co najmniej 3 miesięcy na umowę o pracę lub na inne, nieco dłuższe okresy (przyjęte przez dany bank) w przypadku umowy-zlecenie lub umowy o dzieło. Konsument będzie musiał przedstawić zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg konta udowadniający wpływy z tytułu wynagrodzenia i fakt, że umowa obowiązywać będzie przez najbliższe, określone przez dany bank, miesiące (jeśli to umowa na czas określony).

Stałe zatrudnienie – ważny aspekt dla każdego banku

Po drugim ze wspomnianych wyżej aspektów zatem dobrze widać, jak ważnym zabezpieczeniem dla banku jest kwestia posiadania stałego, stabilnego zatrudnienia. Jest to forma potwierdzenia, że konsument będzie miał regularny dostęp do wystarczającej ilości środków pieniężnych, które pozwolą spłacić zobowiązanie.

Jeśli bank oceni, że przedstawione dokumenty i zaświadczenia są wystarczające, pozytywna decyzja kredytowa jest już tylko kwestią czasu. Życie pokazuje jednak często, że pomyślne przejście procesu weryfikacyjnego przed uzyskaniem kredytu często nie oznacza, że etap spłaty będzie pozbawiony komplikacji.

Zmiana pracy po podpisaniu umowy kredytowej

Podczas spłaty kredytu bowiem, często niespodziewanie pojawiają się niespodziewane wydarzenia losowe. Do grona tych bardziej kłopotliwych należy pojawienie się kosztownych wydatków domowych, choroba, wypadek, kłopoty finansowe, a także utrata pracy.

Wielu konsumentów też z niepokojem patrzy na kwestię zmiany pracy podczas trwania kredytu. W końcu, gdy ubiegali się o zobowiązanie, w banku składali dokumenty dotyczące bieżącej pracy. Jak wspomniano też we wyżej zawartych informacjach, kredytodawca zbiera informacje o czasie, na jaki zawarto umowę. Można to odczytać jako przedstawienie dowodu na stabilność swojego zatrudnienia.

Z losowych przyczyn, które nastąpią w czasie trwania kredytu, może się jednak okazać, że zatrudnienie trzeba zmienić. Zakład pracy kończy działalność, następuje redukcja etatów, pracownik jest zmuszony opuścić dany zakład z powodu np. nadużyć pracodawcy lub zwyczajnie uzyskuje lepszą ofertę zarobkową.

Obawy konsumentów są często tym większe, gdy mowa o kredycie hipotecznym – który udzielany jest przecież przy sporej ilości formalności i na mienie o dużej wartości. Tym gorzej, gdy pracę zmieniono przed deklarowanym okresem np. 3 miesięcy.

Jaki stosunek mają banki do zmiany pracy po podpisaniu umowy kredytowej?

Stosunek kredytodawców do sytuacji, gdy konsument zmienia zatrudnienie już po podpisaniu umowy kredytowej nie jest jednorodny.

  • Niektóre banki opracowują specjalne klauzule na umowie kredytowej, zwracając się do kredytobiorcy z prośbą o poinformowanie banku w przypadku zmiany pracy. Forma podania tego do informacji (np. telefoniczna lub mailowa), bank powinien sprecyzować w treści umowy.
  • Inne banki mogą też w ogóle nie wymagać informowania o zmianie zatrudnienia. Kluczowe będzie dla nich w takiej sytuacji zwyczajnie to, aby konsument zachował ciągłość zatrudnienia a przez to – źródła dochodów o odpowiedniej kwocie, które pozwolą na bezproblemową spłatę rat kredytu.

Dla banków istotniejsza może okazać się utrata, a nie zmiana zatrudnienia

Dla banków podstawowym problemem jest przede wszystkim brak terminowej spłaty rat kredytów. Wiążą się z tym często wielomiesięczne opóźnienia. Oznaczają one dla instytucji bankowych konieczność podejmowania z tym rozbudowanych i czasochłonnych czynności w celu wyegzekwowania należności.

Z tego względu bardziej problematyczną sytuacją może okazać się utrata zatrudnienia. Oznacza ona nie tylko utratę źródła regularnego dochodów u konsumenta i idące za tym ryzyko załamania się sytuacji finansowej, ale i potencjalne problemy ze spłatą rat. Wówczas, istnieje duże ryzyko popadnięcia w długi, wobec których bank będzie podejmował się różnych czynności windykacyjnych.

Zmiana pracy po podpisaniu umowy kredytowej – podsumowanie

Stosunek banków do kwestii zmiany wykonywanego zatrudnienia niewątpliwie nie jest jednorodny. Z tego względu, w ramach profilaktyki warto podczas zapoznawania się z treścią umowy kredytowej. Tam, poznać będzie warto treść wszelkich klauzuli określających działania i stosunek banku do niespodziewanych zdarzeń. W omawianym przypadku, mowa o sytuacji, gdy kredytobiorca będzie musiał zmienić pracę.

Znając treść takiej klauzuli, w razie ewentualnej zmiany zatrudnienia znać będzie się zatem zakres działań, jakie będą konieczne do podjęcia. W ramach przypomnienia. Możliwe, że będzie trzeba drogą pisemną lub telefoniczną poinformować bank o zaistniałej sytuacji. Możliwe może być też, że kredytobiorca nie będzie musiał podejmować żadnych czynności wyjaśniających. Wszystko zależy od banku oraz dokładnej treści podpisywanej wówczas umowy kredytowej.

Dodaj komentarz