Najwyższe oprocentowanie lokat2018-09-13T09:30:50+00:00

Najwyższe oprocentowanie lokat

 OPROCENTOWANIECZAS TRWANIAKWOTA LOKATY 
mbank
mbank ekonto z lokatą
3,5%3 miesiąceod 500 zł do 10 000 zł
credit agricole Lokata terminowa - oprocentowanie stałe
bgz optima Lokata bezkarna
3,5%3 miesiącedo 20 tys. zł
credit agricole Lokata terminowa - oprocentowanie stałe
bgz optima lokata bezkompromisowa
2,7%3 miesiącedo 100 tys. zł
santander
santander Lokata Direct+ Wzrost
maks. 2.70% - zależne od długości lokatyod 12 do 36 miesięcyod 5 000 zł
santander
santander Lokata online
maks. 2.70% - na nowe środki, przy maksymalnej długości lokatyod 1 do 36 miesięcyod 1 000 zł do 250 000 zł
getinbank

getin bank Lokata na Nowe Środki
2,10 % 5 miesięcyod 500 zł do 200 000 zł
getinbank

getin bank Lokata Progresywna
średnie oprocentowanie to 1,60%12 miesięcyod 500 zł
nest-bank
nest bank Lokata Witaj
4% lub 3,5% gdy nie zostanie spełniony warunek promocji3 i 6 miesięcy od 1000 zł


plus bank Lokata terminowa "Lokata Internetowa"
od 1,10% do 2% w zależności od długości lokaty7, 14 dni lub 1, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcyod 1.000 zł
ing bank
ing Lokata terminowa - stałe oprocentowanie
od 0,5% do 1% w zależności od długości lokaty3,6,12 lub 24 miesiąceod 1 000 zł


credit agricole Lokata do 2,30% w skali roku dla nowych środków
od 1,7% do 2,30% w zależności od długości lokaty180 dni, 1,2 lub 3 lataod 1 000 zł do do 100 000 zł
bosbank
boś bank Lokata terminowa "EKOlokata"
od 0,5% do 1,3% w zależności od długości lokaty1,3,6 lub 12 miesięcyod 1 000 zł


bank pekao - E-lok@ta
od 0,45% do 1,2% w zależności od długości lokaty10, 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dniod 1 000 zł
bps bank
bank bps Lokata terminowa "Lokata 365"
od 0,75% do 1,5% w zależności od kwoty i dlugości lokatyod 1 do 365 dni,od 1 000 zł

 

Załóżmy, że Kowalski i Nowak zaciągnęli dwie różne lokaty na to samo oprocentowanie. Co ciekawe, w momencie ich upływu, uzyskane w ten sposób zyski nie muszą być takie same. Co zatem, oprócz samego oprocentowania, ma wpływ na wysokość uzyskanych po kapitalizacji odsetek?

najwyższe oprocentowanie lokatNie jeden a kilka parametrów

Na zysk lokaty wpływ ma co najmniej kilka czynników. Pierwszym i najważniejszym jest oczywiście stawka oprocentowania. To od niej zależy, jak wysoki zysk osiągniemy z danego produktu finansowego. Z drugiej strony, przy wyborze lokaty nie warto koncentrować się wyłącznie na wartości procentowej. Dane podawane przez bank mogą być swoistą reklamą, która ma przyciągnąć nowych klientów. Sprawdźmy zatem, na co zwrócić uwagę, by rentowność z danej lokaty była możliwie najwyższa.

Przymierze z czasem

Z punktu widzenia banku, największą wartością depozytu nie jest jego wysokość, lecz czas, po którym trzeba będzie go zwrócić inwestorowi. Z rachunkowego punktu widzenia, najlepszym rozwiązaniem są aktywa trwałe, których termin rozliczenia jest dłuższy, niż 12 miesięcy. Na podstawie liczby tych aktywów, bank może podejmować długotrwałe decyzje finansowe. Zupełnie inaczej sprawa wygląda z krótkoterminowymi środkami pieniężnymi. Ich czas rozliczenia to zaledwie kilka miesięcy. Środki z tych wkładów mogą służyć wyłącznie do tymczasowej poprawy płynności finansowej banku.

W związku z tym oczywiste staje się, że długoterminowe wkłady pieniężne (najczęściej w formie lokat) będą lepiej oprocentowane, niż ich krótkoterminowe odpowiedniki. Różnica pomiędzy nimi może oscylować nawet na poziomie 2 – 3 pkt procentowych. Chyba, że bank udzieli specjalnej promocji na produkty krótkoterminowe, chcąc w ten sposób zachęcić nowych Klientów do skorzystania z jego usług.

Stałe, czy zmienne?

Istotną kwestią przy obliczaniu rentowności danej lokaty, jest forma jej procentowania. Banki oferują najczęściej lokaty o oprocentowaniu zmiennym, aczkolwiek zdarzają się (jeszcze) lokaty o stałym zysku. Jak sama nazwa wskazuje, w przypadku lokat o oprocentowaniu stałym, wartość zysków utrzymuje się na tym samym poziomie. Niestety, lokaty zmienne nie są w stanie tego zagwarantować. Oprocentowanie takiego produktu finansowego będzie w dużym stopniu zależne od sytuacji panującej na rynku. Działa to w obydwie strony. Lokując w styczniu pieniądze na 2 procent, możemy zyskać, jeśli w lutym średnie oprocentowanie lokat wzrośnie (np. do 3, lub 4 procent). Z drugiej strony możemy też stracić, jeśli okaże się, że z biegiem czasu oprocentowanie lokat spada.

Rada Polityki Pieniężnej a oprocentowanie lokat

Skąd wiemy, że oprocentowanie to może zmienić się w interwale miesięcznym? Chociażby dzięki temu, że raz na miesiąc zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, która określa między innymi wartość aktualnej stopy referencyjnej. Jej wysokość będzie podstawą do oszacowania wysokości oprocentowania lokat, ale też innych produktów finansowych, takich jak kredyty, lub rachunki oszczędnościowe. Na podstawie tych informacji wiemy, na jakich warunkach Narodowy Bank Polski pożycza innym bankom swoje pieniądze i ile płaci za posiadane depozyty.
Reakcja banków na tak wprowadzone zmiany może być różna, choć oczywiście muszą się do nich dostosować. Przykładowo, jeśli stopy referencyjne ulegają wzrostowi, banki bardzo powoli dostosowują swoje produkty finansowe do zmieniających się reguł. W niektórych przypadkach może trwać to nawet kilka tygodni! Opóźnienie to jest zrozumiałe, gdyż w ten sposób bank zwyczajnie zarabia, korzystając z dodatnich różnic pomiędzy stawkami płaconymi NBP a kosztami przechowywania klienckich depozytów.

Oczywiście w drugą stronę działa to o wiele szybciej. W niektórych przypadkach banki reagują nie tyle na informacje RPP, co raczej na aktualną sytuację na rynku. Dzięki temu, podmiot bankowy zmniejsza ryzyko dopłaty, jaką musiałby wykonać na rzecz NBP. Jej zasadność wynika z tych samych punktów co powyżej, z tą różnicą, że w tym przypadku stawka płacona Klientowi będzie wyższa, niż stawka otrzymywana z NBP.

Weź lokatę i analizuj rynek

Przed ulokowaniem pieniędzy w banku, zawsze należy dokładnie monitorować rynek. Umiejętność wyboru pomiędzy lokatą z oprocentowaniem stałym a zmiennym, nie jest aż tak istotna, jeśli termin spłaty nie jest odległy. Długie terminy zapadalności potęgują wynikające z tego faktu różnice. Mowa tu zwłaszcza o lokatach wieloletnich.

Jeśli jednak jesteśmy zainteresowani takim produktem finansowym, koniecznie przeanalizujmy tendencje rynkowe, które mogą mieć wpływ na ostateczną wysokość zysków. Niestety, kierowanie się na oślep zapowiedziami rynku również nie jest zbyt dobre. Może się np. okazać, że w wybranym kwartale sytuacja rynkowa zacznie się poprawiać, co przedłoży się na znaczny wzrost inflacji, w tym oprocentowania kredytów i lokat. Co wtedy? Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej będzie dążyć do schładzania gospodarki poprzez podniesienie stopy referencyjnej, ale… nie musi tego robić. Biorąc pod uwagę poprzednie lata, trudno posądzać Radę o gwałtowne zmiany oprocentowania. Jeśli już one nastąpią, ewentualne podwyższenie stóp procentowych będzie trwało stosunkowo długo.

Skala roku, czyli jak oprocentowana jest lokata?

Nawet najwyższe oprocentowanie lokat nie będzie prezentować się okazale, jeśli termin lokaty będzie stosunkowo krótki (np. miesięczny). Większość banków podaje oprocentowanie lokat w skali roku. Oznacza to, że po upływie roku (czytaj rocznej lokaty), uzyskamy określone zyski. Jeśli taka sama lokata zostanie zaciągnięta na miesiąc, uzyskany w ten sposób zysk będzie tak naprawdę 1/12 tego, co bank proponuje w skali roku.

Równie istotne jest to, by uważać na tzw. okresy kapitalizacyjne. Im jest ich więcej w okresie rocznym, tym dana lokata jest bardziej opłacalna. W praktyce, okres kapitalizacji to czas, po którym nalicza się zysk wynikający z oprocentowania lokaty. Każda następna kapitalizacja, będzie więc obejmować nie tylko kapitał, ale też zyski z poprzednich kapitalizacji. Między innymi stąd wzięła się popularność tzw. lokat antybelkowych, które dzięki dziennej kapitalizacji odsetek, mogły zaoferować swoim Klientom zysk na poziomie nawet 7 lub 8 procent.

Podsumowanie

Powyższy tekst jest przykładem potwierdzającym tezę, że nie zawsze najwyższe oprocentowanie lokat musi być dla Klienta najkorzystniejsze. Oprócz samego procentu nominalnego, duże znaczenie ma czas trwania inwestycji, sposób naliczania odsetek i rodzaj oprocentowania. Bardzo ważne jest też to, w jaki sposób odsetki są kapitalizowane i to, w jakiej sytuacji rynkowej aktualnie znajduje się nasza gospodarka.