8 pomysłów, jak zdobyć wkład własny!

Skończyły się czasy, w których banki w całości finansowały zakup nieruchomości wraz z wyposażeniem bądź podwyższały kwotę kredytu, tytułem remontu. Nie wszystko jednak stracone! Skoro już mowa o wkładzie własnym to w przypadku zaciągania kredytu istnieje sporo ciekawych sposobów na jego sfinansowanie. Sprawdź, w jakich przypadkach możesz przekonać do siebie bank.
jak zdobyć wkład własny

Minimalny wkład własny

Zgodnie z Rekomendacją S uchwaloną przez Komisję Nadzoru Finansowego, minimalny wkład własny, od 2017 roku wynosi 20% wartości nieruchomości. Oznacza to, że bank sfinansuje maksymalnie 80% wartości inwestycji. Jeśli więc potrzebujesz 250 tys. zł, instytucja bankowa pożyczy Ci maksymalnie 200 tys. zł. Natomiast pozostałe 50 tys. zł to kapitał, który jako wnioskodawca musisz samodzielnie zorganizować.

Pamiętaj, że zdobyte środki nie mogą pochodzić z kredytu lub pożyczki! Ale brak wymaganej kwoty nie zaprzepaszcza Twoich szans. Wystarczy, że dysponujesz 10% wkładem własnym i to nie tylko w formie gotówki! Jeszcze większe pole do popisu masz w momencie, gdy decydujesz się na budowę domu.

Oto najskuteczniejsze rozwiązania na zdobycie wkładu własnego!

Pomocna dłoń rodziny

Mieszkanie pod wspólnym dachem z rodzicami lub w wynajmowanej kawalerce może być na dłuższą metę frustrujące. Dlatego, wkład własny do kredytu hipotecznego możesz sfinansować ze środków otrzymanych od rodziny, np. w postaci darowizny pieniężnej. Co ciekawe, tego typu sposób finansowania między bliskimi członkami rodziny (dziadkami, wnukami, rodzeństwem, dziećmi, małżonkami, ojczymem czy macochą) nie podlega opodatkowaniu od spadku i darowizn. Oczywiście przed uprzednim zgłoszeniem darowizny we wniosku SD-Z2, który w ciągu 6 miesięcy musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym. Otrzymaną od darczyńcy kwotę należy również udokumentować, np. drukiem przelewu.

Zanim jednak zdecydujesz się na taką formę dofinansowania – pamiętaj, że umowa darowizny niekoniecznie musi zostać spisana w obecności notariusza. Można stworzyć ją samodzielnie – musi jednak zawierać informacje, takie jak:

  • Dane osobowe wraz z adresem, numerami PESEL wszystkich stron umowy,
  • Miejsce i data sporządzenia umowy,
  • Opisanie, czego tyczy się darowizna, np. jest ona przedmiotem darczyńcy i nie ciąży na niej żadne zobowiązanie,
  • Oświadczenie darczyńcy i jej przyjęciu,
  • Data przekazania przedmiotu umowy,
  • Podpisy obu stron

Ubezpieczenie wkładu niższego niż 10%

Jeśli posiadasz wolne środki, lecz w wysokości niższej niż przewiduje bank to nie ma powodu do obaw! Na podstawie wprowadzonych zmian, instytucje bankowe mogą zaakceptować wkład własny poniżej 10%. Pod warunkiem, że zdecydujesz się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. W praktyce oznacza to niestety wzrost całkowitego kosztu kredytu.

Banki podwyższają wówczas wysokość marży kredytu – o ok. 0,2-0,3 pkt procentowe. A to wiąże się z wyższą ratę miesięczną (o ok. kilkadziesiąt złotych) do momentu, gdy saldo hipoteki nie spadnie poniżej akceptowanego poziomu 80% wartości nieruchomości. Jaki jest całkowity koszt takiej polisy? W zależności od kwoty kredytu i okresu kredytowania, wysokość ubezpieczenia waha się w granicach od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Wartościowe oszczędności emerytalne

Kolejnym z forteli, które instytucje są w stanie zaakceptować to oszczędności odkładane na emeryturę na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego.  W przypadku kredytowania nie jest konieczna ich wypłata – kredytodawca jedynie zabezpiecza się na określoną kwotę na zgromadzonych środkach.

Zatem ważne jest, by zawarta z bankiem umowa nie zawierała podpunktu, że środki te będą przeznaczone na spłatę kredytu. W przeciwnym razie istnieje obawa zapłacenia prowizji, a także ewentualnie podatku dochodowego (IKZE) lub podatku dochodowego od zysków kapitałowych.
wkład własny na dom

Dochodowe Obligacje Skarbowe

Niektórzy kredytodawcy idą jeszcze o krok dalej i na poczet wkładu własnego zaliczają także obligacje skarbowe lub inne papiery wartościowe, obligacje korporacyjne, a nawet akcje. Co istotne, te bardziej ryzykowne instrumenty finansowe banki wyceniają na 50-60% wartości. Z kolei przy obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa uwzględniają zazwyczaj wyższą kwotę, która może wynosić nawet 100% posiadanej inwestycji.

Jest to z pewnością korzystny i wygodny sposób na substytut wkładu własnego. Niestety, jak na razie akceptowalny przez nieliczne banki.

Gwarant w postaci innej nieruchomości

Kartą przetargową może być również inne mieszkanie, dom lub nieruchomość gruntowa. Bardzo często instytucje bankowe decydują się na taką formę zabezpieczenia kredytu. Pod warunkiem, że na obciążonej dodatkowym zabezpieczeniem nieruchomości nie jest ustanowiona żadna hipoteka na rzecz innego kredytodawcy. Nie może mieć też ona służebności osobistej.

Na tym nie koniec. Otóż, kredytodawca akceptuje nieruchomości należące do innej osoby, np. rodziców bądź partnera. Jednak w ramach tego rozwiązania muszą oni wyrazić zgodę na wpis do hipoteki bądź przystąpić wraz z wnioskującym do kredytu. Dzięki temu bank rzutuje całą kwotę do łącznej wartości obu nieruchomości. W praktyce oznacza to niższe LTV (stosunek wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia), a kredytobiorca może liczyć na otrzymanie korzystnych warunków kredytowania.

Grunt to wkład własny

Skoro już mowa o sfinansowaniu swojego wymarzonego domu kredytem hipotecznym to jako wkład własny możesz zaliczyć zakupioną działkę budowlaną. To właśnie jej wartość, pomimo istniejącej już na akcie notarialnym ceny, określi po raz kolejny rzeczoznawca. Alternatywnie jako wkład własny bank weźmie pod uwagę również wartość zrealizowanych już prac na placu budowy, zgromadzone na nim materiały budowlane oraz zaliczkę zapłaconą deweloperowi.

Jeśli zatem budujesz dom za 240 tys. zł, a nabyta działka warta jest 100 tys. zł, zaś prace budowlane zaawansowane są w 20% i dodatkowo zakupiłeś materiały budowlane warte ok. 10 tys. zł to bank może oszacować wkład własny na poziomie 158 tys. zł. Dlatego warto zbierać wszelkie paragony czy faktury, bo pod uwagę brane są wyłącznie udokumentowane wydatki. Natomiast, jeśli jesteś posiadaczem drugiej nieruchomości to o wkład własny nie musisz się martwić. Jej sprzedaż także jest uwzględniana przez bank.

Prace budowlane także mają sens

Na tym nie koniec. Część instytucji tytułem wkładu własnego bierze pod uwagę prace budowlane wykonane przez właściciela. Jest to opcjonalne rozwiązanie dla osób, które budują domy w systemie gospodarczym. W tym przypadku ulga jest spora, bo budowa jednorodzinnego domu może przekroczyć nawet 20-40% całkowitych kosztów inwestycji.

Deklaracja sprzedaży jako kluczowa alternatywa dla wkładu własnego

Jeśli zamierzasz zaciągnąć kredyt hipoteczny, a przy tym figurujesz jako właściciel nieruchomości (domu, mieszkania, działki) to nie musisz w stresie zbywać inwestycji, by przeznaczyć środków na zakup nowej nieruchomości. Otóż banki wypracowały nową procedurę, która znacznie ułatwia proces kredytowania. Mianowicie, wystarczy zawrzeć umowę przedwstępną posiadanego lokum, a kredytodawca zaliczy całą lub część jej wartości jako substytut wkładu własnego. Oczywiście, im większe prawdopodobieństwo sprzedaży, tym większa część ceny zostanie przez instytucję uwzględniona. W momencie jej podpisania może zaakceptować nawet 80-100% wartości nieruchomości.

Pamiętaj również, że sama transakcja sprzedaży nieruchomości musi zakończyć się przed uruchomieniem kredytu. Ostatecznie, w przypadku budowy domu bank zgadza się też na finansowanie naprzemienne.

A co z pomocą programów rządowych?

Do grona sposobów na dopełnienie finalnego efektu wkładu własnego możesz pokusić się o dopłatę z programu rządowego. Najprawdopodobniej już na początku 2019 roku rozpocznie się kolejny program “Indywidualne Konta Mieszkaniowe”. Jego założeniem jest wsparcie rządu w zakupie lub budowie nieruchomości.

Dlaczego pożyczka na kredyt to zły pomysł?

Pożyczka lub kredyt na sfinansowanie wkładu własnego? Odpada! Najprościej mówiąc, kredytując nieruchomość wykluczone jest korzystanie z bankowych produktów kredytowych czy też z pożyczki zakładowej. Co więcej, samo ubieganie się o taki rodzaj finansowania znacznie obniża zdolność kredytową. Ponadto informacja o zaciągnięciu pożyczki figuruje na zaświadczeniu o zatrudnieniu i dochodach. A to nie wpływa pozytywnie na wiarygodność kredytobiorcy w oczach instytucji bankowych …
pomysł na wkład własny

Pamiętaj – wkład własny to nie tylko gotówka!

Jak widać, istnieje sporo skutecznych sposobów na uzbieranie minimalnej kwoty wkładu własnego. Jeśli dysponujesz więc zakupioną działką, chcesz sprzedać nieruchomość, masz zgromadzone oszczędności na kontach emerytalnych – ba, a nawet wolne środki na książeczce mieszkaniowej to bank jest w stanie zaakceptować taką formę zabezpieczenia wartości inwestycji. Koniecznie przed podjęciem decyzji  porównaj oferty kredytów hipotecznych na rynku! Różnice w kosztach mogą być znaczące!

Dodaj komentarz