Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

Kredyt wiąże się z wieloma opłatami z których najważniejszą jest jego oprocentowanie. Podpowiadamy jak obliczyć oprocentowanie kredytu i wyjaśniamy jakie koszty należy wziąć pod uwagę

Oprocentowanie to nie wszystko

oprocentowanie kredytuOprocentowanie to dopiero początek „kredytowych opłat”. Prócz niego musimy liczyć się m.in. z prowizją, odsetkami, miesięcznymi ratami i ubezpieczeniem. Prowizja to opłata, którą pobierze bank za to, że udzieli nam kredytu. Najsilniej odczujemy ją wtedy, gdy weźmiemy kredyt z krótkim terminem spłaty. Nawet jeśli dany bank oferuje kredyt bez prowizji, to najprawdopodobniej jej brak „odbije sobie” w postaci np. konieczności zakupu innych produktów. Nim się na to zdecydujemy sprawdźmy czy za kartę kredytową lub korzystanie z rachunku osobistego nie zapłacimy więcej niż za prowizję.  Jeśli bank pozwala nam dokonać wyboru pomiędzy ratą równą, a malejącą, policzmy, która z nich jest dla nas bardziej korzystna.

Całkowity koszt zobowiązania to suma, która łącznie trafi na rachunek kredytodawcy. Na ostateczny kosz kredytu ma wpływ m.in. to na ile go bierzemy. Im dłuższy okres kredytowania, tym wyższe oprocentowanie. Z drugiej strony: kredyt, który szybko spłacimy oznacza wyższą ratę miesięczną i wysoką prowizję.

Wróćmy do oprocentowania. Biorąc kredyt mamy do wyboru oprocentowanie stałe lub zmienne. Pierwsze z nich oferowane jest zazwyczaj przy krótkoterminowych zobowiązaniach i nie zmienia się w trakcie całego okresu trwania umowy. Drugie uzależnione jest od wahań stóp procentowych, które aktualnie obowiązują na rynku. Oprocentowanie zmienne składa się z marży i wskaźnika WIBOR. Będzie ono obowiązywało dopóty, dopóki bank nie prześle nam nowego harmonogramu spłat. Warunki związane z nowym oprocentowaniem zostaną uwzględnione w umowie.

Koszt kredytu a wybrane raty

Odsetki to znaczący koszt kredytu. Są one tym niższe, im niższe jest oprocentowanie naszego zobowiązania. Ich wysokość jest proporcjonalna do wysokości oprocentowania i długości spłaty. Oprocentowanie podawane jest w stosunku rocznym, natomiast raty spłacamy miesięcznie. Taki sposób przedstawiania oprocentowania to standardowa praktyka. Dotyczy ona nie tylko kredytów, lecz również depozytów, płatności przeterminowanych etc. Rata zaś to nic innego jak kwota kredytu, którą co miesiąc oddajemy.

Jak bank nalicza odsetki? Najpierw ustala to jaka część kredytu pozostała nam jeszcze do spłaty. Następnie od tego kapitału nalicza odsetki uwzględniając wysokość rocznego oprocentowania i ilość dni w danym miesiącu. To zaś oznacza, że w lutym odsetki wyniosą nas więcej niż w dłuższych miesiącach. Na potrzeby dokonywanych przez bank obliczeń przyjmuje się, że rok ma 365 dni.

Rata równa czy malejąca – która jest tańsza?

Spłata kredytu może następować w formie rat annuitetowych lub malejących. Główna różnica pomiędzy tymi rodzajami rat polega na tym, że w ratach równych stała jest jej wysokość. Inaczej jest z ratami malejącymi, gdzie stała jest kwota spłacanego co miesiąc kapitału. Każda rata składa się z części odsetkowej i części kapitałowej. Ta pierwsza wiąże się z oprocentowaniem, druga dotyczy tego, ile pożyczyliśmy.

Kwota raty annuitetowej zawiera już sumę obliczonych w danym miesiącu odsetek a „reszta” to właśnie kapitał. W krótszych miesiącach część kapitałowa będzie większa niż w miesiącach dłuższych. Rata równa, to gwarancja tego, że w każdym miesiącu zapłacimy tyle samo. Wyjątkiem jest ostatnia rata (wyrównująca), której wysokość może różnić się od pozostałych. Część kapitałowa na początku jest niska i rośnie wraz z upływem czasu. Wniosek? Wybierając raty równe przez dłuższy czas spłacamy jedynie odsetki. Kwota do spłaty systematycznie się zmniejsza, a co za tym idzie mniejsze są także odsetki. Tym, co się nie zmienia jest wysokość raty.

Natomiast przy ratach malejących odsetki zostaną nam doliczone do stałej kwoty kapitału, spłacanej co miesiąc. Jak wskazuje sama nazwa – maleje kwota pozostałego do spłaty kapitału, maleją odsetki i rata.

Jeśli wzięliśmy kredyt hipoteczny, to pamiętajmy o tym, że z tym produktem bankowym wiąże się zmienne oprocentowanie. Jego wysokość jest uzależniona od stawek rynkowych WIBOR lub LIBOR. W trakcie trwania umowy bank co jakiś czas aktualizuje oprocentowanie i przesyła nowy harmonogram spłaty.

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

Do tego, by obliczyć oprocentowanie kredytu będziemy potrzebowali takich danych jak:
-kwota kredytu,
-wysokość rocznego oprocentowania (stopa procentowa plus marża banku),
-ilość rat do spłaty,
-okres kredytowania tj. to na jak długo bierzemy kredyt,
-wysokość miesięcznej raty,
-całkowita kwota do spłaty.

Chcąc obliczyć to, ile zapłacimy za kredyt należy uwzględnić także opłaty dodatkowe. Zalicza się do nich m.in. opłata przygotowawcza czy administracyjna. Konieczne może być również ubezpieczenie kredytu lub doubezpieczenie go jeśli brakuje nam środków na wkład własny. Jeśli znamy wysokość dodatkowych kosztów, sumujemy je i dzielimy przez liczbę rat. Wynik, który uzyskamy musimy dodać do wysokości miesięcznej raty. To właśnie tyle będziemy miesięcznie przelewać na konto banku.

W sieci znajdziemy kalkulatory, które pozwolą nam policzyć to, ile kosztuje nasz kredyt. Część osób podchodzi do takich narzędzi z dystansem obawiając się, że przedstawione informacje mają się nijak do rzeczywistej oferty banków. Trudno jednak mówić tu o przekłamaniu, choć wyliczenia banków, mogą różnić się od tego, co pokaże nam kalkulator. Aby obliczyć to, ile kosztuje nasz kredyt podajemy kwotę, która nas interesuje, wysokość oprocentowania, okres kredytowania i ewentualnie marżę. Do uzyskanego wyniku warto jednak podejść z dystansem, gdyż ma on jedynie orientacyjny charakter.

To ile kosztuje kredyt?

Na to, ile zapłacimy za udzielone przez bank finansowe wsparcie mają wpływ takie czynniki jak:
-ilość rat – na im więcej rat rozłożymy nasze zobowiązanie, tym będą one niższe,
-rodzaj rat – równe lub malejące,
-wysokość oprocentowania,
-rodzaj oprocentowania – stałe lub zmienne,
-okres kredytowania,
-kwota kredytu,
-wysokość oraz sposób uiszczenia prowizji – może ona zawierać się w sumie kredytu lub zostać do niej dodana.

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu? Podsumowanie

Samodzielne obliczenie oprocentowania kredytu jest dość trudne. Łatwo tu o pomyłkę i przypadkowe pominięcie niektórych opłat. Jeśli nie chcemy robić tego „na własną rękę” skorzystajmy z kalkulatorów kredytowych. Pamiętajmy, że przy racie annuitetowej w każdym miesiącu zapłacimy dokładnie tyle samo. Raty malejące na początku znacznie uszczuplą nasz budżet, lecz z czasem będą coraz mniej odczuwalne. Chcąc obliczyć oprocentowanie kredytu warto zwrócić się do banku i skorzystać z pomocy specjalistów. Bank ma obowiązek przedstawić nam symulację kredytu, która uwzględni wszystkie związane z nim koszty.Wówczas będziemy mieć pewność, że dokonane wyliczenia są prawidłowe.

Dodaj komentarz