Jak obliczyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa dotyczy maksymalnej kwoty kredytu jakiej może udzielić nam bank. Prócz wysokości naszych dochodów wpływa na nią m.in. forma zatrudnienia, historia kredytowa i posiadanie innych zobowiązań

Zdolność kredytowa – definicja

Zdolność kredytowa to dokonywana przez bank ocena wiarygodności finansowej klienta, który ubiega się o kredyt. Pracownicy banku analizują to, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie regularnie spłacać raty. Im wyższa jest zdolność kredytowa, tym wyższego kredytu (i na lepszych warunkach) może udzielić bank.

Zdolność kredytowa związana jest z naszymi zarobkami i wydatkami, to kwota, którą po odjęciu kosztów życia i innych zobowiązań będziemy mogli swobodnie dysponować. Banki obliczają wysokość tzw. wolnych środków klienta. W przypadku kredytu ich wysokość musi być wystarczająca do pokrycia miesięcznej raty.

Konieczność dokonania przez bank oceny zdolności kredytowej na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę dokumentów wynika z Prawa bankowego. Rozporządzenie nie określa jednak tego jak obliczyć zdolność kredytową. To jak konkretny bank podejdzie do tego zagadnienia zależy od jego wewnętrznej polityki finansowej.

O co może zapytać bank?

Prawo do sprawdzenia swojej zdolności kredytowej ma każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Możemy zrobić to wysyłając zapytanie do BIK tj. Biura Informacji Kredytowej. Należy jednak pamiętać, że każdy wygenerowany z BIK raport to dodatkowy koszt. Ponadto, każde zapytanie obniża naszą zdolność kredytową, dlatego nie przesadzajmy z ich ilością.

Bank badając zdolność kredytową zapyta o:

  • wysokość otrzymywanych dochodów,
  • posiadany majątek,
  • posiadany wkład własny,
  • walutę kredytu (jeśli ubiegamy się o kredyt w obcej walucie musimy mieć o wiele większą zdolność kredytową niż wtedy, gdy wnioskujemy o kredyt w złotówkach),
  • okres kredytowania (im jest on dłuższy, tym większe mamy szansę na otrzymanie kredytu),
  • formę zatrudnienia (najlepiej oceniana jest umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony),
  • czas trwania umowy,
  • inne zobowiązania finansowe,
  • miesięczne koszty życia (np. opłaty za wynajem, za rachunki, wydatki na media, paliwo, żywność etc),
  • liczbę osób w gospodarstwie domowym kredytobiorcy.

Szacując naszą zdolność kredytową bank od kwoty uzyskiwanych przez dochodów odejmie wszystkie obciążenia.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Jeśli chcemy sprawdzić swoją zdolność kredytową, możemy skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów. Pamiętajmy jednak, że każdy wniosek o kredyt rozpatrywany jest indywidualnie. Kalkulator zdolności kredytowej to pomocne narzędzie, nie zastąpi jednak analizy zdolności kredytowej dokonywanej przez instytucje finansowe. Co za tym idzie informacji otrzymanych w wyniku posługiwania się kalkulatorem nie można traktować jako rzeczywistej wartości naszej zdolności kredytowej.

Przy ocenianiu zdolności kredytowej banki badają również dyscyplinę płatniczą klienta, a więc to czy spłacał terminowo wcześniejsze kredyty i pożyczki. Brane pod uwagę są zarówno zobowiązania zaciągane w bankach jak i w prywatnych firmach pożyczkowych.

Istotny jest także czynnik ludzki tj. wiek kredytobiorcy, płeć, stan cywilny i miejsce zamieszkania. Równie istotne jest wykształcenie, ciągłość zatrudnienia i miejsca zamieszkania oraz profil zawodowy.

Do obliczenia zdolności kredytowej każdy bank stosuje swój własny algorytm. W praktyce oznacza to, że nasza zdolność kredytowa może być różna w różnych bankach. Dlatego najprostszym sposobem na sprawdzenie zdolności kredytowej jest skontaktowanie się z tych bankiem w którym chcielibyśmy wziąć kredyt.

Zdolność kredytowa zależy również od tego o jaki kredyt i z jakimi ratami planujemy wnioskować. Jest ona oceniana oddzielnie dla każdego rodzaju kredytu. Może się np. okazać, że na dany kredyt stać nas jedynie wówczas, gdy zdecydujemy się na równe raty.

Jeśli ubiegamy się o kredyt hipoteczny prócz wymienionych już czynników istotna będzie także forma zabezpieczenia. Mamy tu na myśli nieruchomość, której już jesteśmy właścicielami lub którą właśnie planujemy zakupić. Oczywiście, im jest ona więcej warta, tym wiarygodniejszymi klientami jesteśmy dla banku.

W niektórych bankach (wszystko zależy od polityki danej instytucji finansowej) kredyt mogą otrzymać również osoby pracujące na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Są one akceptowane przez bank pod warunkiem, że dochód z tytułu ich obowiązywania otrzymujemy od minimum roku. Umowa taka musi być zawarta na okres co najmniej 3 miesięcy w dniu składania wniosku.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Istnieje kilka sposobów na podniesienie zdolności kredytowej: możemy ubiegać się o kredyt z małżonkiem lub inną, bliską osobą, spłacić swoje zobowiązania i negocjować dotychczasowe warunki zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia.

Innym sposobem na podniesienie zdolności kredytowej jest rozłożenie zobowiązania na dłuższy okres (przełoży się to na niższe, miesięczne raty, a co za tym idzie – na wyższą zdolność kredytową). Jeśli mamy „na koncie” inne zadłużenia możemy ubiegać się o ich konsolidację lub o wydłużenie terminu spłaty. Nasza zdolność kredytowa wzrośnie również wówczas, gdy zrezygnujemy z kart kredytowych i limitu odnawialnego na koncie.

Jeśli planujemy ubiegać się o kredyt nie wyrażajmy zgody na bycie czyimś żyrantem. Poręczenie pożyczki lub kredytu również obniża zdolność kredytową. Kredyt, który komuś poręczyliśmy wpływa na naszą zdolność dokładnie tak jak kredyt, który wzięlibyśmy samodzielnie.

Pamiętajmy, że bank analizując naszą zdolność kredytową weźmie pod uwagę nie tylko wysokość stałych dochodów, lecz również dodatków i premii. O ile takie otrzymujemy, nie zapomnijmy zaznaczyć tego w zaświadczeniu o zarobkach. Ponadto, poza dokumentami, które dostarczymy (ich wykaz otrzymamy od banku) instytucja finansowa zweryfikuje nas również w bazach dłużników. Stąd też tak ważne jest budowanie dobrej historii kredytowej. Informacja o tym, że wcześniej terminowo i regularnie spłacaliśmy swoje kredyty i pożyczki zwiększy nasze szanse na otrzymanie kolejnego zobowiązania.

Podsumowanie

Zdolność kredytowa zależy od wielu czynników. Ma na nią wpływ wysokość naszych dochodów, forma zatrudnienia, koszty utrzymania, bieżące i przeszłe zadłużenia etc. Aby podnieść zdolność kredytową możemy wnioskować o kredyt z innym członkiem rodziny, zrezygnować z karty kredytowej i zadbać o budowanie pozytywnej historii kredytowej.

Zdolność kredytowa nie jest wartością stałą i każdy bank stosuje własne metody jej obliczania. Szacowanie zdolności kredytowej polega na odjęciu od wysokości dochodów kwoty naszych zobowiązań. Bank musi mieć bowiem pewność, że będzie nas stać na terminową spłatę kredytu.

Dodaj komentarz