Jak sprawdzić siebie w BIG InfoMonitor?

Każdy kto decyduje się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki prędzej czy później usłyszy o bazach informacji gospodarczej. Omówiliśmy już funkcjonowanie BIKKRD, a teraz przyszła pora na BIG Infomonitor. Dowiedz się czym tak właściwie jest i dlaczego warto ją znać, gdy Twoja sytuacja finansowa nie przedstawia się zbyt dobrze.

sprawdzanie BIGBIG – Biuro Informacji Gospodarczej “InfoMonitor”

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9.10.2010 roku – Biuro Informacji Gospodarczej “InfoMonitor” to podmiot, który gromadzi, przechowuje i rozpowszechnia informacje o przeterminowanych zobowiązaniach osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Co ważne jest jedyną instytucją, która posiada dostęp do danych dostępnych w BIK oraz w Związku Banków Polskich!

WAŻNE: InfoMonitor to tylko jedna z instytucji wspólnie działających pod szyldem BIG. Do tej grupy zalicza się również Europejski Rejestr Informacji Finansowej, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych. Co ciekawe – wpis w jednym z tych biur nie oznacza tego, że znajdujesz się we wszystkich!

Czytaj również: Jak sprawdzić swoje długi?

Kiedy dane trafiają do rejestru BIG?

BIG InfoMonitor jest spółką prywatną, która prowadzi swoją działalność jako przedsiębiorca, a nie instytucja państwowa. A więc przechowuje najróżniejsze zaległości osób prywatnych i przedsiębiorców z różnych branż, jak dostawców energii, operatorów komórkowych czy banków i firm pożyczkowych. Do popularnych zaległości należą, m.in.:

 • Niezapłacone składki ubezpieczeniowe,
 • Długi alimentacyjne, kary biblioteczne,
 • Brak opłat za rachunki telekomunikacyjne i abonamentowe, np. Internet,
 • Zaległe mandaty,
 • Zadłużenie w opłatach za gaz, prąd, wodę czy wywóz śmieci.

Pamiętaj, że nie wszystkie informacje o należnościach trafiają bezpośrednio do bazy BIG InfoMonitor. Aby tak się stało muszą zostać spełnione 3 warunki:

 • Kwota długu przekracza 200 zł u osób fizycznych bądź 500 zł dla firmy,
 • Termin spłaty należności wynosi co najmniej 60 dni,
 • Upłynęło 14 dni od momentu, gdy wierzyciel poinformował klienta o zamiarze wpisania go do rejestru BIG “InfoMonitor”.

Tego typu zaległości mogą znacznie utrudnić ubieganie się o kredyt/pożyczkę czy nawet zakupy na raty. Dlatego, jeśli jesteś świadomy istnienia zaległego długu, to warto spłacić go jak najszybciej.

big infomonitor logoCzy BIG InfoMonitor przechowuje wyłącznie wpisy negatywne?

W tym aspekcie BIG oprócz informacji negatywnych zawiera również pozytywne wpisy o konsumentach i przedsiębiorstwach. Są to wszystkie terminowo spłacane zobowiązania finansowe, np. raty kredytu bądź regularne opłaty za abonament. Kluczowym aspektem jest fakt, że do bazy trafiają również konsumenci posługujący się cudzym dowodem lub fałszywym dokumentem tożsamości. Jest to szczególnie istotne, gdy złodziej próbował podpisać umowę za pomocą skradzionego dowodu osobistego. Wówczas informacja ta bezpośrednio trafia do zainteresowanego!

Dlatego powyższe informacje to cenna wskazówka dla kredytodawców. Bowiem brak jakiejkolwiek oceny może być czasem równie szkodliwe, co negatywna opinia. Wówczas niektóre firmy proponują zaciągnięcie niewielkiej pożyczki i jej szybkiej spłaty w celu zbudowania pozytywnej historii kredytowej.

Kto może dodawać wpisy?

Wpisu dłużnika do BIG InfoMonitor dokonują banki, firmy pożyczkowe, przedsiębiorcy, instytucje państwowe oraz sami konsumenci. Jednak, by móc z tego skorzystać konieczne jest wcześniejsze zawarcie umowy z biurem BIG o świadczeniu usług. Można również złożyć zapytanie o historię kredytową danego podmiotu. Są tylko pewne ograniczenia …

Mianowicie, klient indywidualny nie może złożyć zapytania o sytuację finansową drugiej osoby prywatnej! Ma za to możliwość sprawdzenia konkretnej firmy, zamówienia raportu na swój temat oraz monitorowania informacji, jakie zgromadził o nim BIG. Wystarczy do tego rejestracja online.

Jak długo przetrzymywane są informacje w bazie BIG?

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz wymianie danych gospodarczych, maksymalny czas gromadzenia danych gospodarczych wynosi 10 lat.

Jak sprawdzić siebie w rejestrze BIG?

Zatem, jeśli chcesz sprawdzić jakie dane widnieją o Tobie w rejestrze to w pierwszej kolejności zarejestruj się na stronie BIG InfoMonitor SA, by przejść do następnego etapu, w którym:

 • Założysz konto na swoje nazwisko, które potwierdzone zostanie e-mailem z linkiem weryfikacyjnym,
 • Kolejno uzupełnij formularz rejestracyjny o dane osobowe wraz z numerem PESEL i serią dowodu osobistego,
 • Zeskanuj dowód tożsamości, po czym wgraj go do panelu klienta,
 • Wybierz rodzaj konta – jako osoba prywatna masz prawo korzystać z bezpłatnej wersji!,
 • Oczekuj na decyzję, którą otrzymasz e-mailowo.

Od tej pory Twoje konto w BIG InfoMonitor staje się aktywne, dzięki czemu raz na pół roku możesz zamówić bezpłatny raport tyczący się Twoich zaległości finansowych. Jeśli zamierzasz częściej korzystać z takiej opcji to każdorazowo zapłacisz za wygenerowanie dokumentu – 6,50 zł.

WAŻNE: Możesz zastosować także metodę Automonitorowania. Tak więc za każdym razem, gdy ktoś będzie próbował sprawdzić informacje o Tobie w rejestrze BIG to zostaniesz o tym powiadomiony e-mailowo. Korzystając z profilu klienta masz także prawo wpisać dłużnika do rejestru i wysłać mu powiadomienie z oficjalnym ostrzeżeniem do zapłaty. Te opcje są jednak płatne, a ich dokładny koszt zawarty jest w cenniku na stronie BIG InfoMonitor.

Czy można usunąć historię finansową w BIG?

Rzeczywiście jest jeden sposób, by pozbyć się negatywnej historii finansowej. Wystarczy dokonać spłaty zaciągniętych należności. Kiedy uregulujesz płatności, wierzyciel w ciągu 14 dni ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie bazę BIG, która usuwa wszelkie niekorzystne informacje nt. dłużnika.

Co zrobić, gdy pomimo uregulowania zadłużenia nadal nie zostało ono wykreślone z bazy? W takiej sytuacji wierzyciel może zostać obciążony karą w wysokości nawet 30 tys. zł! Jednak są to sytuacje wyjątkowe. Najczęściej pole manewru klienta ogranicza się do pisemnego złożenia wniosku do wierzyciela o aktualizację danych. Ma on również obowiązek poinformowania o tym innych podmiotów, u których chcesz, np. wziąć kredyt hipoteczny. Dlatego monitorując na bieżąco swoją sytuację, z łatwością sprawdzisz czy także druga strona dopełnia swoich obowiązków. Nic na tym nie tracisz – a wręcz przeciwnie możesz zyskać. Dzięki temu dowiesz się nie tylko o zaległościach, ale przede wszystkim zbudujesz wizerunek wiarygodnego i uczciwego klienta. Co więcej, przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo.

Dodaj komentarz