Jak sprawdzić swoje długi? Nie zwlekaj!

Nieuregulowane zobowiązania finansowe mogą nawarstwiać się miesiącami, a nawet latami. Czas działa na niekorzyść konsumenta – im później on zareaguje, tym większa może być kwota zadłużenia. Bierne działania wierzycieli nie powinny usypiać czujności, dlatego lepiej trzymać rękę na pulsie. Jak sprawdzić swoje długi i ich kwotę? W dobie internetu, jest to bardzo proste.

Jak sprawdzić swoje długi

Łatwość pozyskiwania dodatkowych środków na spłatę bieżących, kosztownych wydatków jest dziś większa niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki rosnącej sile internetu, a przy okazji wciąż dobrej pozycji mediów tradycyjnych (telewizja, radio, prasa), łatwo dotrzeć z różnymi usługami do bardzo szerokiego grona odbiorców. Proste jest to szczególnie z usługami finansowymi.

Łatwo się dzisiaj zadłużyć – i łatwo o tym zapomnieć

Trudno nie trafić dzisiaj na reklamy usług z zakresu pożyczania pieniędzy. Reklamy pożyczek, chwilówek, kredytów bankowych, lokat, kart kredytowych i innych produktów finansowych widoczne są na każdym kroku. Ich wszechobecność nie jest przypadkowa. Potrzeby konsumentów związane z pokrywaniem dużych wydatków, których nie są w stanie pokryć z bieżących środków, zawsze były duże. W dobie rosnącej konsumpcji różnych dóbr, potrzeby są nawet większe.

Poza pożyczkami finansowymi, usługi finansowe mają też inne oblicze. To różnego rodzaju leasingi, wynajmy długoterminowe i inne formy zakupu mienia na raty. Podobnie jak zobowiązania bankowe i pozabankowe, pozwala to pozyskać dane mienie od ręki – kwestię spłaty, odraczając niekiedy na długie miesiące. Biorąc na siebie wspomniane rodzaje zobowiązań finansowych, należy pamiętać, że jest to forma zadłużenia się. Poza dobrodziejstwami, wiąże się to też z bardzo surowymi restrykcjami.

Każde zobowiązanie finansowe musi być regulowane terminowo. W umowach np. pożyczek czy zakupu na raty, zawsze określany jest termin płatności danej raty i związane z tym warunki. Konsument jest też informowany o konsekwencjach związanych z brakiem płatności raty. Niestety, choć już sama treść takich informacji może brzmieć odstraszająco, to popadanie w zadłużenie z tego tytułu jest zjawiskiem powszechnym. W długi można popaść zresztą nie tylko z powodu nieopłacanych zobowiązań w bankach czy firmach pożyczkowych.

Jakie rodzaje długów wyróżniamy?

Czym jest dług? Według książkowej definicji, jest to niespełniony obowiązek wykonania świadczenia pieniężnego w określonym czasie przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Dłużnikiem jest tutaj rzecz jasna niepłacący konsument, a wierzycielem – strona, która udziela zobowiązania. Może to być zarówno bank, jak i firma pożyczkowa, a także firma, przedsiębiorca czy osoba prywatna. O tym, jak szerokim pojęciem jest dług świadczy zresztą to, z jak wielu źródeł można je nabyć.

Wspomniane wyżej pożyczki czy kredyty bankowe nie są rzecz jasna jedynym sposobem na popadnięcie w zadłużenie finansowe. Nie trzeba nawet pożyczać dodatkowej sumy pieniędzy, by nabyć status dłużnika. Wystarczy nie płacić czynszu, nie regulować opłat za abonament telefoniczny, nie płacić rachunków za np. prąd czy wodę, a nawet – nie płacić mandatów. Dłużnikiem może być też osoba, która nie zapłaciła za dane zlecenie lub nie wywiązała się z faktury.

Ryzyko związane z utraceniem szansy na odzyskanie pożyczonych środków jest obecne na każdym kroku. Wierzycielem posiadającym długi do opłacenia przez danych dłużników może się stać każdy, dlatego warto na ten wypadek się zabezpieczać. Najczęściej, konsekwencje nieregulowania zobowiązań mogą być bardzo dotkliwe. Im bardziej jesteśmy ich nieświadomi lub im bardziej o nich zapomnieliśmy, tym gorzej.

Konsekwencje braku spłaty zobowiązań mogą być bardzo dotkliwe

Jak wspomniano we wcześniejszym fragmencie dzisiejszego artykułu, wielu wierzycieli w dość jasno opisany sposób informuje konsumenta o działaniach na wypadek zalegania ze spłatą. Takie informacje, zawsze należy zawrzeć na umowie i w jasny sposób poinformować o takich zapisach drugą stronę. W teorii zatem, konsekwencje popadnięcia zadłużenie są znane osobie posiadającej na głowie zobowiązanie. Praktyka pokazuje jednak, że bywa z tym różnie.

Popadając w wir codziennych obowiązków i innych zajęć, można zapomnieć nie tylko o istniejących zobowiązaniach finansowych, ale i co gorsza – konsekwencjach związanych z nieopłacaniem wierzycieli. Stan takiej „błogiej nieświadomości” może trwać miesiącami lub co gorsza – latami. Może to nieść poważne konsekwencje, których skutki mogą zaskoczyć w najmniej odpowiednim i niespodziewanym momencie.

Do najpopularniejszych następstw braku spłaty długów należą rzecz jasna działania windykacyjne. Wielu wierzycieli, z naciskiem na tych specjalizujących się w usługach opartych na udzielaniu zobowiązań, posiadają jasno określony plan działania w przypadku braku spłaty narastającego zadłużenia. W pierwszej kolejności konsument jest telefonicznie, listownie lub mailowo upominany o niespłaconej należności. Niekiedy, np. firmy pożyczkowe, stosują też płatne tzw. monity i ponaglenia. W przypadku braku rezultatów, wielu decyduje się sprzedać dług firmie windykacyjnej.

Windykatorzy, choć zgodnie z prawem nie mogą nachodzić i zastraszać, to i tak cieszą się bardzo złą sławą. Poza przedstawianiem realnej kwoty długu i stosowaniem środków perswazji, ich kompetencje są jednak w gruncie rzeczy dość ograniczone. Z tego względu, wierzyciele niekiedy pomijają etap przekazania długu windykatorom i wolą od razu poprosić komornika o skuteczne wyegzekwowanie na majątku dłużnika stosownej należności. Wraz z sądową klauzula wykonalności, ten może skonfiskować kosztowne mienie dłużnika. Wszystko zależy od kwoty długu, jednak egzekucja komornicza zawsze niesie ze sobą dotkliwe skutki. Jeżeli jeszcze nie jest za późno – warto zrobić wszystko, by choćby znać stan swojego zadłużenia.

Jak sprawdzić swoje długi? Najlepsze sposoby

Jednym z dobrodziejstw związanych z powszechnym dostępem do internetu, jest dobrze rozwinięta siatka różnych usług. Skorzystać z nich można za pomocą kilku prostych kliknięć w wyszukiwarce internetowej. Podobnie jest z kwestią zadłużenia. Różnego rodzaju rejestry finansowe gromadzące dane na temat spłaty wierzytelności przez miliony polskich konsumentów, dobrze odnalazły się w cyfrowym świecie. Każda duża baza informacji o długach oferuje dziś całkiem intuicyjne i przejrzyste witryny internetowej.

Swoje długi najwygodniej można zatem sprawdzić za pomocą sprawdzenia swoich danych w wybranych rejestrach finansowych. Do najpopularniejszych i najważniejszych z nich należą poniższe, następujące bazy.

 • BIK – Biuro Informacji Kredytowej.
 • BIG – Biuro Informacji Gospodarczej.
  BIG InfoMonitor.
  KRD – Krajowy Rejestr Długów.
  KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.
  ERIF BIG.

Czy sprawdzenie swoich długów coś kosztuje?

Nim scharakteryzujemy pokrótce to, w jaki sposób należy dokonać weryfikacji w poszczególnych rejestrach finansowych, warto wyjaśnić jedną, kluczową kwestię. Czy sprawdzenie swoich długów w poszczególnych bazach wymaga poniesienia jakichś kosztów? Odpowiedź – to zależy. Jeżeli mówimy o rejestrach Biur Informacji Gospodarczej (BIG), to pobranie jednorazowego raportu lub skorzystanie z innych usług jest płatne, jeżeli chcemy tego dokonać częściej niż co 6 miesięcy1. W przeciwnej sytuacji, jest on darmowy. Dotyczy to zarówno BIG InfoMonitor, jak i ERIF, KRD czy KBIG.

W przypadku BIK z kolei, istnieją dwa sposoby na pozyskanie niezbędnych informacji do weryfikacji swojej sytuacji finansowej. Pierwsza, darmowa, daje możliwość uzyskania dostępu do okrojonego raportu, który zawiera informacje o kwocie i ilości zaległości finansowych. Niestety, można go wygenerować tylko raz na pół roku i nie jest on dostarczany błyskawicznie. Na to, Biuro Informacji Kredytowej daje sobie aż do 30 dni.

Aby otrzymać błyskawicznie wygenerowany raport w BIK, należy zatem niestety również ponieść dodatkowy koszt. Wygenerowanie pełnego, dostępnego od ręki raportu o sytuacji finansowej i historii kredytowej konsumenta, kosztuje 39 złotych. Zawiera on nie tylko informacje o rodzaju zobowiązań, historii ich spłaty, stanie ewentualnego zadłużenia, ale i tzw. scoring BIK. Jest to punktacja, która im bliższa jest liczbie 100, tym lepiej określa naszą zdolność kredytową. To wartościowa informacja dla osób, które chcą ubiegać się np. o kredyt w banku.

Jak sprawdzić swoje długi w BIK?

Pierwszym rejestrem, na którego temat przedstawimy najważniejsze informacje, jest BIK. Pod tym skrótem, jak wspomniano wcześniej, kryje się pełna nazwa – Biuro Informacji Gospodarczej. To dobrze znane przedsiębiorstwo działa na rynku finansowym już 22 lata i jest dużą bazą danych o spłacie zobowiązań przez miliony polskich konsumentów. Rolą BIK jest gromadzenie, ingerowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji na temat spłaty kredytów bankowych, a także zobowiązań pożyczkowych w wybranych przedsiębiorstwach.

Do BIK warto zajrzeć, jeżeli kiedykolwiek korzystaliśmy z usług dowolnego banku lub firmy pożyczkowej, która współpracuje z BIK (sprawdzić to można w umowie pożyczki). Rejestr ten działa z myślą o wymianie danych na temat konsumentów wśród instytucji wyspecjalizowanych w pożyczaniu pieniędzy. Każda pożyczka, karta kredytowa, linia odnawialna, kredyt hipoteczny itd. zostanie odnotowana w BIK. W rejestrze tym będzie można sprawdzić, czy zobowiązania zostały opłacone terminowo lub jaka kwota pozostała do uregulowania.

BIK – raport płatny czy darmowy?

Aby sprawdzić swoje długi w BIK, należy wejść na stronę internetową www.bik.pl. Jeżeli konsumentowi zależy na uzyskaniu obszernego i pełnego raportu dostępnego od ręki, to konieczne będzie poniesienie dodatkowej opłaty we wspomnianej wysokości 39 złotych2. W celu wygenerowania raportu, w którym sprawdzi się swoje długi, należy kliknąć w przycisk „pobierz raport”. Strona przekieruje tam konsumenta do pola, za pomocą którego należy zarejestrować konto użytkownika.

BIK będzie wymagało do tego podania danych osobowych konsumenta i danych dowodu osobistego do weryfikacji tożsamości. Ponadto, niezbędne będzie też podanie adresu zamieszkania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji przez Biuro. Po wypełnieniu formularza wymaganymi danymi, należy dokończyć płatność, po czym rozpocznie się proces generowania raportu BIK.

Po otrzymaniu raportu, konsument może w nim sprawdzić, ile wynosi kwota ewentualnego długu z tytułu niespłaconych kredytów lub pożyczek. Podana będzie wartość zarówno odnosząca się do poetycznych wierzytelności i tego, ile łącznie długu posiada obecnie konsument. Uwaga! Raport BIK może też pobrać dane z innych rejestrów. Mowa tutaj o bazach Biur Informacji Gospodarczej (BIG).

Jak sprawdzić zadłużenie w BIG InfoMonitor?

Kolejny popularny rejestr, w którym można sprawdzić stan swojego ewentualnego bieżącego zadłużenia, to BIG InfoMonitor. Ten rejestr tworzy licznie reprezentowane w Polsce grono Biur Informacji Gospodarczej (BIG). Są to powiązane ze sobą, lecz całkowicie samodzielnie i odrębnie działające bazy danych. Jak sama nazwa wskazuje, funkcja rejestrów BIG opiera się na gromadzeniu danych gospodarczych o zadłużeniach i zobowiązanych polskich konsumentów.

W przeciwieństwie do BIK, biura informacji gospodarczej zbierają dane ze znacznie bardziej zróżnicowanego grona podmiotów. Zarówno BIG InfoMonitor, jak i inne, niżej opisywane rejestry, mogą przedstawiać informacje o zadłużeniu wynikającym np. z nieopłaconych faktur, zaległych mandatów, długów czynszowych, nieopłaconych rachunków czy rat za towar kupiony na raty. BIG często współpracują też z firmami pożyczkowymi, gromadząc dane wyjątkowo obszernego grona firm specjalizujących się zarówno w pożyczkach długoterminowych, jak i chwilówkach.

Pierwszym z opisanych rejestrów biur informacji gospodarczej będzie BIG InfoMonitor. Aby sprawdzić swoje zadłużenie w tej bazie, należy wejść na stronę internetową www.big.pl i przejść do zakładki „konsument”. Tam, BIG InfoMonitor udostępnia możliwość sprawdzenia swojej sytuacji finansowej za pomocą wygenerowanego online raportu. To, czy obciążeni zostaniemy dodatkowym kosztem takiej usługi jest uzależnione od tego, czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy pobierano już raport. Jeżeli nie – usługa jest darmowa. W przeciwnej sytuacji – zapłacić trzeba 10,50 złotego. Do sprawdzenia siebie w BIG InfoMonitor niezbędne jest założenie konta. Do rejestracji, potrzebne będzie podanie swoich danych osobowych i informacje o adresie zamieszkania.

Jak sprawdzić zadłużenie w ERIF?

Kolejnym rejestrem Biur Informacji Gospodarczej jest ERIF, które również cieszy się sporą popularnością wśród kontrahentów i innych wierzycieli. ERIF współpracuje z klientami indywidualnymi, klientami korporacyjnymi, instytucjami i samorządami, a także klientami biznesowymi. Zbiera on także bardzo obszerne informacje na temat zobowiązań konsumentów, czyli zarówno ich rodzaju, jak i spłaty i ewentualnego zadłużenia.

ERIF chwali się, że jego baza cieszy się bardzo dużą popularnością wśród zainteresowanych. Do 2 stycznia 2019 w bazie ERIF znalazło się 53 miliony zobowiązań o łącznej wartości 42 miliardów złotych3. Ich łączna wartość wyniosła 42,6 miliarda złotych. Część z nich dotyczyła długów na ogromne kwoty, w końcu do ERIF wpisywane są często duże przedsiębiorstwa. Nie brakuje tam też jednak i danych na temat osób prywatnych, dlatego, jeżeli chcemy poznać obszernie informacje na temat swojego zadłużenia – warto rozważyć wygenerowanie raportu także i w ERIF.

Aby sprawdzić swoje zadłużenie w ERIF, należy wejść na stronę internetową erif.pl. Następnie, należy wybrać kategorię, do której zaliczamy się jako osoba zainteresowana wygenerowaniem raportu. Należy kliknąć oczywiście w przycisk „klienci indywidualni”. W celu wnioskowania o raport, przekierowani zostaniemy do strony infoKonsument.pl4. To tam należy dokonać rejestracji, podając m.in. swoje dane osobowe i informacje o adresie zamieszkania.

Raport udostępniany jest online, przedstawiając wszelkie informacje na temat długów i historii spłaty zobowiązań. ERIF to rejestr BIG, dlatego objęty jest on prawnie uregulowanymi zasadami co do naliczania kosztów za udostępnienie raportu. W ten sposób, raz na 6 miesięcy swoje długi w ERIF można sprawdzić za darmo.

Jak sprawdzić swoje długi w KRD?

Kolejnym popularnym rejestrem, za pomocą którego konsument może w szybki i wygodny sposób sprawdzić swoje długi, jest KRD. Pod tym skrótem kryje się pełna nazwa – Krajowy Rejestr Długów. To kolejna baza wchodząca w skład Biur Informacji Gospodarczej. Zachodzi tutaj zatem podobny schemat, co w przypadku wyżej wymienionych rejestrów. Zbiera on dane gospodarcze na temat różnego rodzaju zobowiązań finansowych. W KRD mogą pojawić się nasze dane zarówno w przypadku zaciągania pożyczki pozabankowej, jak i nieopłacania czynszu, mandatu, rachunków, faktur czy rat za zakupiony w sklepie towar.

Krajowy Rejestr Długów cieszy się dużą popularnością wśród wielu podmiotów pozabankowych, które przed udzieleniem zobowiązania sprawdzają znajdujące się tutaj wpisy. Aby poznać własną sytuację finansową, należy wybrać stosowną opcję na stronie internetowej krd.pl5. W celu wygenerowania raportu zawierającego informacje o długach i stanie spłaty zobowiązań, należy zarejestrować bezpłatne konto użytkownika.

Wymagane będzie podane swoich podstawowych danych osobowych, a także utworzenie loginu i hasła do logowania. Pozwolą one przejść do dalszych etapów związanych z generowaniem raportu. Jako że KRD to rejestr biur informacji gospodarczej, zgodnie z prawem wygenerowanie jednego raportu na 6 miesięcy jest całkowicie darmowe. Sam raport, otrzymujemy w formie pliku np. typu pdf do pobrania online.

Raport pozwala nie tylko dowiedzieć się, jaka jest bieżąca, ewentualna kwota zadłużenia u danych podmiotów, ale i udostępnia dane na temat ilości zapytań. Jest to wskaźnik przedstawiający kto i ile razy składał do KRD zapytanie o weryfikację historii finansowej konsumenta.

Jak sprawdzić swoje długi w KBIG?

Ostatnim popularnym rejestrem, jaki zostanie dziś opisany, to Krajowy Rejestr Biura Informacji Gospodarczej. Znany szerzej pod skrótem KBIG, jest kolejną bazą podlegającą pod biura informacji gospodarczej. Także i tutaj można sprawdzić informacje o stanie spłaty swoich zobowiązań, dostępnych wpisach na temat istniejącego zadłużenia i łącznej kwocie zaległości finansowych z różnych źródeł. Także i KBIG może pokazać informacje o nieopłaconych pożyczkach, fakturach, mandatach, rachunkach i innych zobowiązaniach6.

W celu wygenerowania raportu o długach, który można pobrać za darmo raz na 6 miesięcy, należy założyć bezpłatne konto użytkownika. Podać tam należy swoje dane osobowe, po czym po potwierdzeniu chęci utworzenia profilu użytkownika, możliwe będzie uzyskanie wreszcie dostępu do informacji na temat ewentualnego zadłużenia. KBIG podaje też informacje o wszystkich zapytaniach podmiotów gospodarczych, jakie wystosowano w czasie ostatnich 12 miesięcy.

Jak dowiedzieć się o egzekucji komorniczej i czy możliwe jest, by działa się ona bez naszej wiedzy?

Jak wspomniano we wcześniejszej części dzisiejszego artykułu, w przypadku długotrwale narastającego zadłużenia, wierzyciele zazwyczaj nie pozostają bierni. Im więcej czasu upływa od pierwotnego terminu spłaty wierzytelności, tym niestety – istnieją większe szanse na to, że podmiot, wobec którego należało spłacić należność, zwróci się o pomoc do komornika. Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym i ma za zadanie w jak najszybszy i najskuteczniejszy sposób ściągnąć daną należność z majątku zadłużonej osoby. Celem jest zaspokojenie roszczeń finansowych wierzyciela.

Komornik ma rzecz jasna obowiązek działać w granicach prawa, dlatego w teorii – nie jest możliwe, by o wszczętych przez niego działaniach nie dowiedział się sam zainteresowany. Od czego się to wszystko zaczyna? Po złożeniu wniosku o przeprowadzeni egzekucji na majątku, wierzyciel musi uzyskać jeszcze sądową klauzulę wykonalności. To wtedy komornik ma „zielone światło” do wszczęcia postępowania. Dłużnik musi zostać o tym poinformowany za pośrednictwem oficjalnego pisma wysyłanego drogą listową.

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od poszukiwania majątku dłużnika i oceny, czy jego dane części są wystarczająco wartościowe, by skutecznie ściągnąć należną wartość długu. Trudno zatem, aby działo się to bez wiedzy dłużnika. Szczególnie gdy komornik podejmuje decyzję o zajęciu np. całego lub części wynagrodzenia lub zwrotu podatku. Niestety, istnieje jednak ryzyko, że dłużnik dowie się o egzekucji po fakcie. Kiedy może się tak stać?

Choć to rzadkie przypadki i są stosunkowo mało prawdopodobne, to pisma komornicze wysyłane do dłużnika mogą niekiedy zaginąć lub nie dotrzeć z powodu błędu np. poczty. Może się też okazać, że z powodu zmiany miejsca zamieszkania w trakcie prowadzenia postępowania, pisma zostaną wysłane na zły adres. Teoretycznie, może to spowodować, że konsument nie będzie świadomy tego, że jest objęty egzekucją. W praktyce jednak komornicy dotrzymują zazwyczaj starań, by korespondencja docierała do dłużnika.

Dlaczego warto sprawdzać swoje długi?

Wyżej wspomniane informacje dobitnie pokazują, jak ważne jest trzymanie ręki na pulsie w przypadku posiadania finansowych zobowiązań. Wierzyciele rzadko kiedy zapominają o swoich należnościach finansowych, działając już od pierwszego dnia opóźnienia w spłacie. Jest to w końcu w ich interesie, by nie dopuścić do utraty należnych im pieniędzy. W przypadku konsumenta, kwestia jego interesów to najlepsza odpowiedź na wyżej postawione pytanie – dlaczego warto sprawdzać swoje długi?

Monitorowanie na bieżąco swojej sytuacji finansowej jest bezpośrednio w interesie konsumenta. Pozwala to nie tylko mieć świadomość na temat tego, jak rozległe są zaległości finansowe, ale i powinno motywować do podjęcia konkretnych działań. Sama wiedza o długach nie wystarczy – trzeba robić wszystko, aby załagodzić potencjalne konsekwencje związane z brakiem spłaty. A te, jak wiadomo, mogą być bardzo dotkliwe, szczególnie gdy zostaną nakierowane na tory egzekucji komorniczej.

Pierwszą czynnością powinno być skontaktowanie się z wierzycielami, wobec którego po sprawdzeniu w danym rejestrze wiadome jest, że posiadany jest dług. Należy negocjować rozłożenie go na raty lub próbować przekonać do porozumienia. Najważniejsze jest tutaj wyrażenie chęci współpracy. Bierna postawa wobec długów jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. Przemilczenie nie spowoduje, że długi znikną. Przeciwnie – pętla zadłużenia będzie coraz bardziej krępująca, przynosząc ostatecznie najmniej pożądane skutki w postaci np. egzekucji na majątku.

Dzięki wygodnym w nawigacji stronom internetowym, sprawdzenie stanu swojego zadłużenia jest dziś bardzo proste. Jeżeli podejrzewamy, że ciążą nad nami długi – nie należy dalej zwlekać ze sprawdzeniem ich bieżącego stanu!

Źródła:
 1. https://www.big.pl/raport-o-sobie
 2. https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/raport-bik
 3. https://erif.pl/aktualnosc/raport-erif-za-iv-kwartal-2018/
 4. https://infokonsument.pl/
 5. https://krd.pl/Sprawdzanie-firm/Dla-konsumentow/Korzysci
 6. https://www.kbig.pl/Dla-osob/Informacje-o-sobie
28.05.2019|poradnik|1 Comment

One Comment

 1. Janusz 31 maja 2019 at 11:00 - Reply

  Ciekawy artykuł

Dodaj komentarz