Kredyt na kartę pobytu – kredyt dla cudzoziemnców

Jednym z warunków udzielenia pożyczki lub kredytu jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Czy to oznacza, że cudzoziemiec nie może liczyć na finansowe wsparcie? Niekoniecznie. Alternatywą jest kredyt na kartę pobytu.

Obcokrajowcy to obecnie coraz liczniejsza grupa pracowników w kraju nad Wisłą. A jak do cudzoziemców podchodzą banki? Czy chętnie pożyczają im pieniądze? Wyjaśniamy, czym jest kredyt na kartę pobytu i odpowiadamy na pytanie jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać

Karta pobytu – co to jest?

Karta pobytu to potwierdzenie tożsamości danej osoby. Jest ona również poświadczeniem tego, że ktoś przebywa legalnie na terenie wybranego kraju. Wspomniany dokument umożliwia pobyt w danym miejscu nie dłużej niż przez 3 miesiące. Po upływie tego okresu konieczna jest wymiana karty. Karta pobytu lub zagraniczny dowód osobisty, to przepustka do ubiegania się o kredyt.

Warto dodać, że obcokrajowiec, który przebywa w Polsce powyżej 3 miesięcy ma obowiązek zarejestrować swój pobyt u wojewody. Prawo do stałego pobytu wydawane jest po 5 latach nieprzerwanego zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Takie zezwolenie również wydaje wojewoda. Karta stałego pobytu ważna jest przez 10 lat, a warunkiem koniecznym do jej otrzymania jest wcześniejsza zgoda na osiedlenie się. Karta pobytu czasowego wydawana jest, gdy cudzoziemiec otrzymał zezwolenie jedynie na czasowe zamieszkanie.

Czy można dostać kredyt bez polskiego obywatelstwa?

Zgodnie z artykułem 30 ustawy o obywatelstwie polskim za polskiego obywatela uznaje się:
1. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terenie Polski przez okres przynajmniej 3 lat. Musi on posiadać pozwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, bądź prawo do stałego pobytu. Konieczne jest także zatrudnienie w Polsce i otrzymywanie stałego dochodu. Obcokrajowiec posiadający polskie obywatelstwo musi mieć również tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
2. Cudzoziemca, który przebywa na terenie Polski nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat na podstawie pozwolenia o pobycie stałym. Takie pozwolenie musi zostać wydane w związku z posiadaniem statusu uchodźcy, które zostało nadane na terenie Polski.
3. Cudzoziemca, który przebywa na terenie Polski nieprzerwanie od co najmniej 10 lat i spełnia jednocześnie wymienione warunki:

-ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawo do stałego pobytu,
-posiada regularne i legalne źródło dochodu,
-posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.
4. Cudzoziemca, który przebywa na terenie Polski nieprzerwanie od przynajmniej roku na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, które zostało wydane w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Kredyt na kartę pobytu możemy otrzymać nawet wówczas, gdy nie mamy polskiego obywatelstwa (o ile spełniamy pozostałe warunki).

Kredyt gotówkowy również dla cudzoziemca

Większość banków ma wśród swoich produktów kredyty dla cudzoziemców. Dotyczy to zarówno kredytów hipotecznych jak i gotówkowych. Głównym warunkiem, który musimy spełnić aby otrzymać kredyt jest posiadanie stałego, legalnego dochodu.

Instytucje finansowe są skłonne udzielać kredytów i pożyczek obcokrajowcom pod warunkiem, że posiadają oni kartę stałego pobytu. Zezwolenie może obejmować osiedlenie się w naszym kraju, pobyt długoterminowy lub pobyt tolerowany. O kredyt mogą ubiegać się także osoby posiadające status uchodźcy lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Ten ostatni status dotyczy osób spoza UE i cudzoziemców, którzy mają zezwolenie na pobyt jako rezydent długoterminowy w jednym z krajów Wspólnoty.

Kredyt na kartę pobytu – warunki

Obywatele Unii Europejskiej mieszkający i zarabiający w Polsce mogą otrzymać kredyt na takich samych warunkach jak Polacy. Identyczne są zarówno warunki kredytowania, jak i koszt kredytu. Podobne są także wymagania odnośnie do formy zatrudnienia. W tym przypadku również najlepiej punktowana jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Jedyna różnica dotyczy sposobu udokumentowania miejsca zamieszkania. Jako potencjalni kredytobiorcy musimy posiadać stały adres zameldowania na terenie kraju. W przypadku obcokrajowców konieczne będzie okazanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytu. Ponadto, do wniosku kredytowego należy dołączyć dowód osobisty lub paszport wydane w kraju pochodzenia. Potrzebne jest także okazanie zaświadczenia o zarabianiu na terenie Polski.

Problem z otrzymaniem kredytu dla obcokrajowca wynika przede wszystkim z formalności, które trzeba załatwić ubiegając się o taki zastrzyk gotówki. Sporym kłopotem jest brak możliwości dokładnej weryfikacji tożsamości, co rodzi ryzyko wyłudzenia kredytu na czyjeś dane. Ograniczone zaufanie banków wynika również z niemożności sprawdzenia potencjalnego klienta w bazach dłużników. Alternatywą dla kredytu na kartę pobytu może być wzięcie go z małżonką lub małżonkiem, którzy mają polskie obywatelstwo.

Kredyt dla obcokrajowców spoza UE

W nieco gorszej sytuacji znajdują się imigranci pochodzący spoza Unii Europejskiej. Jeśli planują ubiegać się o kredyt hipoteczny będą musieli przedstawić szereg dodatkowych dokumentów. Do tych najczęściej wymaganych zalicza się pozwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup przez obcokrajowca nieruchomości, zezwolenie na pracę i wyciągi z zagranicznych kont. Konieczne może okazać się także przedstawienie raportu kredytowego, będącego odpowiednikiem weryfikacji klienta w BIK. Brak historii kredytowej nie musi być jednak przeszkodzą w uzyskaniu kredytu.

W przypadku osób spoza UE prócz wspomnianych już dokumentów do wniosku kredytowego trzeba dołączyć wizę i zgodę na zatrudnienie. W zależności od polityki banku konieczne może być dostarczenie karty stałego pobytu, karty czasowego pobytu i zaświadczenia o zameldowaniu na terenie Polski. Aby dostać kredyt potrzebny będzie także numer pesel i aktualny paszport. Wniosek o nadanie numeru pesel składamy w urzędzie gminy właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Potrzebny jest także wspomniany już raport kredytowy z kraju pochodzenia i posiadanie aktywnego konta w jednym z polskich banków. Musi to być konto którego jesteśmy jedynymi właścicielami. 

Kredyt na kartę pobytu – podsumowanie

Ubiegając się o kredyt pamiętajmy, że każdy bank może mieć nieco inne wymagania. Dla banku najbardziej wiarygodnym klientem jest ten, który posiada kartę stałego pobytu i regularny, udokumentowany dochód. Pobyt czasowy również nie przekreśla naszych szans na otrzymanie finansowego wsparcia. Nim złożymy wniosek o kredyt, sprawdźmy oferty różnych banków. Weźmy pod uwagę fakt, że o im wyższą kwotę będziemy się ubiegać, tym większej ilości formalności będziemy musieli dopełnić. Warto również wybrać się do banku z kimś, kto biegle mówi po polsku. Dzięki temu unikniemy ewentualnych nieporozumień i dokładnie zapoznamy się z warunkami oferty kredytowej.

Dodaj komentarz