Niespłacanie kredytu gotówkowego – konsekwencje

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego w banku to zobowiązanie nakładające na konsumenta konkretne obowiązki. Poza rozsądnym dysponowaniem przyznanymi pieniędzmi, warto pamiętać o dochowaniu warunków umowy. Niespłacanie kredytu gotówkowego – jakie konsekwencje w bliższej i dalszej perspektywie wiążą się z tą ryzykowną praktyką?

niespłacanie kredytu gotówkowego

Kredyty gotówkowe to zobowiązania finansowe cieszące się dużą popularnością. Konsumenci zaciągają je na różne cele, szukając źródła finansowania na ważne wydatki. U niektórych są one pilne i wymagają natychmiastowej realizacji, inni za pomocą kredytu mogą pozwolić sobie na spełnienie celu, marzenia itd.

Zaciągnięcie kredytu, wbrew pozorom, nie jest łatwe. Bank poddaje wnikliwej weryfikacji dane osobowe klienta, historię spłat dotychczasowych zobowiązań, sytuację finansową, status zawodowy, zarobki, zdolność kredytową i cel, na jaki kredyt ma zostać udzielony.

Kredyty to zobowiązania szeroko reklamowane w radiu, internecie i telewizji. Choć reklamy mogą stwarzać wrażenie, że z uzyskaniem tego zobowiązania wiążą się drobne formalności i jest ono bezproblemowe w przyszłej spłacie, to życie wielu klientów szybko weryfikuje to w starciu z rzeczywistością. Pod wpływem wielu czynników, pojawiają się problemy ze spłatą.

Niespłacanie kredytu gotówkowego, niezależnie od tego czy wynika z niedbałości, celowego zaniechania, trudnej sytuacji życiowej czy problemów finansowych, jest poważnym problemem. Wiąże się z tym sporo konsekwencji, których krótko i długofalowe skutki nie mogą być ignorowane. Warto być świadomym na temat narzędzi, do jakich prawo ma bank, instytucje windykacyjne i organy państwa, aby nie tylko być przygotowanym na dane konsekwencje, ale i znać swoje prawa.

Niespłacanie kredytu gotówkowego – bank ma wobec tego konkretny plan działania

Podczas uzyskiwania kredytu gotówkowego, podstawowym dokumentem jest umowa. Potwierdza ona i poświadcza na papierze takie aspekty jak to, kto jest stroną transakcji, jakie ma wobec siebie obowiązki, na jakich warunkach i w jakiej kwocie udzielono kredytu oraz to, co dzieje się w razie problemów ze spłatą. Niezależnie od intencji banku, ma on obowiązek zawrzeć na piśmie informacje o ewentualnych procedurach i konsekwencjach wobec nieterminowych płatników.

Mało który konsument zakłada prawdopodobnie scenariusz co będzie w przypadku problemów z terminową spłatą. Nic dziwnego, bowiem większość kredytobiorców, o których pojawią się w przyszłości problemy ze spłatą – napotyka je nagle i nieprzewidzianie. Choroba, utrata pracy, niespodziewana zmiana sytuacji rodzinnej i inne kłopoty finansowe powodują, że regularnie wielu konsumentów popada w kłopoty ze spłatą zobowiązań.

Analogicznie do np. firm pożyczkowych i dowolnych innych firm usługowych, także i banki mają na takie wypadki jasno określony plan działania. Cel, jak nie trudno się domyślić, jest jasny. W teorii polega to na podjęciu się skutecznych i zgodnych z prawem kroków na celu wyegzekwowanie zaległych należności finansowych. W zależności od etapu zadłużenia, bank sięga po różnego szczebla narzędzia. O jakie kroki konkretnie chodzi?

Niespłacanie kredytu gotówkowego – konsekwencje

Wspomnieliśmy wyżej, że konsekwencje braku terminu spłaty nie są unikalne dla banków. Mają one zazwyczaj podobny schemat co w przypadku zalegania z płatnościami za inne usługi.

 1. Od pierwszego dnia zaległości naliczane są odsetki karne za każdy dzień zwłoki.
 2. W pierwszej kolejności bank podejmuje się zazwyczaj próby kontaktu z klientem w celu przypomnienia o zaległej należności. Niekiedy pyta się o przyczynę opóźnienia, podając informacje o konsekwencjach braku spłaty, stanie odsetek itd. Jeśli kwota zadłużenia jest niewielka i nastała w stosunkowo niedługim czasie, to zaproponowana może zostać polubowna współpraca w celu uregulowania długu.
 3. Jeśli jednak stan zadłużenia konsumenta jest pogłębiony a ten np. dodatkowo nie podejmuje chęci współpracy, wówczas mogą zrealizować się poniższe scenariusze:
  -Bank rozwiązuje umowę kredytu i obciąża konsumenta obowiązkiem natychmiastowej spłaty całego zobowiązania.
  -Sprawa wyegzekwowania długu zostanie sprzedana zewnętrznej firmie windykacyjnej.
  -Bank może rozpocząć ubieganie się o uzyskanie w sądzie tytułu egzekucyjnego. Jeśli sąd wyrazi zgodę, to dłużnik może zostać objęty egzekucją komorniczą.
 4. Ostatnim punktem, poza potencjalną utratą cennego mienia, będzie ponadto jeszcze wpisanie danych klienta przez bank do któregoś z rejestrów dłużników. Najczęściej są to takie bazy, jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej) czy baza ZBP (Związek Banków Polskich). Ponadto, rejestry Biur Informacji Gospodarczej (BIG), czyli BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów (KRD), Krajowy Rejestr Informacji Gospodarczej (KBIG) i ERIF. Konsekwencje pojawienia się w tych rejestrach takich informacji są krępujące. W przyszłości, konsument może mieć problem nie tylko z uzyskaniem kredytu, ale i pożyczek. Ponadto, może on nie otrzymać towaru na raty, nie będzie mógł wziąć leasingu, zawrzeć umowy abonamentowej i wiele innych.

Jak wygląda wyegzekwowanie długu przez windykatora?

Firmy windykacyjne to niezależne wobec instytucji finansowych prywatne podmioty, które zajmują się odkupowaniem długów i przejęciem na siebie odpowiedzialności za ich wyegzekwowanie. Schemat ich działania polega najczęściej na próbach skontaktowania się z dłużnikiem i przedstawienia mu informacji na temat rozwiązania trudnej sytuacji. W teorii, windykatorzy mają obowiązek zachować pełną dyskrecję, nie stosować agresji słownej, nie mogą zastraszać, podawać wyolbrzymionych i nieprawdziwych informacji o konsekwencjach i nachodzić np. w miejscu pracy.

Ich zadaniem jest przedstawienie, za pomocą zgodnych z prawem środków perswazji, informacji na temat np. rozłożenia długu na raty. Niestety, nagminne łamanie prawa przez windykatorów skutecznie przyczynia się do budowania negatywnego wizerunku tej grupy zawodowej.

Jak wygląda egzekucja długu przez komornika?

Komornik to najczęściej ostateczność i narzędzie, które brane jest pod uwagę w przypadku, gdy wszystkie inne dotychczasowe metody próby egzekucji długu okazały się nieskuteczne. Komornik w przypadku uzyskania zgody sądu (tytułu wykonawczego) ma prawo do działania w granicach swoich kompetencji. Realizować może je stosując o wiele bardziej radykalne i bezkompromisowe kroki, powodując, że dłużnikowi trudno ich uniknąć.

Komornik ma prawo przejąć na poczet spłaty długu następujące elementy majątku dłużnika.

 • Rower, narty, motocykl, samochód i inne pojazdy.
 • Mienie elektroniczne – komputery, tablety, laptopy, smartwatche, smartfony, telewizory itd.
 • Sprzęt AGD – mikser, ekspres do kawy, toster itd.
 • Biżuterię – kolczyki, bransoletki, pierścionki.
 • Nieruchomości – mieszkanie, dom
 • Działkę.
 • Środki na koncie.

Skonfiskowane mienie trafia najczęściej na aukcję komorniczą i podlega sprzedaży. Z komornikiem warto szukać pól do ugody, deklarując chęć spłaty długu. W przeciwnym razie, z powodu niespłacanego kredytu można wiele stracić.

Dodaj komentarz