Raty annuitetowe – czym są i jak je wyliczyć?

Kredyt możemy spłacać w dwóch wariantach: w formie rat annuitetowych lub malejących. Raty annuitetowe to raty równe, które przy stałym oprocentowaniu będą dokładnie tej samej wysokości przez cały czas trwania umowy. Dokonując dobrego wyboru systemu ratalnego zaoszczędzimy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Raty annuitetowe – czym są?

raty annuitetoweRaty annuitetowe to inne określenie rat równych. Mamy z nimi do czynienia przy spłacie kredytu lub pożyczki. Aby wysokość rat pozostała stała w trakcie całego okresu kredytowania muszą zostać zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy częścią kapitałową i odsetkową raty. Ta pierwsza z biegiem czasu rośnie, zaś część odsetkowa spada. W praktyce oznacza to, że kredyt spłacany jest wolniej niż w przypadku rat malejących, gdzie część kapitałowa jest stała. Przy ratach annuitetowych za kredyt gotówkowy zapłacimy więcej niż przy ratach malejących.

Chociaż to banki proponują nam formę spłaty kredytu, to czy wybierzemy raty annuitetowe czy malejące zależy tylko od nas. Te pierwsze są chętnie wybierane przez kredytobiorców, bo zapewniają im większą zdolność kredytową. Jednocześnie sprawiają, że całkowity koszt zobowiązania będzie wyższy niż w przypadku rat malejących.

Sprawdź również: Jak obniżyć raty kredytu hipotecznego?

Rata kredytu – co się na nią składa?

Na ratę kredytu składa się część kapitałowa i część odsetkowa. Ta pierwsza związana jest z wysokością kwoty jaką pożyczyliśmy od banku. Jej spłata przekłada się na każdorazowe zmniejszenie się zadłużenia. Część odsetkowa to koszt kredytu, prowizja dla banku za jego udzielenie.

Wysokość odsetek łączy się z oprocentowaniem kredytu. Stanowi ono sumę marży i stawki referencyjnej (dla kredytów zaciąganych w rodzimej walucie jest to WIBOR). Wyjątkiem stanowią kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu (są one jednak niezwykle rzadko spotykane).

Jak obliczyć wysokość raty?

Raty annuitetowe składają się z takich elementów jak część odsetkowa i część kapitałowa. Cześć odsetkowa związana jest z odsetkami od kwoty kredytu. Część kapitałowa to wartość wziętego przez nas kredytu. Początkowo część odsetkowa jest o wiele wyższa od części kapitałowej. Odsetki to 70-80% wysokości raty, a jedynie pozostałe 20% to spłacany kredyt. Dopiero wraz z upływem czasu wartość części kapitałowej i odsetkowej – wyrównują się. Natomiast pod koniec okresu spłaty wartość części kapitałowej jest większa niż części odsetkowej. Proporcje, które obowiązywały na początku okresu kredytowania ulegają odwróceniu. Jeśli jednak oprocentowanie kredytu nie jest stałe, to również wysokość raty będzie się nieco różnić. Przykładową wartość raty można obliczyć korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów.

Do obliczenia wysokości raty równej stosuje się wzór, gdzie:

-R- rata spłaty kredytu (zł),
-Ka – zadłużenie początkowe (zł),
-S- stała,
-n – ilość rat,
-sp – stopa procentowa w stosunku rocznym (%),
-d – okres spłaty pomiędzy ratami,
-D – faktyczna liczba dni w danym miesiącu.

Upraszczając, ratę oblicza się dodając do pożyczonej kwoty odsetki. Następnie wyliczoną kwotę dzieli się przez liczbę rat.

Raty równe a raty malejące

Raty annuitetowe w początkowym okresie kredytowania są niższe od rat malejących. Z biegiem czasu się one zrównują. Raty malejące przekładają się na stałą kwotę części kapitałowej i malejące odsetki. W praktyce oznacza to, że na początku raty są bardzo wysokie, a pod koniec – bardzo niskie. Różnica pomiędzy tymi rodzajami rat ma także wpływ na zdolność kredytową. Zdolność kredytowa dotyczy wysokości raty, którą potencjalny klient będzie mógł bez problemu spłacić. Ta w przypadku rat malejących w początkowym okresie kredytowania jest bardzo wysoka, co oznacza, że kredytobiorca może otrzymać o wiele niższą kwotę niż ta o którą wnioskował. Z drugiej strony – kredyt spłacany w formie rat malejących, to oszczędności sięgające nawet dziesięciu tysięcy złotych.

Raty annuitetowe sprawiają, że wysokość miesięcznej raty jest równa, dzięki czemu ich spłatę możemy bez problemu uwzględnić w domowym budżecie. Wyjątkiem od tej sytuacji są wahania wysokości raty spowodowane zmianą samego oprocentowania kredytu lub jego nadpłaceniem. Ten rodzaj rat oznacza również większą zdolność kredytową i możliwość stopniowego i regularnego spłacania zadłużenia. Raty równe są zatem korzystne dla osób, które mają niską zdolność kredytową. W ich przypadku bank ma większą pewność, że będą w stanie terminowo spłacać przyznane zobowiązanie. W praktyce oznacza to, że niekiedy kredyt możemy otrzymać tylko wtedy, jeśli zdecydujemy się na raty annuitetowe.

Wybór raty a koszt kredytu

Koszt kredytu przy ratach annuitetowych jest o wiele wyższy. Wynika to z dłuższego okresu spłaty części kapitałowej. Pamiętajmy jednak, że całkowity koszt zobowiązania to tylko jeden z elementów, który powinniśmy uwzględnić dokonując wyboru pomiędzy ratami równymi, a ratami malejącymi. Równie istotna jest wysokość naszych dochodów, forma i pewność zatrudnienia oraz zdolność kredytowa.

Raty malejące początkowo oznaczają wyższe koszty przez co są rzadziej wybierane przez kredytobiorców. Warto jednak wiedzieć, że wyższe raty będziemy musieli spłacać jedynie przez około 1/3 czasu kredytowania. Wraz ze spłacaniem zadłużenia raty malejące będą dla nas coraz mniej dotkliwe. W przypadku rat malejących odsetki są mniejsze, co sprawia, że niższy jest także koszt kredytu. Polecane są one osobom, które mają dobrą zdolność kredytową i które jak najszybciej chciałyby uregulować swoje zadłużenie.

Raty annuitetowe – podsumowanie

Niezależnie od tego czy wybierzemy raty annuitetowe czy malejące pamiętajmy o tym, by spłacać je terminowo. Każde opóźnienie oznacza dodatkowe koszty. Największe różnice pomiędzy ratą równą, a malejącą odczuwalne są przy długoterminowych zobowiązaniach. Z finansowego punktu widzenia korzystniejsze są raty malejące. Po pierwsze niższy jest koszt kredytu, po drugie znacznie szybciej zaczniemy go spłacać (zamiast regulować jedynie odsetki). To zaś oznacza wcześniejsze pozbycie się zadłużenia i większy spokój psychiczny kredytobiorcy. Ceną za wygodę i finansowe bezpieczeństwo jest wyższa rata w początkowym okresie kredytowania. Jeśli jednak nie mamy wystarczającej zdolności kredytowej wybierzmy raty annuitetowe i miejmy pewność, że będzie nas stać na ich spłatę.

Dodaj komentarz