Wspólne konto bankowe – jakie są jego wady i zalety?

Wraz z rosnącą popularnością transakcji bezgotówkowych i operowania wirtualnym pieniądzem, coraz powszechniejsze staje się i posiadanie konta bankowego. Zakładają je konsumenci w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Nie trzeba jednak robić tego samemu. Wspólne konto bankowe – jakie są jego wady oraz zalety i czy warto je założyć?

Wspólne konto bankowe

Obecnie już coraz trudniej wyobrazić sobie życie bez konta bankowego. Bez niego nie dokona się internetowych zakupów, nie przeleje się środków i nie otrzyma internetowej pożyczki. Ponadto, brak konta oznacza brak możliwości dokonania płatności bezgotówkowej kartą płatniczą. Coraz częściej też utrudnia sprawne uzyskanie pensji, którą wielu pracodawców najwygodniej nadaje dziś przelewem.

Konto bankowe to także wygoda. Pozwala na gromadzenie oszczędności, które na niektórych rodzajach rachunków są oprocentowane i w dalszej perspektywie mogą się pomnożyć. W dobie cyfryzacji i dynamicznego rozwoju bankowości elektronicznej, konto bankowe oznacza też swobodne funkcjonowanie w sieci. Z ekranu telefonu lub smartfona można nadawać przelewy i sprawdzać stan konta, a samym telefonem można dziś zresztą płacić za zakupy. Co więcej, w sytuacji, gdy np. skończą nam się pieniądze podczas podróży, jedynie prośba do bliskiej osoby o błyskawiczny przelew będzie gwarantowała szybki zastrzyk gotówki w takich niecodziennych okolicznościach.

Konto bankowe niesie dziś ze sobą zbyt wiele korzyści i daje zbyt wiele swobody, by z niego nie korzystać. Jest to uniwersalny atrybut, z którego korzystają miliony ludzi na całym świecie. W samej Polsce, konto bankowe mają już młodsi i starci, zarabiający mniej lub więcej, a także samotni i będący w związkach. Właśnie. Czy konto bankowe musi w ogóle być założone i następnie używane przez jedynie jedną osobę? W żadnym wypadku.

Wspólne konto bankowe – czym jest i kto może z niego korzystać?

Wiele banków oferuje dzisiaj możliwość założenia wspólnego konta bankowego. To rachunek, którego właścicielami mogą być dwie osoby, mając do niego równy dostęp i równe prawo do np. gromadzenia i wydawania środków. Na wspólne konto obie osoby mogą otrzymywać wypłatę lub inne regularne wpływy. Jeżeli posiada się z kimś wspólne wydatki lub wspólny cel, na który gromadzi się oszczędności – warto rozważyć założenie takiego rachunku.

Podstawowym warunkiem, jaki jest niezbędny do prowadzenia wspólnego konta jest jednak bycie pełnoletnim i niebycie ubezwłasnowolnionym. Aby założyć, należy udać się do najbliższej placówki banku i zapytać konsultanta o obecnie dostępną ofertę. Ważne jest to, aby podczas wizyty obecne były dwie osoby. Warto, aby obie strony uważnie słuchały wszelkich warunków i  informacji o parametrach konta, a także by po podjęciu decyzji – na umowie znalazły się dwa czytelne podpisy współwłaścicieli rachunku. Wniosek o założenie konta można dziś założyć w wybranych bankach ponadto także online.

Ze wspólnego rachunku bankowego mogą skorzystać przede wszystkim małżonkowie, czyli osoby, które zawarły formalny związek. Na taki rodzaj rachunku zdecydować się mogą także członkowie rodziny, jak np. ojciec i córka, brat i siostra, babcia i wnuk. Ponadto, mogą to być też osoby niespokrewnione i niekoniecznie musi być ich dwóch, a nawet i więcej. Łączyć może ich wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, a także wspólny kredyt, wspólny cel do oszczędzania i inne wydatki, które ze sobą wzajemnie dzielą.

Czy rozdzielność majątkowa to przeszkoda do założenia wspólnego konta?

Małżonkowie, którzy posiadają na codzień rozdzielność majątkową nie muszą się obawiać tego, czy utrudni do założenie wspólnego rachunku. Wynika to z wyżej wymienionych informacji dotyczących tego, kto może założyć wspólne konto bankowe. Mogą to być zarówno małżonkowie, jak i członkowie rodziny lub osoby niespokrewnione. W ten sposób, osoby mające rozdzielność majątkową mogą swobodnie gromadzić środki, mając poza tym i własne rachunku bankowe z własnym zgromadzonym tam majątkiem.

Wspólne konto bankowe – dostęp do konta lub jego ewentualne ograniczenie

Obie osoby, które stają się właścicielami wspólnego konta bankowego, otrzymują własne karty płatnicze. Otrzymują do nich oddzielne kody PIN, a także według indywidualnych potrzeb mogą na kartach ustalić własne dzienne limity wpłaty lub wypłaty gotówki. Warto pamiętać, że dostęp do konta obie strony mają w formie nieograniczonej. Oznacza to, że w każdej chwili współwłaściciele konta mogą sprawdzać jego stan i historię transakcji.

Żadna ze stron nie może ograniczyć sobie wzajemnie dostępu do konta i zobowiązana jest przestrzegać tę zasadę przez cały okres istnienia wspólnego rachunku. Ponadto, w przypadku np. chęci zaciągnięcia kredytu odnawialnego przez jedną ze stron, musi ona poinformować drugą osobę i poprosić o pisemną zgodę. Mając te informacje na względzie, warto dopilnować, by osoba do wspólnego konta była zaufana i sumienna. W przeciwnym razie, pozorne ułatwienie codziennego życia przez założenie dzielonego rachunku może okazać się utrapieniem.

Wspólne konto bankowe – zalety

Warto zebrać w jednym miejscu podstawowe zalety, jakie wiążą się z posiadaniem wspólnego konta bankowego. Funkcjonalność ta niesie bowiem ze sobą sporo korzyści dla obu stron. Mogą one okazać się kluczowymi przesłankami za podjęciem decyzji o skorzystaniu z niej.

  • Wspólny rachunek bankowy to łatwiejsze zarządzanie wspólnymi wydatkami. Jeżeli np. małżonkowie spłacają właśnie kredyt na mieszkanie lub razem chcą zebrać oszczędności na zakup samochodu, wspólny rachunek może okazać się dobrym narzędziem do wygodnego gospodarowania wydatkami na te przykładowe cele. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy lubią porządek w finansach i lubią oddzielić niektóre z nich od innych, codziennych wydatków. Nie ma bowiem przeszkody w posiadaniu poza tym własnego, prywatnego konta w banku.
  • Poprawianie zdolności kredytowej obu stron. Wspólne konto bankowe prowadzone przed dłuższy czas może także korzystnie wpływać na budowanie zdolności kredytowej obu współwłaścicieli. Jest to szczególnie ważne w przypadku małżonków, którzy planują w przyszłości razem zaciągnąć np. kredyt hipoteczny. Informacje o posiadaniu dzielonego rachunku, z którego sumiennie spłacano dane zobowiązania będą silną kartą przetargową podczas negocjowania warunków zobowiązania. Małżonkowie mogą liczyć w takiej sytuacji na atrakcyjne warunki kredytu, które objawiać się mogą np. niższą marżą i miesięczną ratą.
  • Uniknięcie dodatkowych kosztów. Nie jest to reguła, jednak niektóre banki mogą zaoferować klientom decydującym się na wspólne konto bankowe bardziej atrakcyjne koszty prowadzenia rachunku. Warunkiem może być np. regularne zasilanie go większą kwotą. Warto w takiej sytuacji zdecydować się na kierowanie wypłat pensji obu współwłaścicieli właśnie na wspólne konto bankowe. Jednakże trzeba pamiętać, aby o wszelkie szczegóły związane z opłatami zapytać konsultanta banku przed otwarciem rachunku.
  • Równy dostęp do konta. Obie strony prowadzące wspólne konto mają równe prawo do nieograniczonego wglądu w rachunek. Mogą sprawdzać wzajemne wydatki, wypłacać i wpłacać środki i ustalać limity do swoich kart płatniczych.

Wspólne konto bankowe – wady

Nie można zapominać jednak i o wadach, jakie mogą wiązać się z prowadzeniem wspólnego konta bankowego. W zależności od indywidualnych potrzeb danego konsumenta, mogą one mieć istotne znaczenie dla obu stron przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o ewentualnym otworzeniu wspólnego rachunku.

  • Wzajemna zależność finansowa. Prowadzenie wspólnego konta bankowego powinno opierać się na zaufaniu i jawności. Mogą się zdarzyć jednak sytuacje, że druga osoba zapomni o rozsądnym dysponowaniu finansami. Na przykład, dokonując zakupów na nieplanowane, duże kwoty lub wyciągnie zbyt wiele gotówki na sfinansowanie awaryjnego wydatku. W takiej sytuacji, współprowadząca konto osoba może ucierpieć, nie posiadając wystarczającej ilości środków na upływający termin np. opłacenia czynszu. Konsumenci są zatem zależni od swojego wzajemnego podejścia do dysponowania środkami. Jeżeli nie jest ono zdyscyplinowane – jedna lub nawet obie strony mogą przez to ucierpieć. Cierpi na tym też indywidualne poczucie niezależności finansowej i kontroli nad swoimi wydatkami.
  • W przypadku włamania na konto, skala szkód może być podwójnie bolesna. Choć banki stosują dziś wyjątkowo rozbudowane i z pozoru szczelne zabezpieczenia przed działaniami oszustów, złodziejów danych i hakerów, to ryzyko włamania zawsze istnieje. Niestety, w przypadku dokonania tzw. phishingu, skala szkód jest większa – dotyka bowiem nie jedną, a dwie osoby. W przypadku utraty wszystkich środków, gospodarstwo domowe może pozostać bez jakichkolwiek środków do życia, jeżeli współwłaściciele nie posiadali innych, prywatnych kont. Z tego względu warto asekurować się właśnie w taki sposób – nie opierać swoich finansów wyłącznie na jednym rachunku.

Wspólne konto bankowe a śmierć

Jeżeli jeden lub jedna ze współprowadzących konto bankowe umrze, warto znać model działań, jaki należy przyjąć w takiej sytuacji. Przede wszystkim – druga osoba nie traci dostępu do środków i nadal może w nieograniczony sposób korzystać z rachunku. Ważne jest jednak zwrócenie się do banku w celu poinformowania go o chęć przejęcia całości praw do prowadzenia rachunku bankowego. Konieczne będzie udanie się do placówki z aktem zgonu współprowadzącego. W taki sposób, dane o współprowadzącym zostaną usunięte, a właścicielem wspólnego rachunku będzie odtąd już tylko jedna osoba.

Jak rozdzielić wspólne konto bankowe

W trakcie prowadzenia wspólnego konta bankowego może się okazać, że jedna ze stron podejmie decyzję o rezygnacji z dalszego współdzielenia rachunku. Wówczas, powinna ona o tym poinformować drugą stronę i udać się do banku w celu złożenia wniosku o wypowiedzenie umowy. Niestety, ma to skutek także dla drugiej osoby, bowiem rozwiązanie umowy przez jedną stronę ma wpływ na wszystkich pozostałych współwłaścicieli konta – jak mówi art. 51a prawa bankowego1.

To, co dzieje się dalej, jest uzależnione już od działań konkretnego banku. Na przykład, ING Bank Śląski proponuje współwłaścicielowi przemianowanie dotychczasowego wspólnego rachunku na indywidualny rachunek Direct. To, co dzieje się z połową majątku osoby, która zrezygnowała ze wspólnego rachunku to już kwestia indywidualnych ustaleń obu konsumentów. Najczęściej, środki zostaną przelane na jej inny, indywidualny rachunek, a druga część pozostanie na wspomnianym rachunku, tyle że funkcjonującym już jako konto prywatne.

Źródła:
  1. https://www.arslege.pl/uprawnienia-wspolposiadaczy-rachunku-wspolnego-dla-osob-fizycznych/k20/a12122/

Dodaj komentarz