Pożyczka hipoteczna2018-10-10T09:09:05+00:00

Pożyczka hipoteczna

Kwota kredytu
Wprowadź cyfrę
Okres spłaty
Wprowadź cyfrę

 

 

Artykuły opisujące jak działa pożyczka hipoteczna, zwykle ujmują ten temat z perspektywy Klienta. W poniższym artykule powiemy co nieco na temat czynności przewidzianych przez bank i związanych z procedurą przyznania kredytu, bądź odrzucenia wniosku Klienta.

Analiza wniosku, czyli co robi bank po otrzymaniu wniosku o pożyczkę hipoteczną?

Analiza wniosku przez dział analiz kredytowych nie jest tajemniczym procederem, który ma zminimalizować nasze szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego. Wbrew pozorom, bank bardzo chętnie udzieliłby nam zobowiązania, gdyby wiedział, że jesteśmy wypłacalni. Niestety, obowiązują tutaj pewne przepisy i regulacje, które minimalizują ryzyko utraty sporej przecież części bankowych aktywów.

Przyjęcie dokumentów od wnioskodawcy

Dokumenty przyjęte od wnioskodawcy, na tym etapie są analizowane pod kątem poprawności i kompletności. Dlatego wnioskodawca powinien tak sporządzić całą dokumentację, by bank nie miał mu czego zarzucić. Oczywiście wstępna weryfikacja będzie miała miejsce „przy okienku”, aczkolwiek zawsze może się zdarzyć, że poszczególne błędy nie zostaną wtedy zlokalizowane, co oczywiście wiąże się z koniecznością wydłużenia całej procedury.

Prawne analizowanie sytuacji klienta który wnioskuje o pożyczkę hipoteczną

Kolejnym etapem analizy dokumentów, będzie ich sprawdzanie pod kątem prawnym. Zajmuje się tym analityk prawny, który bada nie tylko sam wniosek, ale też cały kontekst sytuacji, w jakiej znajduje się Wnioskodawca. Jeśli z przedstawionych dokumentów wynikają jakiekolwiek prawne rozbieżności, wniosek na tym etapie najprawdopodobniej zostanie odrzucony. Oczywiście przedłożenie stosownej, skorygowanej dokumentacji również zajmie trochę czasu, o ile rzecz jasna Wnioskodawca będzie miał taką możliwość.

Ekonomiczne analizowanie sytuacji Klienta

Po analizie formalnej i prawnej, przychodzi czas na analizę ekonomiczną. Zajmuje się nią analityk ekonomiczny, który na podstawie przesłanych przez Wnioskodawcę informacji ocenia, jaka jest jego faktyczna zdolność kredytowa i czy jest on w stanie spłacić żądane zobowiązanie. W tym celu analizuje się również dane Biura Informacji Kredytowej a także kontaktuje z pracodawcą, w celu potwierdzenia danych dotyczących zarobku. Bank sprawdza też, czy Wnioskodawca nie sumuje dochodów, które nie są akceptowalne przez potencjalnego wierzyciela, bądź też nie ma dodatkowych obciążeń kredytowych. Uwaga! Obciążeniem będą również te karty kredytowe, na których nie są zaciągnięte jakiekolwiek zobowiązania. Pozyskiwanie danych od pracodawcy może odbywać się drogą telefoniczną, lub w terenie, poprzez wysłanie przedstawiciela weryfikującego. Wyjątkiem jest tutaj sfera budżetowa.

Techniczna analiza hipoteki

Na tym etapie, bank przeprowadza dokładną analizę sytuacji technicznej danej nieruchomości. W tym celu przeprowadza się bezpośrednią jej inspekcję a także wycenia się ją na podstawie danych posiadanych przez banki. Chcąc np. kupić mieszkanie, lub dom, może się okazać, że jego cena ustalona przez oferenta jest po prostu zbyt wysoka, co rzecz jasna doprowadzi do odrzucenia wniosku. Inaczej sprawa wygląda przy budowie domu. Bank określa minimalny koszt budowy 1 metra kwadratowego budynku i na tej podstawie może nam wyliczyć, jak duży kredyt zostanie nam zaoferowany. Oczywiście może się okazać, że wybudowanie domu w oparciu o te pieniądze zwyczajnie nie będzie możliwe. Zwłaszcza, jeśli w trakcie realizacji inwestycji pojawią się inne, niespodziewane wydatki. W takiej sytuacji wiele osób wspomaga się kredytem gotówkowym. Problemem może być też lokalizacja nieruchomości, na której dany budynek ma stanąć. Jeśli bank założy, że nie jest ona zbyt atrakcyjna cenowo, uzyskanie interesującej nas kwoty może być niemożliwe.

Wydanie decyzji kredytowej

Uzyskanie decyzji kredytowej nie zawsze jest wiążące. Jej wydanie jest możliwe tylko na podstawie zgody dyrektora placówki, bądź też kierownika wybranego oddziału. Decyzje kredytowe wydawane przez banki, możemy podzielić na trzy podstawowe rodzaje.

– Decyzję pozytywną
– Decyzję negatywną
– Decyzję warunkową – jest to decyzja, w przypadku której pozytywne rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od spełnienia przez Wnioskodawcę określonych założeń. Może nim być przedstawienie nowego zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia ze spółdzielni itd.

Co dalej?

Wydanie decyzji o udzieleniu kredytu oznacza rozpoczęcie procedury określającej warunki cenowe zobowiązania. Oznacza to, że finalna oferta może zostać zmieniona, co w niektórych sytuacjach może doprowadzić do faktycznego zaprzestania starań o zbudowanie, bądź zakup własnego domu. Jeśli mamy taką możliwość, już na tym etapie możemy rozpocząć negocjacje z bankiem. Oczywiście, zwłaszcza dla laika nie będą one łatwe. Dlatego warto posiłkować się pomocą doradcy kredytowego, który pomoże uzyskać lepsze warunki kredytowania i doradzi, z jakiej oferty skorzystać a z której nie skorzystać.

Gdy już uzyskamy dokument umowy kredytowej, warto go czytać od A do Z i to najlepiej nie w siedzibie banku, lecz w domu. Spokój jest tu najlepszym doradcą, gdyż może się okazać, że interesująca nas kwota została „zdobyta” bardzo dużym kosztem, rozłożonym na co najmniej kilkanaście lat. Dlatego warto poprosić bank o udostępnienie elektronicznej, bądź pisemnej formy umowy, w celu dokładnego zaznajomienia się z nią.

Podpis to nie wszystko!

Podpisanie umowy kredytowej nie oznacza, że bank wypłaci pierwszą transzę kredytu. Wręcz przeciwnie – w umowie przedstawione są dodatkowe warunki, które należy zrealizować, by uzyskać pieniądze. Standardowo jest to prośba o przedłożenie aktu własności, bądź też ubezpieczenie danej nieruchomości.

Co ciekawe, lista tych warunków jest stale rozszerzana. Przykładowo, zmiana ustawy o księgach wieczystych często wymusza na Wnioskodawcy zrealizowanie wpisu roszczenia w III dziale księgi wieczystej. Warunki te uległy również zmianie ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W myśl wdrożonych zmian, wprowadzono dodatkowe zastosowanie weksli, lub innych zabezpieczeń w postaci zapisów w dokumentach notarialnych.

Uff… To już koniec?!

Dopiero po zrealizowaniu wyżej wymienionych warunków, udzielenie pożyczki hipotecznej będzie w końcu możliwe. Oczywiście cała dołączona dokumentacja również musi zostać sprawdzona w sposób formalny, prawny i finansowy. Przedstawione informacje należy również odnieść do samej sprawy, biorąc pod uwagę dane uzyskane już wcześniej od Wnioskodawcy.

Brzmi skomplikowanie? Być może tak. Niemniej, to właśnie wtedy bank wykonuje wręcz tytaniczną pracę. Co więcej, polskie prawo zobowiązuje podmioty bankowe to wydania stosownej zgody do 21 dni od momentu złożenia wniosku.