Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Spłata kredytu odbywa się w ustalonych w umowie terminach. Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego, to prawo do zwrotu prowizji i części naliczonych przez bank opłat

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – czy jest możliwa?

Jak wynika z ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty zobowiązania przed wskazanym w umowie terminem, całkowity koszt kredytu zostaje obniżony o te opłaty, które dotyczą okresu o który skrócono czas obowiązywania umowy, nawet jeśli konsument poniósł je przed spłatą. Tyle w teorii. O tym czy w naszym przypadku wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest możliwa, dowiemy się z umowy. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym częściej w umowie mogą pojawić się zastrzeżenia odnośnie do wcześniejszej spłaty. Warunki te wiążą się z tym po jakim czasie możemy spłacić kredyt przed terminem. Bank ma także prawo naliczyć sobie za to dodatkowe opłaty. Jeśli w umowie został zawarty taki zapis, warto policzyć to, czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego będzie nam się opłacać. Na szczęście w przypadku kredytów gotówkowych tego rodzaju klauzule są rzadko spotykane.

Jeśli zamierzamy spłacić kredyt przed terminem powinniśmy wcześniej zgłosić to kredytodawcy. Należy zrobić to najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem spłaty. Dopełnienie tego obowiązku leży w naszym interesie, gdyż przedterminowa spłata może sprawić, że kwota zwrotu będzie niższa od tej, która widnieje w umowie. Tym samym do wniosku o wcześniejsze uregulowanie kredytu gotówkowego należy dołączyć prośbę o wyliczenie pozostałej do spłaty kwoty. Dzięki temu unikniemy ryzyka niedopłat. Różnica pomiędzy widniejącą w umowie kwotą, a realną kwotą zwrotu wiąże się z tym, że niektóre koszty kredytowe uiszczany od razu, a inne dopiero w trakcie trwania umowy. Do tych pierwszych zalicza się np. ubezpieczenie kredytu lub prowizja za jego udzielenie. Do tych drugich należą odsetki. Oprocentowanie i marża są nam naliczane miesięcznie od aktualizowanej na bieżąco kwoty kapitału.

Czy spłatę kredytu gotówkowego można przyspieszyć?

W sytuacji, gdy chcemy „tylko” przyspieszyć spłatę, także mamy obowiązek powiadomić o tym bank. Część banków zaproponuje nam skrócenie okresu kredytowania. Inne obniżą wysokość tych rat, które pozostały jeszcze do spłaty. Szczegóły dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego lub jej przyspieszenia znajdziemy w umowie i w regulaminie danego banku. Wiele zależy tu od polityki finansowej konkretnej instytucji, dlatego jeszcze przed wzięciem kredytu warto sprawdzić to jak wybrany przez nas bank podchodzi do „nadgorliwych” kredytobiorców.

Kiedy bank zwróci nam część kosztów?

Jak już wspomnieliśmy w świetle obowiązujących przepisów spłacając kredyt gotówkowy przed terminem mamy prawo do zwrotu prowizji i części uiszczonych opłat. Dotyczy to głównie tych kosztów, które ponosimy „od razu”. Koszty zobowiązania wyliczane są dla obowiązującego okresu kredytowania. Gdy spłacimy kredyt wcześniej, możemy ubiegać się o zwrot części opłat (tych, które „nadpłaciliśmy”).

Na temat tego jakie dokładnie opłaty musi zwrócić nam bank wypowiedzieli się wspólnie Rzecznik Finansowy i UOKiK. Opublikowany dokument ma działać dyscyplinująco na te instytucje, które dotąd odmawiały klientom prawa do zwrotu części kosztów. Teoretycznie, odsetki także powinny być zwracane kredytobiorcom. W praktyce jednak nie jest to takie proste, gdyż wszystko zależy od tego jak dany bank wyliczył całkowity koszt kredytu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kredytodawca powinien naliczać odsetki od sumy zadłużenia na dzień w którym przypada spłata. Dzięki temu nie ponosimy dodatkowych kosztów, ale w przypadku wcześniejszej spłaty, banki mają solidną podstawę do tego, by odrzucić nasz wniosek o zwrot części odsetek.

Szanse na zwrot kosztów mamy wówczas, gdy instytucja finansowa do całkowitego kosztu kredytu dolicza te odsetki, które musielibyśmy zapłacić przez określony czas trwania zobowiązania. W takim przypadku, gdy spłacimy kredyt przed terminem, wyliczone koszty również będą niższe. Jeśli nie jesteśmy pewni w jaki sposób bank wyliczył to, ile musimy mu zwrócić, poprośmy o wyjaśnienie tej kwestii.

Ile musi oddać nam bank?

To kolejna sporna kwestia. W przypadku takich opłat jest prowizja czy ubezpieczenie bank weźmie pod uwagę okres o który została skrócona spłata w stosunku do ilości rat, które widnieją w umowie i dokona proporcjonalnego zwrotu. Natomiast w odniesieniu do prowizji sprawa przedstawia się nieco inaczej. Odsetki nie są opłatą stałą, ich wysokość wiąże się z okresem kredytowania i tym, ile jeszcze kredytu pozostało nam do spłaty. Co za tym idzie, na początku odsetki będą wyższe niż np. po upływie pięciu lat. Dlatego też w większości przypadków wnioski o zwrot części odsetek są odrzucane przez bank.

Jakie korzyści wiążą się ze wcześniejszą spłatą?

Chociaż spłata kredytu powinna odbywać się zgodnie z harmonogramem, to możemy dokonać jej wcześniej. Wówczas bank ma obowiązek zwrócić nam część opłat takich jak odsetki za niewykorzystany czas spłaty i proporcjonalną do okresu kredytowania część tego, co wpłaciliśmy na ubezpieczenie. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ta, gdy mimo wcześniejszej spłaty, zaistniała już objęta ubezpieczeniem szkoda.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego to nie tylko co oczywiste pozbycie się zadłużenia, lecz także oszczędność na odsetkach. Spłacając kredyt przed terminem oddajemy bankowi tyle, ile od niego pożyczyliśmy. Nie martwimy się odsetkami, które ujęto w kolejnych ratach. Pamiętajmy jednak, że to, ile zaoszczędzimy na odsetkach, nie będzie proporcjonalne do tego o ile wcześniej spłaciliśmy kredyt. Wynika to stąd, że często odsetki spłacamy w początkowych ratach, a na koniec – oddajemy „tylko” kapitał.

Ile kosztuje wcześniejsza spłata?

To czy bank naliczy sobie dodatkowe opłaty za wcześniejszą spłatę zależy od jego polityki finansowej.  Istotne jest także to, kiedy wzięliśmy kredyt. Jeśli zaciągnęliśmy go przed 18 grudnia 2011 roku bank ma prawo pobrać od nas prowizję za przedterminową spłatę. W sytuacji, gdy kredyt wzięliśmy po wskazanej dacie, spłata nie powinna kosztować nas ani złotówki. Brak opłat związany ze znowelizowaną ustawą o kredycie konsumenckim. Wprawdzie w jej świetle banki mogą pobierać opłaty za wcześniejszą spłatę, jednak ich wysokość może wynosić maksymalnie 1%. 

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego. Podsumowanie

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego, to korzystne rozwiązanie pod warunkiem, że nie wiążą się z tym dodatkowe koszty. Jeśli nie zostały one wyszczególnione w umowie, to na przedterminowej spłacie możemy sporo zaoszczędzić. Gdy uregulujemy zobowiązanie przed terminem, bank zwróci nam część poniesionych kosztów. To, że wcześniej spłaciliśmy kredyt zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Przyczyni się to do podniesienia naszej zdolności kredytowej, gdyż zaprezentujemy się jako rzetelni i wiarygodni kredytobiorcy. A to ułatwi nam wnioskowanie o przyznanie w przyszłości kolejnego zobowiązania.

Rate this post
2018-10-01T18:21:55+02:0001.10.2018|Blog finansowy|

Dodaj komentarz